refik.in.ua 1


Вивчення нового або розмова про основне


Асоціативні схеми

 • Основні принципи створення асоціативних схем такі:

 • уявіть, що мозкові клітини – наче деревця, на гілках яких зберігається тематично споріднена інформація. На аркуші паперу спробуйте накреслити основні моменти будь-якої теми у формі дерева.Принципи створення асоціативної схеми

Діалог Ривіна

 • Передбачає читання або вивчення тексту абзацами.

 • Під абзацами слід розуміти частину тексту до 12 рядків, зміст якої треба передати одним реченням (до 10 слів) . Для вивчення абзацу рекомендуємо наступне:

 • Знайдіть у тексті нові слова і словосполучення.

 • Поясніть їх значення своїми словами або прочитайте за текстом, за необхідності скористайтеся додатковою літературою.

 • Складіть речення , яке виражає суть абзацу, придумайте друге, виберіть краще.

 • Підготуйте відповіді на запитання, запропоновані вчителем, учнями.

 • Складіть запитання для товариша.

 • Перекажіть абзац в парі.Діалог Сократа

 • В рамках діалогу учні самостійно формулюють проблеми суспільного життя та пропонують альтернативні шляхи їх розв'язання. Цей метод покликаний допомогти молодим людям сформувати своє ставлення до важливих юридичних, етичних та соціальних проблем.

 • З допомогою “Діалогу Сократа” можна змусити учня перевірити логічність та послідовність своєї позиції і визначити сферу її застосування.