refik.in.ua 1

Приклад заяви інституту громадянського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборахБЛАНК

інституту громадянського суспільства


___ від ___________ 20__ р.


Ініціативній групі з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при _________ облдержадміністрації


Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться _________________ 20_____ року візьме уповноважений представник ____(повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) , який є кандидатом на членство в громадській раді при __________________________________.

повна назва ІГС)___ не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

До заяви додаються:

  1. Рішення керівника ІГС (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.

  2. Копії документів про легалізацію ІГС.

  3. Інформація про результати діяльності ІГС протягом 2009-2010 років.

  4. Біографічна довідка делегованого представника ІГС.

  5. Електронна версія документів, зазначених у п.3-5 заяви (на CD-диску).(повна назва ІГС)___ не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.


Підпис Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС


М.П. (за наявності)Приклад витягу з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) ІГС


Витяг з протоколу

засідання правління ______ обласної громадської організації «Нове життя»


____ ____________ 2011 року м. Житомир №___

Присутні: Іванцова О.В. – голова правління;

Ареф’єв І.О. – заступник голови правління;

Члени правління: Іванова А.І.; Круглова Л.В.; Федоров Р.Р.; Кустова С.А.; Ткач І.С.


Порядок денний:

  1. Про участь представника організації в установчих зборах по обранню громадської ради при ___________________.Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу громадської ради при ___________________. Іванцову О.В. - голову правління організації.

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: Іванцова О.В., Круглова Л.В. Термін: до 12 грудня 2010 року.


Головуючий Іванцова О.В.


Секретар Круглова Л.В.Приклад біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради


Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

ІВАНЦОВА Ольга Вікторівна

Працює
Голова правління Житомирської обласної громадської організації «Нове життя»

Громадянство

громадянка України

Число, місяць і рік народження
03.06.1966

Місце народження
Україна, м. Житомир

Освіта
Повна вища‚ Житомирський державний університет інститут ім. І.Я. Франка, 1989 рік, історія, вчитель історії

Науковий ступінь, вчене звання
не має

Володіння мовами
українська російська, англійська

Нагороди, почесні звання
не має

Досвід роботи у виборних органах
депутат _______________ міської ради, з 11.2010 р.

Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь

10.1983 до 09.1984
піонервожата середньої школи № 3, м. Кіровоград

09.1984 до 07.1989студентка Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна


07.1989 до 09.1992
вчитель історії ЗОШ № 6 м. Кіровоград

09.1992 до 02.1999
тимчасово не працювала

02.1999 до т.ч.
голова правління Житомирської обласної громадської організації «Нове життя».

Д о д а т к о в а і н ф о р м а ц і я

Членство в ІГС

з 1995 по 1999 р.член Кіровоградської міської організації «ДЕНЬ»


Особисті досягнення голова громадської ради при Кіровоградському МВК


Контактна інформація

м. Житомир, вул. Пашутіна, 8, оф.3, тел.: 0522-11-22-33, e-mail: budesh@ya.net


Можливий напрямок роботи у громадській раді

Моніторинг дотримання права власності в діяльності міліції

Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років


БЛАНК

інституту громадянського суспільства


ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2009-2010 років


1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду ( назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.


Посада уповноваженої особи Підпис Ініціали, прізвище

М.П. (за наявності)