refik.in.ua 1

Додаток

до стандарту адміністративної послуги

Аналіз вимог, виявлення та узагальнення

причин колективних трудових спорів

(конфліктів), підготовка пропозицій для їх

усунення


Технологічна карта процесу адміністративної послуги:

Аналіз вимог, виявлення та узагальнення причин колективних трудових спорів (конфліктів), підготовка пропозицій для їх усуненняпп.

Етапи процесу

Відповідальний

Дія

Задіяні відділи

Термін виконання

В

У

П

З

1.

Аналіз висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог

Заступник начальника


+

Не пізніше наступного дня з дня отримання письмової інформації

2.

Узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)

Заступник начальника

+

3.

Висновки відносно причин виникнення таких спорів та пропозиції щодо їх усунення з метою поліпшення соціально-трудових відносин

Начальник відділення


+Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує


Розробив Начальник відділення

посада

_____________О.Д. Клімович

підпис, ініціали, прізвище