refik.in.ua 1
Додаток 4

до Порядку ведення обліку нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування
ЗАТВЕРДЖУЮ


Головний інженер підприємства (НГВУ, ГПУ)

___________________ ________

прізвище, ім'я, по батькові підпис

"___" ____________ 200_ рокуАКТ N _____

обліку виробничо-технологічних витрат ______________________

(нафти, газу, конденсату)

________________________________________________

(найменування виробничого підрозділу)


за ___________ 200__ рокуНайменування родовища

Місячний обсяг видобутку

Фактичні виробничо-технологічні витрати

Виробничо-технологічні

витрати за нормативом

1

2

3

4

Загальні втрати _____________________

(нафти, газу, конденсату)

___________________________________

(найменування виробничого підрозділу)
Начальник виробничого підрозділу

____________

(підпис)

____________

(П. І. Б.)

Інженер-технолог

____________

(підпис)

____________

(П. І. Б.)

Майстер

____________

(підпис)

____________

(П. І. Б.)