refik.in.ua 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
від 18 листопада 2002 р. N 630


АКТ N ___ від ________ 20__ р.
про невідповідність товарів відомостям,


зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах,
про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування1. Назва митного органу __________________________________________________________

2. Місце проведення огляду _______________________________________________________

3. Відправник (згідно з товаросупровідними документами) _____________________________

4. Одержувач (згідно з товаросупровідними документами) _____________________________

5. Транспортний документ (вид, дата, номер) _________________________________________
________________________________________________________________________________

6. Документ контролю за доставкою (вид, дата, номер) ________________________________

7. Вид перевезення й вид транспортного засобу _______________________________________

8. Державний номер транспортного засобу, номер рейсу _______________________________

9. Забезпечення, пломби:

9.1. Належність __________________________________________________________________
(митниці, відправникові, власникові тощо) 

9.2. Вид, кількість і номер _________________________________________________________

9.3. Місце накладення забезпечення _________________________________________________

9.4. Цілість ______________________________________________________________________

10. Товари (назва, кількість) і відомості про них:

10.1. Зазначено в документах ______________________________________________________


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10.2. Наявність __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10.3. Невідповідність товарів відомостям ____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10.4. Примітки ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

11. Вантажні місця (потрібне виділити)

11.1. Вид пакування: коробка, ящик, бочка, тюк, мішок, сумка/чемодан, без пакування, інше ________________________________________________________________________________

11.2. Матеріал упаковки: дерево, метал, тканина, целофан, папір, стрічка, інше ____________

________________________________________________________________________________


11.3. Кількість оглянутих, розкритих вантажних місць _________________________________

12. Пошкодження упаковки або маркування:

12.1. Характер пошкоджень: розбито, розламано, розчавлено, розірвано, розірвано стрічку, мокрий, отвір, розпаковано палет, інше ______________________________________________
________________________________________________________________________________

12.2. Причина пошкоджень: температурні умови, погодні умови, недостатнє пакування, механічні пошкодження, не встановлено, інше ________________________________________
________________________________________________________________________________


12.3. Де виявлено пошкодження: у транспортному засобі, по дорозі на склад, на складі, при проведенні вантажних операцій, інше _______________________________________________

12.4. Давність пошкодження: свіже, застаріле, не встановлено, інше _____________________
________________________________________________________________________________

12.5. Пошкодження маркування ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

13. Пошкодження товарів:

13.1. Характер пошкоджень: не ушкоджено, забруднено, розбито, розірвано, розчавлено, тече, мертве, мокре, недостача, інше ________________________________________________
________________________________________________________________________________

13.2. Наявність порожнини: ні, так, примірна кількість товарів, яких бракує, інше ________________________________________________________________________________

14. Інші відомості ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

15. Ужиті заходи _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

16. Вантажні місця впаковано з накладенням забезпечення:

16.1. Належність _________________________________________________________________
(митниці, відправникові, власникові, тощо) 

16.2. Вид, кількість і номер ________________________________________________________

16.3. Місце накладення ___________________________________________________________

16.4. Вид пакування ______________________________________________________________

17. Накладення забезпечення на транспортний засіб

17.1. Належність _________________________________________________________________

17.2. Вид, кількість і номер ________________________________________________________

17.3. Місце накладення ___________________________________________________________


Огляд проводив:


________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали представника підприємства)

____________
(підпис)


Особи, що були присутні при здійсненні огляду:

________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали, номер паспорта або посвідчення особи)

____________
(підпис)

________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали, номер паспорта або посвідчення особи)

____________
(підпис)

Посадова особа митного органу:

________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали посадової особи митниці)

____________
(підпис)

Місце для відбитка штампа
"Під митним контролем"