refik.in.ua 1


Актуальні проблеми розвитку регіону

 • модуль для дистанційного навчання


Мета модуля

 • Метою модуля є формування базових знань щодо економічних проблем розвитку регіону, вивчення факторів, від яких залежить вирішення регіональних економічних проблем, ознайомлення з роллю місцевих органів влади у вирішенні проблем регіонального економічного розвитку.

 • Матеріал модуля доповнює знання у сфері регуляторної політики та можливостей її вдосконалення.Про модуль (1)

 • Модуль присвячений проблемам, актуальним для для сучасного етапу формування ринкових відносин в Україні.

 • Залучаються принципово нові теоретичні знання з економічних проблем розвитку регіону. Робиться спроба встановлення всіх чинників, яке забезпечують економічне благополуччя в регіоні.


Про модуль (2)


Короткий зміст (1)Короткий зміст (2)

 • порядок та етапи формування стратегічного плану розвитку території;

 • мале і середнє підприємництво та економічний розвиток регіону;

 • роль промислової політики у розвитку економіки регіону;

 • особливості інвестиційної політики підприємств регіону.


Слухачі модуля

 • Матеріал модуля призначений передусім для слухачів системи підвищення кваліфікації державних службовців, але буде корисний всім, хто цікавиться проблемами економічного розвитку регіонів.

 • Слухачі повинні володіти навичками використання офісних комп’ютерних технологій (текстовий і табличний редактор), а також використання Internet на рівні доступу до інформаційних ресурсів.

 • Перед реєстрацією слухачів в модулі проводиться відкрите вступне тестування


Орієнтовний графік вивченняСистема оцінювання навчальної діяльності слухачівАвтор модуля

 • Крайник Ольга Петрівна - к.е.н., доцент, зав. кафедри економіки та фінансів Львівського регіонального інституту державного управління УАДУ при Президентові України


Основна література

 • Крайник О.П. Економічний розвиток регіону. - Льв.: Ліга-Прес, 2002. - 294 с.

 • Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки: Навч. посібник. - К.: УАДУ, 1997

 • Регіональне управління: Навч. Посібник / За ред. Зайцевої Л.М. - Дн.: ДФ УАДУ, 2000. - 240 с.

 • Регіональна економіка: Навчальний посібник /За ред. Михасюка І.М. - Льв.: “Українські технології”, 1998. - 240 с.