refik.in.ua 1 2 3


План.


І. Загальна частина

1.1 Розвиток електроенергетики в Україні

ІІ. Спеціальна частина

2.1 Пристрій і основне устаткування освітлювальних електроустановок

2.2 Вибір та розташування світильників.

2.3 Монтаж світильників

2.3.1 Загальні зведення про монтаж світильників

2.3.2 Види монтажу світильників

а) Підвіски на гак чи шпильку.

б) Установка світильників на кронштейні, підвісі і стійці.

в) Установка світильників на монтажному профілі.

г) Установка на коробі.

д) Установка на шинопроводах.

е) Кріплення світильників на тросі.

є) Монтаж світильників місцевого висвітлення.

ж) Монтаж світильників зовнішнього висвітлення.

з) Монтаж світильників при схованій проводці.

2.4 Правила експлуатації

2.4.1 Заміна ламп і чищення світильників

2.4.2. Пристосування для обслуговування світильників

2.4.3 Планово-попереджувальний огляд, перевірка і ремонт світильників і проводок

ІІІ. Охорона праці


3.1 Дія електричного струму на людину і загальні вимоги по охороні праці

3.2. Техніка безпеки при монтажі і ремонті світильників

Використана література


1.1 Розвиток електроенергетики в Україні


Електроенергетика - базова галузь народогосподарського комплексу. Вона впливає на територіальну організацію продуктивних сил. Ця галузь - складова частина паливно-енергетичного комплексу.

Електроенергетика України це найпровідніший в Європі могутній комплекс. В обсязі промислового виробництва України енергетичний комплекс складає 21,7%, з них 7,7% - здобич енергетичних матеріалів та 14,0% - виробництво та розподіл електроенергії, газу та води.

Таблиця 1.1 Електроенергетика України
1990

1995

1998

2000

2002

2003

Виробництво електроенергії, млрд.кВт.година

298

194

173

171

173

175


Електроенергію виробляють на електростанціях. Усі електростанції розподіляють на теплові та гідравличні. За видами використовування енергії розподіляють такі теплові електростанції: ГРЕС - працюють на традиційному паливі (вугілля, мазут, природний газ, торф, сланці); АЕС - атомні; геотермальні.

Теплові електростанції розміщені відносно вільно й можуть виробляти електроенергію без сезонних коливань. Більшість теплових станцій тяжіє до паливних баз. Тому найбільші ГРЕС зосереджені в Донбасі (Миронівська, Луганська, Вуглегірська, Старобешевська, Слов'янська, Курахівська, Зуєвська), Придніпров'ї (Криворізька-1, Криворізька-2, Придніпровська, Запорізька), у Харківській області (Змієвська). Ряд ГРЕС розташований в західних областях, вони працюють на вугіллі Львівсько-Волинського басейну. Це Добротвірська (Львівська обл.), Бурштинська (Івано-Франківська обл.). Ряд теплових електростанцій розташований в центральних областях країни: Ладиженська (Винницька обл.), Трипільська (Київська обл.). Вони працюють на привозному паливі.

Багато теплових електростанцій водночас з електроенергією виробляють тепло (пар) та гарячу воду. Такі електростанції називають теплоелектроцентралями (ТЕЦ). Воду використовують за для опалювання. Передача тепла здійснюється на відстані до 20 км, тому ТЕЦ розміщують біля великих міст. ТЕЦ, так само як і ГРЕС, працюють на вугіллі Донецького, Львівсько-Волинського та Дніпровського басейнів, на природному газі, дизельному паливі.


Саму дешеву електроенергію виробляють гідроелектростанції. Вони виробляють електроенергію на базі гідроресурсів. Але будівництво ГЕС дуже дороге. Виробництво енергії не залежить від кліматичних умов та змінюється за сезонами. Найбільшими гідроелектростанціями є Дніпрогес, Кременчуцька, Каховська, Дніпродзержинська, Канівська, Київська (на Дніпрі), Дністровська (на Дністрі), Костянтинівська (на Южному Бузі).

Важливе господарське значення мають гідроелектростанції, збудовані на малих річках. Вони володіють малою потужністю та забезпечують електроенергією невеликі території. Всього на малих річках працює близько 60-ти станцій.

Найважливішу роль в електроенергетиці грають атомні електростанції (АЕС). Там для виробництва електроенергії використовують уран. 1 кг урана виділяє стільки ж тепла, скільки дає 2,5 тис. т. вугілля. Будують АЕС в районах, де нема енергетичної бази, проте потреба в електроенергії значна. В Україні працюють Запорізька, Рівненська Південно-Українська, Хмельницька АЕС. Чорнобильська АЕС, на якій у 1986 р. трапилася найбільша аварія, закрита.

У склад енергетики входять високовольтні лінії електропередачі (ЛЕП), підстанції, розподільні мережі. Перша в Україні ЛЕП була збудована у 1926 р. в Донбасі, а перша високовольтна ЛЕП - у 1940 р. В середині 60-х років XX сторіччя в Україні були введені в дію ЛЕП постійного струму, а згодом споруджена найбільша міжнародна підстанція й перші в Європі міждержавні ЛЕП з виходом у Словаччину й Румунію. Збудовані та освоєні трансукраїнські лінії електропередачі «Донбас-Західна Україна».

Перспективу розвитку енергетики фахівці бачать в застосуванні нетрадиційних джерел енергії та раціональному використанні електроенергії. З нетрадиційних видів джерел енергії найбільш вигідне використання відновлюваної енергії: сонячної, вітру, океану. Більше за все енергії може дати сонячне випромінювання. У Сімферополі працює геліоустановка, яка заощаджує 400 тонн палива на рік. Там же в Криму впроваджуються роботи з будівництва інших геліоустановок. Також в Україні використовується енергія вітру. У 1931 р. в Криму споруджена перша в світі вітроелектростанція. В Криму була збудована й перша сонячна електростанція. З інших видів нетрадиційних джерел енергії використовується геотермальна енергія. Принцип дії геотермальних електростанцій - освоєння глибинного тепла землі, для цього використовують енергію підземних вод. Геотермальні електростанції працюють в Криму та в Присівашші. Перспективними районами створення геотермальних електростанцій є Закарпаття й Крим.


Однією з основних проблем електроенергетики є екологічна проблема. Різні типи електростанцій по-різному впливають на навколишнє середовище. Розрізняють такі чинники впливу електростанцій на навколишнє середовище:


  • забруднення продуктами згоряння;

  • теплове забруднення;

  • радіоактивне забруднення;

  • виключення території з господарського використання.

Найбільш небезпечні, в цьому відношенні, теплові електростанції. Вони забруднюють навколишнє середовище і біосферу в цілому. Стічні води ТЕС, потрапляючи у водоймища, впливають на якість води, на умови життя в ній. При згорянні твердого палива, в атмосферу попадає багато шкідливих речовин, які порушують її склад.

Виробництво електроенергії на ГЕС не забруднює навколишнє середовище, але дамби ГЕС порушують екологічний баланс водоймищ, впливають на рівень ґрунтових вод. Значні території при будівництві ГЕС затоплюються, населення виселяють з цих районів. Подальший розвиток електроенергетики в Україні потребує проведення природоохоронних заходів.

Одним з напрямків подальшого розвитку електроенергетики є створення енергосистем. Енергосистеми представляють собою могутні територіальні об'єднання електростанцій різних типів, зв'язаних між собою. Створені Донбаська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Кримська, Львівська, Вінницька, Одеська енергосистеми. Вони зв'язані між собою та складають енергосистему України. Робота єдиної енергосистеми дозволяє зняти напругу в одних районах країни за рахунок перекидки електроенергії з інших районів.


2.1 Пристрій і основне устаткування освітлювальних електроустановок

Під освітлювальними електроустановками мають на увазі сукупність: світильників, що висвітлюють яке-небудь приміщення, чи будинок відкриту територію; настановних апаратів, використовуваних для керування світильниками, їхнього приєднання і захисти окремих ділянок установки (вимикачів, штепсельних рознімань, патронів, запобіжників, автоматів і ін.), розподільних пристроїв і проводок, що з'єднують усі ці елементи один з одним і джерелом електроенергії.

Загальне представлення про структуру освітлювальної електроустановки, її основних елементах і електричній мережі дає схема, приведена на мал. 2.1


следующая страница >>