refik.in.ua 1

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ

з курсу “Економічна статистика”

для студентів денної та заочної форми навчання

на 2011-2012 навчальний рік


 1. Предмет і метод економічної статистики.

 2. Завдання економічної статистики.

 3. Система показників економічної статистики.

 4. Класифікація споживачів економічної інформації.

 5. Класифікації в економічній статистиці.

 6. Сутність та значення системи національних рахунків.

 7. Основні категорії статистики населення.

 8. Джерела статистичної інформації про населення.

 9. Методологічні особливості статистики населення.

 10. Показники чисельності населення

 11. Показники природного та механічного руху населення.

 12. Перспективні розрахунки чисельності населення.

 13. Поняття національного багатства та його структура згідно СНР.

 14. Статистика національного майна та його оцінки.

 15. Показники ефективності використання основних фондів.

 16. Баланс основних фондів і показники їх руху.

 17. Показники використання виробничого устаткування.

 18. Показники динаміки фондовіддачі та фондоозброєності праці.

 19. Сутність понять виробництва та продукції у СНР.

 20. Статистика продукції промисловості, її склад та система показників.

 21. Характеристика методів аналізу динаміки та виконання плану по продукції промисловості.

 22. Статистика продукції сільського господарства, її склад та система показників.

 23. Показники динаміки посівних площ, валового збору, урожайності. Вивчення впливу окремих факторів на рівень урожайності.

 24. Натуральні показники продукції землеробства і тваринництва.

 25. Характеристика складу продукції транспорту та будівництва.
 26. Поняття товарообігу і завдання його статистичного вивчення.


 27. Система показників статистики товарообігу..

 28. Методи розрахунку та аналізу динаміки товарообігу.

 29. Статистичні методи вивчення попиту та пропозиції.

 30. Поняття товарних запасів, їх класифікація. Завдання статистики товарних запасів і товарооборотності.

 31. Основні показники статистики товарообігу товарних бірж.

 32. Система показників статистики товарних запасів і товарообігу.

 33. Аналіз виконання договірних зобов’язань поставки товару.

 34. Статистичні показники соціально-економічної ефективності ринкових процесів.

 35. Поняття трудових ресурсів. Статистика робочої сили і робочого часу.

 36. Завдання статистики використання робочої сили і робочого часу.

 37. Показники чисельності та руху робочої сили.

 38. Показники використання трудових ресурсів.

 39. Показники використання робочої сили та робочого часу.

 40. Аналіз впливу чисельності робочої сили та продуктивності праці на обсяг виробництва.

 41. Поняття продуктивності праці. Завдання статистики продуктивності праці.

 42. Показники статистики продуктивності праці.

 43. Показники динаміки продуктивності праці, їх аналіз.

 44. Поняття оплати праці, фонди оплати праці та завдання їх статистичного вивчення.

 45. Методологія визначення та аналіз показників середньої заробітної плати.

 46. Аналіз динаміки середньої заробітної плати.

 47. Сутність та методи розрахунку валового внутрішнього продукту.

 48. Індекси валового внутрішнього продукту. Визначення абсолютного приросту ВВП за рахунок факторів.

 49. Визначення валового національного продукту і валового національного доходу.

 50. Що розуміють під системою показників статистики фінансів?

 51. Статистичний аналіз динаміки показників державного бюджету.

 52. Статистичні методи, що застосовуються при аналізі державного бюджету.


 53. Основні показники статистики державного бюджету.

 54. Статистика державного бюджету. Класифікація доходів та витрат державного бюджету.

 55. Групування, які використовуються при аналізі кредитної діяльності.

 56. Основні показники статистики кредиту.

 57. Аналіз кредитоспроможності клієнтів банку.

 58. Система показників грошового обігу.

 59. Система статистичних показників діяльності ощадних банків.

 60. Статистика страхової діяльності.

 61. Система абсолютних та відносних показників страхової діяльності.

 62. За якими показниками оцінюють фінансовий стан підприємств?

 63. Система показників життєвого рівня населення.

 64. Статистика доходів населення. Склад та динаміка доходів.

 65. Оцінка рівня реальних доходів.

 66. Поняття споживання. Групування, за якими вивчається невиробниче споживання.

 67. Система показників аналізу споживання.

 68. Поняття ефективності суспільного виробництва і завдання її статистичного вивчення.

 69. Система показників оцінки ефективності сусупільного виробництва.

 70. Статистичне вивчення економічної ефективності.Викладач курсу

доцент В.В.Томчук