refik.in.ua 1

Вимоги до підприємницького сайту КМДА
1. Концепція.

Інформаційна система має відповідати наступним вимогам та забезпечити:

-  розміщення вичерпної інформації про види адміністративних послуг, що надаються фізичним та юридичним особам;

-  розміщення вичерпної інформації про суб’єктів надання адміністративних послуг та категорії їх одержувачів;

-  перелік документів, необхідних для одержання кожної адміністративної послуги;

-  можливість завантаження одержувачами послуг електронних форм заяв та інших документів, які необхідно заповнювати та подавати для одержання адміністративної послуги;

-  можливість подання он-лайн заявки на одержання адміністративної послуги;

-  внесення встановленої плати за надання адміністративної послуги із використанням електронних платіжних систем;

-  відстеження стану проходження документів щодо надання адміністративної послуги;

-  забезпечення захисту даних в інформаційній  системі від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування шляхом впровадження організаційних та технічних заходів, засобів і методів технічного захисту інформації;

-  забезпечення розмежування та контролю доступу до інформації, яка циркулює в інформаційній системі згідно  повноважень користувачів;

-  забезпечення реєстрації подій, що відбуваються в інформаційній системі і мають відношення до її безпеки;

-  структура представлення інформаційних ресурсів та користувацькі інтерфейси доступу до ресурсів та сервісів повинні бути інтуїтивно зрозумілими для широкого кола користувачів.
2. Структура системи.

«Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» має бути розроблений з урахуванням створення загальнодержавної системи електронного урядування, яка повинна мати територіально-розподілену ієрархічну структуру, та представляє собою районні портали районних державних адміністрацій (третій рівень загальнодержавної системи), регіональні портали (другий рівень загальнодержавної системи) та єдиного порталу загальнодержавної системи (перший рівень загальнодержавної системи).


«Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» поєднує другий та третій рівень загальнодержавної системи та повинен взаємодіяти із WEB-порталом першого рівня.

 

«Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» є основою для роботи автоматизованих робочих місць працівників Центру надання адміністративних послуг, автоматизованих робочих місць працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в місті Києві, реєстру адміністративних послуг, зовнішнього сайту для інформування незареєстрованих (анонімних) користувачів про процедури щодо одержання адміністративних послуг, персональних електронних сторінок («Електронних кабінетів») зареєстрованих користувачів та повинен складатись із таких підсистем:

-  модуль працівників установ та організацій, на яких покладено повноваження прийняття від заявника документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, реєстрації документів (їх копій), завантаження документів  до  системи електронного документообігу для опрацювання звернень заявників згідно стандартів надання адміністративних послуг, надання інформації про прийняте рішення щодо видачі, відмови у видачі, анулювання та переоформлення адміністративних актів;

-  модуль «Реєстр адміністративних послуг», призначений для збору та зберігання інформації про порядок надання адміністративних послуг місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування адміністративно-територіальної одиниці місто Київ. Реєстр повинен складатися із бази даних реєстрації та зберігання інформації про адміністративні послуги (для фізичних та юридичних осіб), графіків прийому та контактні дані уповноважених осіб адміністративних органів, бібліотек нормативно-правових документів, та автоматизованого робочого місця оператора Реєстру, включаючи редактор відомостей про адміністративні послуги та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які надають ці послуги.


-  модуль обліку нарахувань та оплати платних адміністративних послуг працівниками Центру надання адміністративних послуг.

-  модуль формування технологічних карт документообігу адміністративних послуг працівниками Центру надання адміністративних послуг, представниками адміністративних органів.

-  модуль адміністратора порталу щодо підтримки працездатності порталу та надання прав групам користувачів порталу.

-  персональні електронні сторінки («Електронні кабінети») зареєстрованих користувачів – заявників.

-  модуль комплексу засобів захисту системи, розділення прав доступу до інформаційних процесів та електронної бази даних за допомогою груп користувачів.
3. Функціональні вимоги.

Інформаційна система «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» має забезпечити виконання основними групами користувачів наступних функцій:

-  формування інформації про адміністративні послуги: вичерпні переліки необхідних документів; терміни виконання; причини для відмови; графіки прийому відвідувачів працівниками адміністративних органів; графік роботи Центру надання адміністративних послуг; нормативно-правові акти щодо одержання адміністративних послуг для інформування населення та суб’єктів господарювання;

-  забезпечення загальнодоступною правовою та іншою необхідною інформацією щодо можливості одержання адміністративних послуг у місті Києві;

-  взаємодію працівників адміністративних органів, дозвільних органів, громадян, суб’єктів господарювання щодо одержання адміністративних послуг;

-  постійного моніторингу якості надання адміністративних послуг;

-  реєстрацію звернень фізичних та юридичних осіб щодо надання адміністративних послуг та збереження в електронній базі даних WEB-порталу відмітки про видачу адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист прав і законних інтересів заявника та/або на виконання особою визначених законом обов’язків;


-  формування технологічних карт руху документів між виконавцями адміністративних послуг, які визначають послідовність дій для одержання відповідного адміністративного акта;

-  електронний рух документів заявників щодо отримання адміністративних послуг згідно стандартів (інформаційних карток);

-  контроль за термінами виконання процесу надання адміністративних послуг;

-  можливість використання електронних паспортів інших інформаційних систем для спрощення та полегшення реєстрації користувачів;

-  збереження електронних копій документів заявників – фізичних та юридичних осіб та виданих адміністративних актів;

-  самостійне формування заявниками електронних форм персональних документів, що необхідні для одержання адміністративних послуг, з урахуванням можливості використання електронного цифрового підпису;

-  заповнення електронних форм заяв користувачами щодо одержання адміністративних послуг;

-  перегляд індивідуальної інформації заявником інформації про стан виконання поданих ним заяв на одержання адміністративних послуг;

-  ведення статистичної та аналітичної звітності щодо процесу реєстрації заяв, видачі адміністративних актів та надання адміністративних послуг в цілому. Друк статистичної та аналітичної звітності;

-  проведення регулярного опитування на зовнішньому WEB-порталі користувачів щодо якості обслуговування в центрі, доступності інформації, дотримання адміністративними органами законодавства;

-  пошук адміністративних послуг, звернень, інформаційних карток на одержання адміністративної послуги, суб’єктів надання послуг, нормативно-правових документів в електронній базі порталу за різними критеріями;

-  забезпечувати простий та розширений пошук інформації контенту WEB сайту;

-  забезпечити можливість пошукової оптимізації.
4. Експлуатаційні вимоги.

«Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» призначений для роботи у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування в місті Києві, які надають адміністративні послуги відповідно до вимог нормативно-правових актів України.

В рамках створення Інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» проводиться автоматизація процесів реєстрації та руху звернень фізичних і юридичних осіб щодо надання адміністративних послуг й оприлюднення інформації про надання адміністративних послуг.
Користувачами системи є:

-  працівники Центру надання адміністративних послуг;

-  працівники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в місті Києві.

Кінцевими користувачами (отримувачами послуг) WEB-порталу є фізичні та юридичні особи міста Києва.
Програмний засіб на робочих місцях користувачів має надійно працювати під управлінням операційної системи Microsoft XP SP3 та вище. Користувачі – працівники Центру надання адміністративних послуг, що працюватимуть в локальній мережі та представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування адміністративно-територіальної одиниці місто Київ, що працюватимуть над виконанням звернень на віддалених робочих місцях як за допомогою спеціалізованих програмних модулів так і за допомогою WEB-доступу.
Доступ до порталу для кінцевих користувачів має бути можливий за допомогою стандартних WEB-оглядачів (Internet Explorer 7 та вище, Firefox 3+, Safari 3+, Chrome 4+, Opera), а також з мобільних пристроїв, що мають WEB-оглядач.

 

5. Спеціальні вимоги.

Програмний продукт має відповідати Технічним умовам на систему електронного документообігу органу виконавчої влади, затвердженим наказу Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2005 року № 70 щодо функцій програмного продукту, які не регулюються Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-IV від 06.09.2005 у редакції від 06.05.2011р. та повинен реалізовувати комплекс засобів захисту WEB- порталу надання адміністративних послуг міста Києва, що його надають ліцензійні програмні продукти Windows Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008 R2, розмежовувати та здійснювати контроль доступу до інформаційних ресурсів системи та забезпечувати захист інформації від несанкціонованого доступу.


Опис розробленого програмного продукту повинен повністю відповідати ГОСТ серії 19. Опис пусконалагоджувальних робіт, дослідної експлуатації програмного продукту повинні повністю відповідати ГОСТ серії 34.
Запропонований програмний засіб повинен працювати з використанням існуючих в «Єдиному дозвільному центрі м. Києва» програмних та апаратних засобів та не повинен потребувати додаткового придбання програмних та апаратних засобів.
Інформаційна система «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» має працювати під управлінням промислового рішення, яке передбачає роботу з великим об’ємом даних та великою кількістю одночасно працюючих користувачів. Враховуючи наявні програмні та апаратні засоби запропоновані програмні рішення повинні працювати під керуванням  Microsoft Windows Server 2008 R2.
Програмний засіб має включати процедуру синхронізації інформації на внутрішньому та зовнішньому сайтах порталу. Для доступу до електронних баз даних має використовуватись Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard і вище.
Для забезпечення оперативного повідомлення зареєстрованих користувачів порталу (фізичних та юридичних осіб) програмний засіб повинен передбачати можливість відправки повідомлень електронною поштою (крім повідомлень, спрямованих в персональні сторінки зареєстрованих користувачів).

Для забезпечення юридичної значущості електронних документів необхідно передбачити застосування електронного цифрового підпису (ЕЦП) працівниками Центру надання адміністративних послуг, працівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в місті Києві та зареєстрованими користувачами. Програмний продукт повинен застосовувати електронні ключі ЕЦП, які повинні бути надані акредитованим (зареєстрованим) центром сертифікації ключів (ЦСК) та відповідати вимогам нормативних документів стосовно електронних ключів, які реалізують алгоритми за комплектами підписів згідно з ДСТУ ETSI TS 102 176 1 або ДСТУ 4145 та без додаткових надбудов забезпечують накладання та перевіряння ЕЦП в застосуваннях пакету MS Office 2003/2007/2010 (Word, Excel, PowerPoint, InfoPath), застосуваннях Adobe Acrobat та Adobe Reader, можливість підписання та шифрування поштових повідомлень в застосуваннях MS Outlook.

Для забезпечення взаємодії з державним Реєстром адміністративних послуг програмний продукт повинен передбачати процедури передавання/отримання інформації.

Для забезпечення попереднього запису на прийом для отримання адміністративної послуги фізичними та юридичними особами програмний продукт повинен передбачати  інтеграцію з системою електронної черги.
Термін виконання робіт – до 25 грудня 2011 року.

 

6. Сумісність.

Програмний продукт повинен бути сумісним з продуктами: Microsoft Office 2007/2010,  Internet Explorer 9, Internet Explorer 8, Internet Explorer 7, Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 3+, Safari 3+, Chrome 4+ .
7. Відмовостійкість.

Відмовостійкість має бути забезпечена використанням ліцензійних програмних продуктів Windows Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard та процедурою виконання процесів на серверах, що використовують технологію віддзеркалення.
8. Порядок використання.

Використання програмного продукту відбуватиметься: користувачами з числа працівників Центру надання адміністративних послуг за допомогою автоматизованої системи класу «3» у режимі 6 днів на тиждень з 9-00 до 18-00. Адміністратор порталу використовуватиме локальний доступ до порталу 6 днів на тиждень з 9-00 до 18-00 та цілодобовий віддалений доступ.
Працівники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в місті Києві матимуть віддалений доступ 5 днів на тиждень з   9-00 до 18-00; суб’єкти господарювання та громадяни (зареєстровані та анонімні) – WEB-доступ у режимі 24 години*7 днів*365 днів/рік (без урахування часу для проведення профілактичних робіт).
9. Гарантійні умови.

Супровід та гарантійне обслуговування програмного продукту має передбачати наступні види сервісних робіт не менше 6 місяців з дня введення продукту в промислову експлуатацію:

-         надання сервісного обслуговування  – в разі виникнення потреби з виїздом на об’єкт;


-         підтримка постійно діючої гарячої телефонної консультативної лінії, що працює в робочі дні з 9-00 до 18-00.

Виконавець має гарантувати виправлення та повторне тестування будь-якого виявленого дефекту безкоштовно протягом 20 днів з моменту приймання продукції Замовником.

Післягарантійне обслуговування (технічна підтримка) програмного продукту здійснюватиметься на підставі договору про підтримку програмного забезпечення.

 

10. Вимоги до Виконавця (послуги із впровадження програмного продукту).

Виконавець зобов’язаний здійснити інсталяцію програмного забезпечення, провести пусконалагоджувальні роботи в інформаційній системі та дослідну експлуатацію інформаційної системи.

Виконавець повинен здійснити передачу усіх майнових та авторських прав на програмний продукт (програмне забезпечення) Замовнику.