refik.in.ua 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 922

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: «Комунальний заклад «Міська лікарня №1 ім. М.І.Пірогова»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05483664

1.3. Місцезнаходження: 99011, Україна, м. Севастополь, вул. Адмірала Октябрьського, буд.19

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35417001000374,35426003000374,35424005000374
в ГУ ДКСУ в м. Севастополі


1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по-батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Савченко Ритта Борисівна, інженер-метролог лікарні, 99011, м.Севастополь, вул. Адмірала Октябрьського,19, тел. 0692-559-258, факс 0692-559763

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління охорони здоров’я Севастопольської міської державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 02012964

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування: Місцевий бюджет

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом, або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення): 291 700,00 грн.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару(у разі закупівлі товару)(не для друку, не для оприлюднення)


3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.1gb.sebastopol.ua5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі код 33.10.9 - Послуги з монтажу, технічному обслуговуванню і ремонту медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування (поточний ремонт магніто-резонансного томографу)

5.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 1 (одна) послуга

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою замовника

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2012 р.


6.
Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДжиІ Україна», 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44, 044-490-69-82


7. Ціна пропозиції:

7.1. Загальна ціна пропозиції: 291 677,00 (Двісті дев’яносто одна тисяча шістсот сімдесят сім) грн. 00 коп.

7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару).


8. Додаткова інформація: закупівля здійснюється відповідно до п.3, ч.2, ст.39 Закону


Голова комітету з конкурсних торгів,

головний лікар С.В.Попов


Контактна особа Зубкова Наталя Миколаївна

0692-559-763, 050-956-32-08