refik.in.ua   1 ... 2 3 4 5

 • Казначейська система виконання бюджету. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 030502 "Економічна кібернетика", спец. 8.03050201 "Економічна кібернетика" / уклад.: В. М. Чубатюк, Ж. В. Гарбар. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 27 с. – 3 пр.


 • Комп'ютерні мережі. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", напр. підгот. 03050201 "Економічна кібернетика", спец. 7.03050201 "Економічна кібернетика", спеціаліз. "Економічна кібернетика" / уклад.: С. В. Степова, С. А. Яремко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 24 с. – 3 пр.

 • Комп'ютерні технології в рекламі та зв'язках із громадськістю. Програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0303 "Журналістика та інформація," напр. підгот. 030302 "Реклама і зв'язки з громадськістю" / авт. Г. В. Алданькова. – К. : КНТЕУ, 2011. – 10 с. – 1 пр.

 • Комп'ютерні технології в рекламі. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напр. підгот. 6.030507 "Маркетинг", "Рекламний бізнес" / уклад.: В. Т. Сусіденко, Т. В. Янчук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 100 с. – 3 пр.

 • Корпоративні інформаційні системи. Збірник тестових завдань / уклад.: В. Т. Сусіденко, С. А. Яремко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 42 с. – 3 пр.
 • Корпоративні інформаційні системи. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", "магістр", напр. підгот. 03050201 "Економічна кібернетика", спец. 7.03050201 "Економічна кібернетика", 8.03050201 "Економічна кібернетика", спеціаліз. "Економічна кібернетика" / уклад.: С. А. Яремко, В. І. Ревенок. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 33 с. – 2,13. – 3 пр.


 • Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної (німецької) мови. Завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань "Гуманітарні науки", напр. підгот. 0203 "Філологія" / уклад. О. О. Самохвал. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 70 с. – 3 пр.

 • Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної (німецької) мови. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань "Гуманітарні науки", напр. підгот. 0203 "Філологія" / уклад.: О. О. Самохвал. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 48 с. – 3 пр.

 • Макроекономіка. Завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", напр. підгот. 030502 Екон. кібернетика, 030503 Міжнар. економіка, 030504 Економіка п-ва, 030507 Маркетинг, 030508 Фінанси і кредит, 030509 Облік і аудит, 030601 Менеджмент, 140101 Готельно-ресторанна справа / уклад.: Л. В. Осіпова, І. Б. Юрчик. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 45 с. – 3 пр.

 • Маркетингова діяльність підприємства. Завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0306 "Менеджмент", напр. підгот. 030601 "Менеджмент організацій", проф. спрям. 030601 "Менеджмент організацій" / уклад.: В. В. Луцяк, О. С. Корпан. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 58 с. – 3 пр.

 • Маркетингова діяльність підприємства. Методичні рекомендації для самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0306 "Менеджмент", напр. підгот. 7.030601 "Менеджмент організацій", проф. спрям. 7.030601 "Менеджмент організацій" / уклад. В. В. Луцяк. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 55 с. – 3 пр.
 • Маркетингова товарна політика. Завдання для практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", всі напр. підгот. / уклад.: В. В. Луцяк, І. В. Бєлкін. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 55 с. – 3 пр.


 • Маркетингова товарна політика. Програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 030507 "Маркетинг", проф. спрям. "Маркетинг на ринку товарів та послуг", "Рекламний бізнес" / авт.: В. Д. Кучеренко, Н. О. Бориславська. – К. : КНТЕУ, 2012. – 8 с. – 1 пр.

 • Маркетинговий аналіз. Завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь зрань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 030507 "Маркетинг", спец. 03050701 "Маркетинг на ринку товарів та послуг" / уклад. О. М. Денисюк. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 63 с. – 3 пр.

 • Маркетинговий аналіз. Методичні рекомендації і завдання до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", спеціаліз. 030507 "Маркетинг на ринку товарів та послуг" / уклад. О. М. Денисюк. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 46 с. – 3 пр.

 • Менеджмент підприємства. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", напр. підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / уклад.: І. В. Левицька, Н. В. Онищук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 25 с. – 3 пр.

 • Менеджмент підприємства. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", напр. підгот. 6.140103 "Туризм" / авт.: І. В. Левицька, Н. В. Онищук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 29 с. – 3 пр.
 • Менеджмент підприємства. Програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр," галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво," напр. підгот. 6.030507 "Маркетинг," проф. спрям. "Маркетинг на ринку товарів та послуг," "Рекламний бізнес" / авт.: С. І. Бай, Г. Є. Мошек, О. В. Самокиш. – К. : КНТЕУ, 2011. – 18 с. – 1 пр.


 • Менеджмент підприємства. Програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", напр. підгот. 140101 "Готельно-ресторанна справа", проф. спрям. "Готельно-ресторанна справа" / авт.: С. В. Мельниченко, Н. І. Ведмідь, В. В. Білик, М. В. Босовська. – К. : КНТЕУ, 2012. – 14 с. – 1 пр.

 • Мерчандайзинг. Програма та робоча програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр," галузь знань 0303 "Журналістика та інформація", 0306 "Менеджмент і адміністрування," напр. підгот. 030302 "Реклама та звязки з громадськістю," 030601 "Менеджмент," проф. спрям. "Менеджмент організацій торгівлі" / авт. Н. Б. Ільченко. – К. : КНТЕУ, 2011. – 28 с. – 1 пр.

 • Методичні рекомендації до виконання дипломних магістерських робіт : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напр. підгот. 030509 "Облік і аудит", спец. 8.03050901 "Облік і аудит", спеціаліз. 8.0305090103 "Державний фінансовий контроль" / уклад.: І. Ф. Лобачева, О. О. Разборська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 49 с. – 3 пр.

 • Методичні рекомендації до виконання дипломних магістерських робіт : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напр. підгот. 030509 "Облік і аудит", спец. 8.03050901 "Облік і аудит", спеціаліз. 8.0305090105 "Фінансовий аналіз і контроль" / уклад.: І. Ф. Лобачева, О. О. Разборська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 51 с. – 3 пр.
 • Методичні рекомендації до виконання дипломних магістерських робіт : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 030504 "Економіка підприємства", спец. 8.030504 "Економіка підприємства", спеціаліз. 8.03050401 "Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг" / уклад. С. Д. Супрун. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 52 с. – 3 пр.


 • Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", спец. 7.14010101 "Готельна і ресторанна справа" / уклад.: І. В. Левицька, Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 44 с. – 3 пр.

 • Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", спец. 7.14010301 "Туризмознавство (туристична діяльність)" / уклад.: І. В. Левицька, Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 41 с. – 3 пр.

 • Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", галузь знань 7.0305 "Економіка і підприємництво", напр. підгот. 7.030509 "Облік і аудит", спец. 7.03050903 "Державний фінансовий контроль", д. ф. н., з. ф. н. / уклад.: І. Ф. Лобачева, О. О. Разборська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 47 с. – 3 пр.

 • Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт : освіт.-кваліф. рівні "спеціаліст", "магістр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", спец. 7.030503 "Міжнародна економіка", 8.030504 "Міжнародна економіка" / уклад. І. І. Хільська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 39 с. – 3 пр.

 • Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисциплін фахової підготовки : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", галузь знань "Менеджмент і адміністрування", спец. "Менеджмент організацій", з.ф.н.(перепідготовка) / уклад.: Л. О. Чорна, О. І. Бабчинська, О. М. Лозовський, М. А. Горшков. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 38 с. – 3 пр.
 • Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни "Латинська мова" : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0203 "Гуманітарні науки", напр.підгот. 6.020303 "Філологія" / уклад. С. Д. Чугу. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 35 с. – 3 пр.


 • Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" / уклад.: Л. О. Сікорська, У. В. Шостак. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 48 с. – 3 пр.

 • Методичні рекомендації і тематика дипломних магістерських робіт : галузь знань "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 8.030509 "Облік і аудит", спец. 8.03050901 "Облік і аудит", спеціаліз. 8.0305090106 "Облік і аудит в управлінні банками", всі форми навчання / уклад.: Г. В. Блакита, О. М. Дзюба. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 36 с. – 3 пр.

 • Методологія і організація наукових досліджень. Робоча програма : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 030501 "Товарознавство і торговельне підприємництво" / авт.: Н. В. Притульська, Г. Ф. Пугачевський, Г. М. Михайлова. – К. : КНТЕУ, 2012. – 16 с. – 1 пр.

 • Методологія конструювання продуктів харчування. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", спец. 8.140101 "Готельно-ресторанна справа", всі форми навчання / авт.: О. Л. Соловйова, О. В. Пахомська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 23 с. – 3 пр.

 • Методологія та організація наукових досліджень. Методичні рекомендації і завдання до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 1401 "Сфера обслуговування", всі напрями підготовки / уклад.: О. А. Слободиська, І. О. Котик. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 52 с. – 3 пр.
 • Міжнародне право. Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи студентів : освіт.-кваліф. рівень "магістр", "спеціаліст", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", напр. підгот. 140103 "Туризм", спец. 7.14010301"Туризмознавство (туристична діяльність)" / уклад. А. С. Киричук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 41 с. – 3 пр.


 • Міжнародне технічне регулювання. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "магістр", "спеціаліст", напр.підгот. "Торгівля", спец. "Товарознавство та комерційна логістика", спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика", "Управління товарними системами та мерчандайзинг" / уклад.: В. М. Поліщук, В. А. Гарбар. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 71 с. – 3 пр.

 • Міжнародний комерційний арбітраж. Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 030503 "Міжнародна економіка", спец. 03050301 "Міжнародна економіка" / уклад.: Н. М. Опольська, В. М. Панькевич. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 36 с. – 3 пр.

 • Міжнародний туризм. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", "магістр", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", напр. підгот. 140103 "Туризм", спец. 7.14010301, 8.14010301 "Туризмознавство (туристична діяльність)" / уклад.: О. О. Холодова. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 29 с. – 3 пр.

 • Міжнародний туризм. Програма та робоча програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування", напр. підгот. 030601 "Менеджмент", проф. спрям. "Менеджмент туристичної індустрії", "Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу" / авт. С. В. Хлопяк. – К. : КНТЕУ, 2012. – 23 с. – 1 пр.

 • Міжнародні економічні відносини. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування", напр. підгот. 030601 "Менеджмент", проф. спрям. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / авт.: Т. М. Мельник, Л. П. Кудирко. – К. : КНТЕУ, 2012. – 27 с. – 2 пр.
 • Місцеві фінанси. Збірник тестових завдань / авт.: М. В. Гуминська, Н. М. Пелешко. – К. : КНТЕУ, 2011. – 62 с. – 2 пр.


 • Німецька мова за професійним спрямуванням. Збірник текстів та завдань : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції", напр. підгот. 051701"Харчові технології та інженерія", проф. спрям. "Технології в ресторанному господарстві" / авт. В. Я. Галаган. – К. : КНТЕУ, 2011. – 87 с. – 2 пр.

 • Німецька мова за професійним спрямуванням. Збірник тестових завдань з граматики : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр," галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" / авт.: Л. А. Коваленко, Т. І. Музика. – К. : КНТЕУ, 2011. – 54 с. – 2 пр.

 • Облік і аудит. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент", проф. спрям. "Менеджмент організацій", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / уклад. Н. В. Овсюк. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 49 с. – 3 пр.

 • Операційний менеджмент. Робоча програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0306 Менедж. і адмініструв., напр.підгот. 6.030601 Менедж., проф. спрям. Менедж. організації і адмініструв., Менедж. орг. торгівлі, Менедж. митн. справи, Менедж. персоналу, Менедж. ЗЕД / В. М. Білявський, Н. В. Микитенко, Ю. В. Гайдай. – К. : КНТЕУ, 2012. – 18 с. – 1 пр.

 • Організація обліку. Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів : освіт.-кваліф. рівень "магістр", "спеціаліст,"галузь знань "Економіка і підприємництво,"напр. підгот. "Облік і аудит," спец. "Облік і аудит в підприємництві", "Державний фінансовий контроль" усі форми навчання / авт.: О. В. Гринюк, О. І. Мазіна, Т. М. Сльозко. – К. : КНТЕУ, 2011. – 100 с. – 2 пр.
 • Основи наукових досліджень. Методичні рекомендації і завдання до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво", 1401 "Сфера обслуговування", всі напр. підгот. / уклад.: О. А. Слободиська, І. О. Котик. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 45 с. – 2,48. – 3 пр.


 • Основи підприємництва. Підприємництво та бізнес-культура. Збірник тестових завдань / авт.: Г. Л. Піратовський, О. М. Трубей, І. В. Молоштан, В. В. Шелест. – К. : КНТЕУ, 2011. – 114 с. – 2 пр.

 • Основи товарознавства (непродовольчі товари). Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування", напр. підгот. 030601 "Менеджмент", проф. спрям. 6.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування", 6.030601 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / уклад.: С. О. Сіренко, В. В. Шарко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 52 с. – 3 пр.

 • Охорона праці (в торгівлі). Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", "магістр", всі спеціальності та форми навчання / авт. І. В. Левицька, Н. В. Онищук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 23 с. – 3 пр.

 • Підприємницькі мережі та торговельні системи. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", галузь знань 0503 "Торгівля", спец. 050301 "Товарознавство та комерційна діяльність", спеціаліз. 06 "Товарознавство та комерційна логістика" / уклад. А. О. Левицька. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 41 с. – 3 пр.

 • Планування та контроль на підприємстві. Робоча програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 030504 "Економіка підприємства", 030508 "Фінанси", проф. спрям. "Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг", "Фінанси підприємства" / авт.: Л. Л. Стасюк, І. О. Чаюн. – К. : КНТЕУ, 2011. – 36 с. – 1 пр.
 • Поведінка споживачів. Завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напр. підгот. 6.030507 "Маркетинг", проф.спрям. "Маркетинг на ринку товарів та послуг", "Рекламний бізнес" / уклад.: В. В. Луцяк, Н. Л. Голуб. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 41 с. – 3 пр.


 • Політична економія. Збірник задач та творчих завдань : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", всі напрями підготовки / авт.: В. М. Попов, Н. В. Попова, Т. А. Щербакова. – К. : КНТЕУ, 2011. – 66 с. – 2 пр.

 • Політична економія. Збірник задач та творчих завдань : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", всі напр. підгот. / авт.: В. М. Попов, Н. В. Попова, Т. А. Щербакова. – К. : КНТЕУ, 2011. – 66 с. – 2 пр.

 • Політологія. Програма та методичні рекомендації до вивчення дисципліни : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", всі напр. підгот. та проф. спрям., з.ф.н. / авт.: Ю. І. Кулагін, Н. А. Латигіна, В. І. Полурез, І. В. Терлецька, Н. Ю. Гусєва. – К. : КНТЕУ, 2011. – 72 с. 

 • Порівняльна лексикологія англійської та української мов. Збірник завдань для практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань "Гуманітарні науки", напр. підгот. 6.020303 "Філологія", д. ф. н. / уклад. Н. Л. Замкова. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 31 с. – 3 пр.

 • Порівняльна лексикологія англійської та української мов. Методичні рекомендації для самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань "Гуманітарні науки", напр. підгот. 6.020303 "Філологія", д. ф. н. / уклад. Н. Л. Замкова. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 48 с. – 3 пр.

 • Правове регулювання туристичної діяльності. Програма та робоча програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр," галузь знань 1401 "Сфера обслуговування," напр. підгот. 140103 "Туризм" / авт.: Б. І. Вихристенко, Н. А. Опанасюк, Т. І. Ткаченко. – К. : КНТЕУ, 2011. – 48 с. – 1 пр.
 • Практика перекладу з першої іноземної мови. Збірник завдань до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр",напр. підгот. 0203 "Філологія", спец. 6.020303 "Переклад" / уклад. І. В. Ткачук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 61 с. – 3 пр.


 • Практика перекладу з першої іноземної мови. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр",напр. підгот. 0203 "Філологія", спец. 6.020303 "Переклад" / уклад. І. В. Ткачук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 33 с. – 3 пр.

 • Практичний курс другої іноземної (німецької) мови : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань "Гуманітарні науки", 0203 "Філологія" / уклад. О. О. Самохвал. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 41 с. – 3 пр.

 • Практичний курс першої іноземної мови (англійської). Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0203 "Гуманітарні науки", напр. підгот. 6.020303 "Філологія" / уклад. С. Д. Чугу. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 47 с. – 3 пр. • << предыдущая страница   следующая страница >>