refik.in.ua 1

IV– середина III тис. до н.е. – розселення племен трипільської культури на території України;


V
VII ст. – Велике розселення слов'ян.

882 р. – об'єднання північних та південних руських земель Олегом;

988 р. – запровадження християнства як державної релігії;

1019–1054 рр. – князювання Ярослава Мудрого в Києві.

1097 р. –
Любецький з'їзд князів;

1187 р. – перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах;

1199 р. – утворення Галицько-Волинської держави;

1238
1264 рр. – правління Данила Романовича;

1240 р. – захоплення Києва монголами.

1056–1057 рр. – створення Остромирового Євангелія;

1113 р. – укладення «Повісті минулих літ»;

1187 р. – створення «Слова о полку Ігоревім», перша згадка назви «Україна».

1362 р. – битва на р. Сині Води;

1385 р. – укладення Кревської унії;

1449 р. –- утворення Кримського ханства;

1471 р. – остаточна ліквідація Київського князівства;

1489 р. – перша згадка про українських козаків у писемних джерелах.

1556–1561 р. – створення Пересопницького Євангелія;

1556 р. – заснування князем Д. Вишневецьким на о. Малій Хортиці першої Січі;

1569 р. – Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої;

1596 р. – Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви.

1621 р. – Хотинська війна;

1637–1638 рр. – повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні;

1632 р. – утворення Києво-Могилянського колегіуму.

1648 р. – Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви;

1649 р. – Зборівська битва. Укладення Зборівського договору;

1651 р. – Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору;


1652 р. – Батозька битва;

1654 р. – укладення українсько-російського договору.

1659 р. – Конотопська битва;

1667 р. – Андрусівський договір;

1681 р. – Бахчисарайський мирний договір;

1686 р. – «Вічний мир».

1708–1709 рр. – національно-визвольна акція гетьмана І. Мазепи;

1709 р. – Полтавська битва;

1710 р. – ухвалення Конституції Пилипа Орлика;

1734 р. – заснування Нової (Підпільненської) Січі.

1764 р.– остаточна ліквідація гетьманства;

1768 р. – Коліївщина;

1775 р. – остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі;

1783 р. – царський указ про закріпачення селян

Лівобережної та Слобідської України.

1798 р. – вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського;

грудень 1825 – січень 1826 рр. – повстання Чернігівського полку;

1830–1831 рр. – Польське повстання;

1846–1847 рр. – діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

1816 рр. – створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків;

1833–1837 рр. – діяльність «Руської трійці»;

1848 р. – скасування панщини в Галичині.

1805 р. – відкриття університету в Харкові;

1834 р. – відкриття університету в Києві.

1863 рр. – Валуєвський циркуляр;

1876 р. – Емський указ.

1868 р. – створення у Львові товариства «Просвіта»;

1873 р. – створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. – Наукового товариства ім. Т. Шевченка);

1890 р. – створення РУРП;

1899 – створення УНДП.


1865 р. – відкриття Новоросійського університету.

1900 р. – утворення РУП, першої політичної партії Наддніпрянської України.

серпень 1914 р. – утворення Головної української ради,

формування легіону Українських січових стрільців,

створення Союзу визволення України.

березень 1917 р. – утворення Української Центральної Ради;

квітень 1917 р. – Всеукраїнський Національний конгрес;

червень 1917 р. – ухвалення І Універсалу УЦР;

липень 1917 р. – ухвалення ІІ Універсалу УЦР;

листопад 1917 р. – ухвалення ІІІ Універсалу УЦР;

січень 1918 р. – ухвалення ІV Універсалу УЦР.

січень (лютий) 1918 р. – Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу;

29 квітня 1918 р. – державний переворот і прихід до влади П. Скоропадського;

14 листопада 1918 р. – утворення Директорії;

листопад 1918 р. – проголошення ЗУНР;

22 січня 1919 р. – Акт злуки;

грудень 1919 – травень 1920 – Перший «Зимовий похід» військ УНР;

квітень 1920 р. – Варшавська угода;

березень 1921 р. – Ризький мир;

листопад 1921 р. – Другий «Зимовий похід» військ УНР.

1922 р. – входження УСРР до складу СРСР;

1921 – 1923 рр. – голод в Україні;

1923 р. – початок політики «українізації»;

1925 р. – завершення відбудови промисловості, курс на індустріалізацію.

1928–1938 рр. – період радянської модернізації в Україні;

1928 р. – Шахтинська справа;

1929 р. – справа «СВУ»;

1929 р. – рік «великого перелому», початок суцільної колективізації;

1932 – 1933 рр. – Голодомор в Україні;

1934 р. – перенесення столиці України з Харкова до Києва;


1929 р. – утворення ОУН;

1930 р. – проведення польською владою політики «пацифікації».

15 березня 1939 р. – проголошення незалежності Карпатської України.

23 серпня 1939 р. – радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа);

1 вересня 1939 р. – початок Другої світової війни;

17 вересня 1939 р. – вступ Червоної армії на територію західної України;

листопад 1939 р. – Східну Галичину і Волинь включено до складу УРСР;

2 серпня 1940 р. – Південну та Північну Бессарабію та Північну Буковину включено до складу УРСР;

22 червня 1941 р. – початок Великої Вітчизняної війни;

30 червня 1941 р. – проголошення Акта відновлення Української Держави;

грудень 1942 р. – початок звільнення України;

6 листопада 1943 р. – визволення Києва;

січень лютий 1944 р. – Корсунь-Шевченківська наступальна операція;

вересень – жовтень 1944 р. – Карпатсько-Ужгородська наступальна операція;

28 жовтня 1944 р. – визволення всієї території України;

9 травня 1945 р. – завершення Великої Вітчизняної війни, День Перемоги.

квітень 1945 р. – Україна стає співзасновницею ООН;

березень 1946 р. – «саморозпуск» УГКЦ;

1946–1947 рр. – голод в Україні;

квітень-липень 1947 р. – операція «Вісла».

лютий 1954 р. – входження Кримської області до складу УРСР;

1956 р. – ХХ з’їзд КПРС;

1959 р. – утворення Української робітничо-селянської спілки.

1965 р. – реформи в сільському господарстві та промисловості («косигінська реформа»);

1972 р. – зміна політичного керівництва УРСР;


1976 р. – утворення Української Гельсінської групи.

квітень 1985 р. – початок «перебудови»;

26 квітня 1986 р. – вибух на Чорнобильській АЕС;

вересень 1989 р. – створення Народного руху України за перебудову;

березень 1990 р. – перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР;

16 липня 1990 р. – ухвалення Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України;

24 серпня 1991 р. – ухвалення Верховною Радою Акта проголошення незалежності України;

1 грудня 1991 р. – всеукраїнський референдум і вибори Президента України.

6 грудня 1991 р. – заснування Збройних Сил України;

липень 1994 р. – обрання Л. Кучми Президентом України;

1995 р. – Україна стає членом Ради Європи;

28 червня 1996 р. – ухвалення Конституції України;

грудень 2004 р. – обрання Президентом України В.Ющенка;

січень 2010 р. – обрання Президентом України В.Януковича.