refik.in.ua 1 ... 2 3 4 5

5. Реквізит педагогів-організаторів /вихователів/ оздоровчих таборів.

 1. Власні документи: паспорт, направлення в табір, довідка про освіту (копія диплома, довідка про незакінчену вищу освіту тощо), посвідчення про додатково набуту спеціальність, книжка медичного огляду, трудова книжка.


 2. Робочий щоденник.

 3. Годинник, секундомір, компас, ножик, ліхтарик, свисток, голки та нитки.

 4. Канцелярський мінімум: набір ручок, олівців, гумка, папір різного формату, лінійка, фломастери (фарби), плакатні пера (пензлі), клей, кнопки (скотч), ножиці.

 5. Форма одягу парадна, вихідна, повсякденна, робоча.

 6. Одяг та взуття: спортивні, туристичні, пляжні.

 7. Предмети особистої гігієни.

 8. Особиста медична аптечка.


Методичний реквізит педагога-організатора.

  • 10-15 різнопланових ігор;

  • 5-10 текстів та мелодій дитячих пісень;

  • 3-5 заготовок справ для дозвілля: матеріали для вікторин, конкурсів, свят, КВН , тощо;

  • 3-5 цікавих розповідей (історій), які можна розповісти з ходу: для першого знайомства, зміни настрою, теми розмови, тощо;

  • 3-5 історій з життя (біографій) цікавих людей: історичних осіб, артистів, спортсменів, тощо;

  • сценарні розробки 3-5 тематичних заходів: свята, шоу, концерту, фестивалю, тощо;

  • фонограми для озвучування заходів;

  • матеріали (вирізки з газет, журналів) для обговорення та бесід;

  • плани роботи та необхідний реквізит для гуртка (клубу, секції), який ви могли б очолити;

  • матеріали та заготовки для загонового куточка, стінгазет, оголошень;

  • 5-10 видів шрифтів для оформлювальних робіт;

  • матеріали для анкетування та тестування;

  • знаки розрізнення для дітей загону або матеріали для їх виготовлення: значки, нашивки, шеврони, кепі, стрічки, тощо;

  • 5-10 комплексів ранкової гімнастики;
  • 10-15 конкурсів для “Веселих стартів”;


  • календар пам’ятних дат літа;

  • банк ідей.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. Ознайомитися з “Примірним положенням про оздоровчий табір для дітей, підлітків та учнівської молоді” та іншими інструктивними документами, які регламентують діяльність педагогічних працівників дитячих оздоровчих закладів.

 2. Провести порівняльно-змістовний аналіз процесуальних компонентів виховних систем дитячих громадських організацій України [на основі ознайомлення зі статутами та програмами діяльності ФДО (СПО) України, , УСО “Пласт”, Асоціації скаутів України, УМАО “Сузір’я”].

 3. Записати функціональні обов’язки педагогів-організаторів та вихователів позашкільних виховних закладів.

 4. Скласти перелік реквізиту соціального педагога ( скаут-майстра, зв’язкового, вожатого, вихователя ) літнього оздоровчого закладу.


ЛІТЕРАТУРА :

 • Конституція України. Прийнята на У сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К., 1997. – 54 с.

 • Закон України “Про освіту”( з доповненнями). – К., 1996.

 • Про позашкільну освіту: Закон України // Голос України. –2000. -№ 137 (2384). – 1 серпня. – С. 4-6.

 • Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХ1 століття). – К.: Райдуга, 1994. – 62 с.

 • Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти // Інформативний збірник МОН України. –1996. - № 13.

 • Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності: Проект // Педагогічна газета АПН України. – 2000. -№6 (червень). – С. 4-6.

 • Концепція громадянської освіти в Україні: Проект // Педагогічна газета АПН України. – 2000. - №11 (листопад). – С. 4-6.

 • Закон України “Про молодіжні і дитячі громадські організації”// Смолоскипи. – 1999. - №2-3. – С. 60-61.
 • Примірне положення про оздоровчий табір (містечко, комплекс) для дітей, підлітків та учнівської молоді: Затверджено постановою президії ФП України від 05.05.93р. №П-4-14. –Житомир: Рада федерації профспілок області. – 1997. – 30 с.

 1. Бех І.Д. Концепція виховання особистості // Рідна школа. – 1991. - №5. – С. 40-47.

 2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.

 3. Газман О.С., Матвеев В.Ф. Педагогика в пионерском лагере. – М.,1982.

 4. Гапон Ю.А. Соціально-педагогічні основи процесу виховання особистості. – Запоріжжя, 1998. – 217 с.

 5. Глассер У. Школа без неудачников / Пер. С англ. Н.В. Изосимовой. –М.: Прогресс, 1991. – 184 с.

 6. Детское движение в современном общество: Учебное пособие. –Ростов-на-Дону: РГПУ, 1993. – 29 с.

 7. Дмитрик І.С., Бурлака Я.І. Технологія виховного процесу в школі. – К.: КДПІ, 1991. – 70 с.

 8. Духовність як основа консолідації суспільства. Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. Міжвідомчий науковий збірник /Керівники авторського колективу: А.І.Комарова, В.Г.Табачківський, І.М.Кучерук, Л.П.Виговська.- Київ: Науково-дослідний інститут “Проблеми людини”, 1990. – Том 16. – 605 с.

 9. Жарков А.Д. Организация культурно-просветительной работы. – М.: Просвещение, 1989. – 217 с.

 10. Зязюн І.А., Сагич Г.М. Краса педагогічної дії. – К., 1997.

 11. Иванова Л.А., Гончарова А.В., Кручина Т.Г. Воспитательно-развивающие возможности детского лагеря / Под ред. М.М.Сидоренко. – Крым: МДЦ «Артек», 1999. – 18 с.

 12. Комплексне обґрунтування програми розвитку міжнародного дитячого центру “Артек” та системи дитячих таборів України / Кол. авт.: М.М.Сидоренко (кер. групи), І.В.Роговий, О.Б.Єшкілев, В.К.Вагнер, С.В.Єрохін. – МДЦ”Артек”, 1998. – 39 с.

 13. Кремень В.Г. та інші. Україна: альтернатива поступу: критика історичного досвіду. – К.: ARC UCRAINE, 1996. – 793 с.

 14. Лиферов А.П. Интеграция мирового образования – реальность третьего тысячелетия. – М., 1997.

 15. Лозова В.І. , Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. –Харків, 1997.


 16. Перспективні освітні технології / За заг. ред. Г.С.Сизоненко. – К.: Гопак, 2000.

 17. Підласий І. Ідеали українського виховання // Рідна школа. – 1999. -№12. –С. 3-7; 2000. - №1. – С. 3-7.

 18. Реан А.А., Коломинський Я.Л. Социальная педагогическая психология. - СПб, 1999.

 19. Сидоренко М.М. Тенденції розвитку позашкільних культурно-освітніх та оздоровчих закладів у теорії і практиці. – Крим: МДЦ Артек, 1998. –12 с.

 20. Сорочинская Е.И. Детское движение в современном обществе. –Ростов-на-Дону: РГПУ, 1993. – 118 с.

 21. Струманський. Сучасне виховання в національній школі. –К.: ІЗМН, 1998.

 22. Ступарик Б.М. Про мету національного виховання в Україні // Педагогіка і психологія. – 1996. - №2. – С. 3-7.

 23. Щеглова С.Н. Соціологія детства. – М., 1996. – 128 с.1 Закон України “Про освіту” ( з доповненнями) Стаття 38 // Голос України. –1996. –25 квітня. – С.9.

2 Педагогічна соціологія / В. Болгарина та інш. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – С. 18.<< предыдущая страница