refik.in.ua 1 2 ... 8 9

  1. Cутність контролю, його принципи,мета та завдання.


Сутність фінансово-господарського контролю як однієї з функцій управління визначається системою спостереження і перевірки процесу функціонування та фактичного стану підприємства як об’єкта контролю з метою визначення обґрунтованості і ефективності управлінських рішень та результатів їх наслідків, виявлення відхилень від установлених критеріїв, усунення негативних ситуацій і попередження недоліків у фінансово-господарській діяльності.

Принципи контролю

Принципи контролю як науки і принципи його здійснення практично адекватні. Всю систему принципів господарського контролю підрозділяють на дві групи: загальні (основні) і часткові (специфічні).

Найголовнішими принципами діяльності господарського контролю є: