refik.in.ua 1

CЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 6.

МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ
1. Міжнародний кредит та його роль в МЕВ.

2. Форми міжнародного кредиту.

1. За цільовим призначенням, за загальними джерелами, за формою кредитування, за формою забезпечення.

2. За строками, за валютою позики, за формою надання, за кредиторами.

3. Фірмовий та банківський кредити.

4. Форми кредитування зовнішньої торгівлі.

5. Єврокредити.

3. Світовий фінансовий ринок.

1. Операції на міжнародному фінансовому ринку.

2. Види зобов’язань на міжнародному ринку цінних паперів.

3. Похідні фінансові інструменти.

4. Компенсаційні угоди та міжурядові позики.

4. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації.

1. Міжнародний валютний фонд.

2. Група Світового банку.

3. ЄБРР, ЄІБ, ЄФВС, ЄБРР, БМР.

4. Паризький та Лондонський клуби.

5. Світова криза заборгованості.

1. Світова криза заборгованості.

2. Реструктуризація боргу.

3. Зовнішня заборгованість України.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Криза заборгованості країн, що розвиваються: підходи кредиторів та боржників до подолання.

2. Проблеми заборгованості найбідніших країн на сучасному етапі.

3. Механізм реструктуризації офіційного боргу країни.

4. Зовнішній борг України та його реструктуризація.

5. Особливості функціонування сучасного світового кредитного ринку.

6. Роль фондових бірж на міжнародних ринках цінних паперів.
НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. З'ясуйте, в чому суть факторингу і форфейтингу.

2. Дослідіть проблему міжнародної заборгованості.

3. Що являє собою зовнішній борг країни?

4. Поясніть, як здійснюється реструктуризація боргу?

5. Назвіть, які характеристики має сучасний ринок позичкового капіталу?

6. Які тенденції інституціональної структури міжнародного ринку позичкового капіталу?

7. Охарактеризуйте основні види міжнародних кредитів.
ЛІТЕРАТУРА

1. Румянцев А., Климко Г., Рокоча В. Міжнародна економіка: Підручник/ К: Знання, 2006. - 479 с. (ст.139-149).

2. Одягайло Б. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – К: Знання, 2006. – 407 с. (ст.167-199).

3. Козак Ю., Лук’яненко Д., Макогон Ю. та ін. Міжнародна економіка – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 560 с. (ст.141-159).

4. Бабенко В. Міжнародна економіка. – К.: Основа, 2010. – 184 с. (ст.76-86).

5. http://www.ukrstat.gov.ua

6. http://www.imf.org