refik.in.ua 1

50. Числівники в діловомумовленні


Здебільшого в діловихпаперах не обходяться без цифровихданих. Вонивимагаютьспеціальногооформлення. Так, однозначні числа, що не мають посилань на одиницівиміру, в діловихпаперахзаписуються словами. Наприклад: Акціонерне товариство «Нікос» плануєзакупитине більшедвадцятиавтомобілів. Коли ж число супроводжуєтьсянайменуваннямодиницьвиміру, вонопишеться цифрами. Наприклад: Домагазинутерміново завезли 150 центнерівкартоплі, 40 центнерівяблук.

Складнічискладенічислівникизаписуються цифрами. Наприклад: На історичний факультет прийнято 156 студентів.

Порядковічислівникивводяться в документи з відповіднимвідмінковимзакінченням. Наприклад: Сьогодні ми виконалисвоє перше виробничезавдання.

Складні слова, де перша частинапозначається цифрою, можутьбутинаписані так: 50-процентний і 50 %; 100-кіло-метровий і 100 км.

Інодівиникаютьтруднощі у вживанні форм однини та множиничислівників. Наприклад: Більшістьспеціалістіввирішила. Більшістьспеціалістіввирішили. Більшістьспеціалістіввирішило. Тут усі три варіантивідповідають нормам сучасноїукраїнськоїмови.

Форма однинирекомендується, якщо у складіречення є слова такого типу: більшість, меншість, решта, частина, ряд, група, безліч, багато, мало і т. д. Наприклад: Рештапацієнтівтежобстежена; Більшістьамериканськихбізнесменівприбула в Україну.

Форма множинирекомендується при однорідних членах печення. Наприклад: / вже не один, а безлічпланерівоперізують (а не оперізує) небо.

Якщо ж використовуютьсячислівники на позначеннявеликоїкількості (а такожіменники: сто, тисяча, мільйон, мільярд), то переважаєоднина. Наприклад: Чотириставісімдесятпідприємцівприбуло (а не прибули) на виставку; В село повернулось (а не повернулись) сімдесятдев'ятьмолодихспеціалістів.

Якщовживаютьсячислівники до десяти, то пишеться форма множини. Наприклад: чотирибрати, два керівники, три менеджери.

Великезначеннямаєвикористаннячислівниківвусномумовленні. Готуючидоповідьчизвіт, числівники треба записуватипрописом і проставлятинаголос. Кращебудуватиречення так, щобчислівникивживалися у називномувідмінку.

Слідзапам'ятатинаголошеннячислівниківодинадцять, чотирнадцять.