refik.in.ua 1

Практичне завдання. Тема 4. Відведення земельної ділянки під будівництво

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації (КМДА) від 22.08.2007 було затверджено рішення постійно діючої комісії по залученню інвесторів про визначення товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Ленд" переможцем конкурсу із залучення інвесторів для будівництва житлового комплексу зі створенням приміщень торговельно-офісного та розважального призначень, паркінгу, супутньої інфраструктури по вул. Шевченка, 5.
Вказаним розпорядженням передбачено доручити управлінню земельних ресурсів виконавчого комітету Київської ради підготувати проект рішення Київської ради про затвердження проекту землеустрою про відведення земельної ділянки та передачу її в оренду для реалізації інвестиційного проекту.
Рішенням Київської міської ради від 12.10.2008 ТОВ "Інвестиційна компанія "Ленд" передано в оренду земельну ділянку для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу зі створенням приміщень торговельно-офісного та розважального призначень, паркінгу, супутньої інфраструктури по вул. Шевченка, 5 у м. Києві.
На підставі зазначеного рішення 14.05.2009 року між Київською міською радою та ТОВ "Інвестиційна компанія "Ленд" укладено договір оренди земельної ділянки на по вул. Шевченка, 5 у м. Києві на 15 років, який був нотаріально посвідчений та зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого комітету Київської ради у книзі записів державної реєстрації договорів.
Відповідно до договору оренди земельної ділянки передбачено, що орендар має переважне право на купівлю земельної ділянки у разі її продажу.

Порядок продажу земельних ділянок в м. Києві передбачений Земельним кодексом України (ЗКУ) та Тимчасовим порядком продажу земельних ділянок в м. Києві, затвердженим рішенням Київради від 14 березня 2002 р. N 304/1738 (Тимчасовий порядок). Відповідно до ст. 128 ЗКУ продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної (крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації) та комунальної власності для потреб, визначених цим Кодексом, провадиться місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень.

Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до відповідного органу виконавчої влади або сільської, селищної, міської ради чи державного органу приватизації. Відповідна рада у місячний термін розглядає заяву і приймає рішення про продаж земельної ділянки або про відмову в продажу із зазначенням причин відмови.
ТОВ "Інвестиційна компанія "Ленд" були підготовлені відповідні документи щодо грошової оцінки земельної ділянки та передані на розгляд Київської міської ради для прийняття рішення про продаж цієї земельної ділянки.
Протягом встановленого статтею 128 Земельного кодексу України строку Київська міська рада не прийняла відповідного рішення та не повідомила ТОВ про відмову. Позивач клопотанням від 14.08.2009 р. звертався до Київської міської ради з пропозицією укласти договір купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки, додавши до нього підписані ТОВ "Інвестиційна компанія "Ленд" два примірники цього договору.
На вказане управління земельних ресурсів листом від 11.09.2009 р. повідомило позивача про те, що договір купівлі-продажу земельної ділянки буде укладено після прийняття міською радою рішення про її продаж.
Відповідно до п. 2.2 Тимчасового порядку Головне управління земельних ресурсів КМДА опрацьовує представлені матеріали і при можливості подальшого їх оформлення організовує проведення експертної грошової оцінки та складання технічної документації з продажу земельної ділянки, або готує відповідь про відмову.
Землевпорядною організацією за замовленням позивача підготовлено звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки по вул. Шевченко, 5 у м. Києві пройшов державну землевпорядну експертизу, як такий, що відповідає вимогам земельного законодавства.

Зазначені документи були передані на розгляд Київської міської ради для розгляду та прийняття рішення про продаж позивачу земельної ділянки. Протягом строку встановленого статтею 128 Земельного кодексу України Київська міська рада не прийняла відповідного рішення та не повідомила позивачу про відмову.

Статтею 181 Господарського кодексу України визначений загальний порядок укладання господарських договорів, відповідно до якого господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Проект договору може бути запропонований будь-якою з сторін. У разі якщо проект договору викладено як єдиний документ, він надається другій стороні у двох примірниках. Частиною третьою статті 181 Господарського кодексу України передбачено, що сторона, яка одержала проект договору, у разі згоди з його умовами оформляє договір відповідно до вимог частини першої цієї статті і повертає один примірник договору другій стороні у двадцятиденний строк після одержання договору.
За наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робиться застереження у договорі, та у двадцятиденний строк надсилає другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором.
Позивач клопотанням звертався до Київської міської ради з пропозицією укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки. До вказаного листа було додано підписані позивачем 2 примірники договору купівлі-продажу земельної ділянки, що відповідає вимогам статті 128 Земельного кодексу України.
Таким чином, на виконання статті 181 ГК України договір купівлі-продажу земельної ділянки був підписаний позивачем та переданий на підпис Київському міському голові, який у двадцятиденний термін зобов'язаний був його підписати або надати позивачу два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором.
Протягом встановленого строку з боку міської ради не надано підписаний примірник договору купівлі-продажу земельної ділянки та не надано жодних зауважень до нього.

На запит позивача щодо укладення договору, управління земельних ресурсів листом від 11.09.2009 р. повідомило, що договір купівлі-продажу земельної ділянки буде укладено після прийняття Київською міською радою рішення про продаж цієї земельної ділянки. Крім цього, у листі зазначалось, що згідно із статтею 134 ЗКУ (із змінами внесеними законом України від 16 вересня 2008 року N 509-VI) продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або права на них здійснюється на конкурентних засадах.

Позивач вважає, що дане положення статті 134 ЗКУ не може застосовуватись до позивача з огляду на наступне. Відповідно до частини першої статті 5 ЦК України акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності. Статтею 58 Конституції України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Також, статтею 5 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.
Правовідносини щодо набуття позивачем прав на земельну ділянку виникли до набуття чинності змінами, внесеними до Земельного кодексу України, що підтверджується розпорядженням КМДА від 22.08.2007, згідно з яким ТОВ "Інвестиційна компанія "Ленд" стало переможцем конкурсу на забудову земельної ділянки. Отже, позивач на конкурентних засадах набув право на реалізацію інвестиційного проекту та на оформлення земельної ділянки по вул. Шевченка, 5 м. Києва у власність для реалізації цього інвестиційного проекту.
Таким чином, позивачем вчинено всі необхідні дії, встановлені законодавством та рішенням Київради на викуп землі. Разом з цим, Київська міська рада протягом одного місяця не прийняла відповідного рішення, тобто вбачається бездіяльність міської ради, що призвела до порушення прав ТОВ "Інвестиційна компанія "Ленд" на придбання землі.
Отже, вбачається ухиляння Київської міської ради та її посадових осіб від підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки по вул. Шевченка, 5 у м. Києві.
Частиною 10 статті 128 ЗКУ встановлено, що рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскаржено в суді. Відповідно до ч. 3 ст. 152 ЗКУ захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється шляхом визнання прав.

Відповідно до ст. 187 Господарського кодексу України спори, що виникають при укладанні господарських договорів за державним замовленням, або договорів, укладення яких є обов'язковим на підставі закону та в інших випадках, встановлених законом, розглядаються судом. Інші переддоговірні спори можуть бути предметом розгляду суду у разі, якщо це передбачено угодою сторін або якщо сторони зобов'язані укласти певний господарський договір на підставі укладеного між ними попереднього договору.

З врахуванням цього позивач просить вважати укладеним договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Шевченка, 5 у м. Києві між ТОВ "Інвестиційна компанія "Ленд" та Київською міською радою в редакції, яка підписана ТОВ ТОВ " Інвестиційна компанія "Ленд", з моменту набрання законної сили судового рішення на умовах, визначених договором, та зобов'язання управління земельних ресурсів забезпечити підписання, реєстрацію та видачу в установленому порядку державного акта на право власності на земельну ділянку.

Потрібно обґрунтувати, яке рішення повинен прийняти суд за результатами поданого позову.