refik.in.ua 1


Назва теми, яка виноситься на самостійне вивченняКількість годин


Теоретичні питання на самостійну роботу

Вид самостійної роботи


Форма контролю


Література для користування

Тема 2. Плоска система збіжних сил

2

Розкладання сили на дві складові прикладені в точціЛ. 1, §7-8


Л.1, §10

Тема 4 Плоска система довільно розміщених сил

2

Паралельне перенесення сили до заданої точки;

Зведення довільної системи сил до заданого центруЛ.1, §20
2

Теорема про момент рівнодійної


Тема 5 Тертя


2

два види тертя, визначення коефіцієнту тертя ковзання,та кочення
Л.3, §1.29-1.30

Тема 6 Просторова система сил

2

Паралелепіпед сил. Рівняння рівноваги системи збіжних сил. Момент сили відносно осіЛ.3, §1.24
2

Поняття про головний вектор та головний момент просторової системи силЛ.3, §1.25-1.26
2

Шість рівнянь рівноваги просторової системи довільно розміщених сил


Тема 7 Центр ваги і стійкість рівноваги


2

Центр паралельних сил

Вага тіла і центр ваги тіла

Статичний момент площі

Положення центра ваги простих геометричних фігур

2

Поняття про стійку, нестійку і байдужу рівновагу, перекидний момент і момент стійкості

Коефіцієнт стійкості
Тема 8 Кінематика точки


2

Система відліку

Способи завдання руху точки (натуральний і координатний)Л.1, §58


Тема 9 Кінематика абсолютно твердого тіла

2

Частота обертання

Лінійні швидкості і прискорення точок тіла, що обертаютьсяЛ.1, §65
1

Плоскопаралельний рух твердого тілаЛ.1, §65
2

Визначення абсолютної швидкості довільної точки тіла

Миттєвий центр швидкостей

Поняття про поле швидкостей і прискорень


Тема 10 Основні поняття та аксіоми динаміки

3

Сила інерції при прямолінійному і криволінійному русі тіла


Тема 12 Загальні теореми динаміки

2

Потенціальна та кінетична енергія

Теорема про зміну кінетичної енергії
Л.1, §74

Тема 14 Розтяг та стиск стержня

1

механічні характеристики матеріалів при розтязі та стиску;Л.1, §34
2

коефіцієнт запасу міцності

допустимі напруження

поняття про жорсткість і твердість


Тема 15 Геометричні характеристики плоских перерізів

2

поняття про головні центральні осі;

центральні моменти інерції найпростіших геометричних фігурЛ.1, §26

Тема 16 Зсув та кручення

2

Закон парності дотичних напружень. Модуль зсуву

напруження та кути закручування при крученні;

умова міцності;

умова жорсткості;Л.1, §41

Тема 17 Згин


2

Нормальне напруження в поперечних перерізах

кривизна осі балкиЛ.1, §48

2

підбір раціональних перерізів з крихких та пластичних матеріалівЛ.1, §49