refik.in.ua 1

196 від 18 лютого 2014 року

Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ

СПЕЦВИПУСК НТСА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ПОДІЇ

Майстер-клас з написання наукових робіт

На юридичному факультеті для студентів І курсу було проведено майстер-клас із написання наукових статей. Організаторами заходу виступили члени Наукового товариства студентів та аспірантів юридичного факультету. Це один із заходів, спрямований на надання рекомендацій і застосування професійних знань та умінь студентами факультету в науці. Зі вступним словом до присутніх першокурсників звернувся к.ю.н., доцент Ганзенко Олександр Олександрович. Він зазначив, що наявність наукових робіт є обов’язковою умовою для вступу на магістратуру. Викладач інформував про те, що перед написанням статей треба правильно визначитись зі сферою дослідження та науковим керівником.

Після виступу викладача заступник голови НТСА юридичного факультету Микита Жуков розповів про основні секрети вдалого виступу на конференції, продемонстрував приклади ораторського мистецтва.


Член НТСА юридичного факультету Віталій Зуєв звернув увагу на такі елементи, як структура наукової роботи, вимоги щодо її написання (державні стандарти до оформлення публікацій), а також типові помилки, що зустрічаються в тезах студентів.

Загалом студенти І курсу із цікавістю слухали виступи активістів НТСА, висловили бажання проведення в майбутньому подібних майстер-класів.

Наукове товариство вдячне за допомогу в проведенні заходу к.ю.н., доценту Ганзенко О.О., а також декану юридичного факультету, д.ю.н., професору, Заслуженому юристу України Коломоєць Тетяні Олександрівні.
Участь у засіданні круглого столу «Актуальні питання енергозбереження (фізичні основи та правові засади)»

На фізичному факультеті ЗНУ було організовано засідання круглого столу «Актуальні питання енергозбереження (фізичні основи та правові засади)». Під час заходу, що проходив під керівництвом голови Наукового товариства студентів та аспірантів університету Валентини Кучерук і голови НТСА фізичного факультету Дмитра Карпенка, студенти виступили з доповідями та презентаціями на вказану тему.

На заході був присутній заступник голови НТСА цього факультету Микита Жуков. Він надав інформацію, що стосується правової регламентації основних напрямків та потенціалу енергозбереження України. У результаті обговорення було зроблено низку важливих висновків щодо заходів з енергозбереження.
Круглий стіл «Питання доцільності законодавчого закріплення четвертого покоління прав людини в Україні»

На юридичному факультеті Запорізького національного університету провели засідання круглого столу «Питання доцільності законодавчого закріплення четвертого покоління прав людини в Україні». Організатор заходу - Наукове товариство студентів та аспірантів.


До переліку питань, які обговорювали учасники засідання, увійшли: право на одностатеві шлюби, клонування, евтаназія, штучне запліднення, зміна статі.

Модератором заходу виступив заступник голови НТСА юридичного факультету Микита Жуков, який, відкриваючи засідання круглого столу, окреслив його тематику та представив присутнім почесних гостей заходу. Так, на засідання завітали доцент кафедри історії і теорії держави та права Олександр Ганзенко і старший викладач кафедри конституційного та трудового права Микола Мартинов. У роботі круглого столу брали участь студенти біологічного факультету ЗНУ Оксана Гуліна, Анастасія Рибалко та студент факультету економіки та управління ЗНТУ Мікаіл Асатрян.

Привітавши присутніх на засіданні, Олександр Ганзенко проінформував щодо сучасного стану закріплення четвертого покоління прав людини в законодавстві України. Старший викладач кафедри конституційного та трудового права Микола Мартинов у власному виступі зупинився на доцільності закріплення евтаназії та практиці її пасивної форми в сучасній Україні.

Студент ІІ курсу юридичного факультету Віталій Зуєв розповів присутнім про право на зміну статі та порівняв зарубіжний та вітчизняний досвід у цьому питанні.

У свою чергу, студенти біологічного факультету Оксана Гуліна та Анастасія Рибалко виступили з доповідями, тематикою яких були наслідки операцій зі зміни статі.

Олександр Ганзенко, підбиваючи підсумки роботи круглого столу, зазначив, що четверте покоління прав людини є досить дискусійним поняттям.

______________________________________________________________________________________

УВАГА! 8-10 квітня 2014 року відбудеться VІІ університетська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «МОЛОДА НАУКА-2014». Запрошуємо студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених взяти участь у конференції. Анкету учасника, відгук наукового керівника та текст статті (до 3 стор.) подати заступнику декана з наукової роботи Лютікову П.С., не пізніше 10 березня 2014 року.


Форму анкети та вимоги до оформлення публікації можна переглянути на сайті НТСА ЗНУ в розділі «Анонси»: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/527.ukr.html
Матеріали до спецвипуску підготував голова НТСА юридичного факультету

Олександр Коломоєць.

Засновник і видавець:

Наукове товариство студентів та аспірантів

Запорізького національного університету

Розповсюджується безкоштовно


Редактор:

Голова НТСА ЗНУ

Кучерук Валентина

Коректор: студентка філологічного факультету Юлія Письменна

Виходить двічі на місяць

українською мовою

Наклад 150 примірників


Адреса редакції:

69063 м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, 4 навч. корп., каб. 314;

(061) 289-41-07;

http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/

e-mail: v.t.kucheruk@ukr.net