refik.in.ua 1

Завдання самостійної роботи № 6

1. вимоги охорони праці до організації та проведення масових заходів у навчальних закладах
Мета самостійної роботи

1. Ознайомитися з вимогами до приміщень у яких проводяться масові заходи.

2. Ознайомитися з заборонами щодо облаштування приміщень для проведення культурно-масових заходів.

3. Знати правила безпеки під час проведення новорічних вечорів.
Час: 25 хвилин.

Кількість балів – 1.
Рекомендована література


 1. Катренко Л.А. Охорона праці в галузі освіти : [навчальний посібник] / Катренко Л.А., Пістун І.Т. – Суми : Університетська книга, 2004. – С. 279-283.


Завдання до самостійної роботи

  1. Опрацювати заходи з організації пожежно-профілактичної роботи при проведенні в закладах освіти масових заходів за розділом 3.1.3 навчального посібника (С. 279-283).

 1. Скласти тестові завдання в робочому зошиті для самостійних робіт за наведеними нижче контрольними питаннями.


Контрольні питання для самоперевірки знань з теми

  1. Вимоги до приміщень, у яких проводяться масові заходи.

  2. Якою повинна бути кількість місць з розрахунку на одну особу в приміщеннях, де проводяться культурно-масові заходи?

  3. Які заборони існують для приміщень, що використовуються для проведення культурно-масових заходів?


2. Вимоги охорони праці до збереження горючих матеріалів та легкозаймистих речовин в навчальних закладах
Мета самостійної роботи

1. Ознайомитися з видами вогне і вибухонебезпечних речовин.

2. Ознайомитися з вимогами до зберігання горючих і легкозаймистих хімічних речовин.

3. Знати додаткові заходи безпеки при зберіганні вогне- і вибухонебезпечних речовин.
Час: 25 хвилин.

Кількість балів – 1.

Рекомендована література


 1. Катренко Л.А. Охорона праці в галузі освіти : [навчальний посібник] / Катренко Л.А., Пістун І.Т. – Суми : Університетська книга, 2004. – С. 174-175.


Завдання до самостійної роботи

1. Опрацювати заходи з організації безпечного збереження горючих матеріалів і легкозаймистих речовин у закладах освіти за розділом 2.5.2 навчального посібника (С. 174-175).

 1. Скласти тестові завдання в робочому зошиті для самостійних робіт за наведеними нижче контрольними питаннями.


Контрольні питання для самоперевірки знань з теми

  1. На які види поділяються вогне- і вибухонебезпечні речовини?

  2. Особливості зберігання легкозаймистих речовин.

  3. Які вимоги висуваються до приміщень, де зберігаються легкозаймисті речовини?


3. Аналіз пожежної небезпеки в закладах освіти (класи приміщень по вибуховій та пожежній небезпеці, вогнестійкість)
Мета самостійної роботи

1. Ознайомитися з категоріями пожежної небезпеки приміщень навчальних закладів.

2. Ознайомитися з вимогами до вогнестійкості до конструкцій будівель і споруд.

3. Знати класифікацію будівель за ступенем вогнестійкості.

Час: 25 хвилин.

Кількість балів – 1.
Рекомендована література

 1. Кондель В. М. Охорона праці в галузі: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей педагогічного університету / В. М. Кондель, Ю. В. Калязін. – Полтава: ПНПУ, 2011. – С 80-86. (див. в електронних ресурсах).


Завдання до самостійної роботи

1.Опрацювати навчальний матеріал із класифікації приміщень з пожежної небезпеки в закладах освіти за розділом 4.1 навчального посібника (С. 80-86).

2.Скласти тестові завдання в робочому зошиті для самостійних робіт за наведеними нижче контрольними питаннями.

Контрольні питання для самоперевірки знань з теми

1.Як класифікують пожежну небезпеку навчальних приміщень?

2. Які фактори впливають на імовірність розвитку пожежі?

3. За яким ступенем вогнестійкості повинні будуватися приміщення навчально-виховних закладів?
4. Засоби гасіння пожеж. Протипожежне водопостачання. Первинні засоби пожежогасіння
Мета самостійної роботи

1. Ознайомитися з поділом видів протипожежного водопостачання.

2. Ознайомитися з вимогами до облаштування внутрішніх пожежних кранів.

3. Знати види і правила розміщення первинних засобів пожежо гасіння.
Час: 25 хвилин.

Кількість балів – 1.
Рекомендована література


 1. Катренко Л.А. Охорона праці в галузі освіти : [навчальний посібник] / Катренко Л.А., Пістун І.Т. – Суми : Університетська книга, 2004. – С. 273-277.


Завдання до самостійної роботи

  1. Опрацювати заходи з облаштування засобів гасіння пожеж в закладах освіти за розділом 3.1.2 навчального посібника (С. 273-277).

  2. Скласти тестові завдання в робочому зошиті для самостійних робіт за наведеними нижче контрольними питаннями.


Контрольні питання для самоперевірки знань з теми

  1. Як поділяються протипожежні засоби водопостачання?

  2. Особливості обладнання пожежних кранів внутрішнього протипожежного водопроводу.

  3. Якими первинними засобами пожежогасіння повинні бути забезпечені приміщення навчальних закладів?

  4. Правила розміщення ручних вогнегасників у навчальних приміщеннях.


Індивідуальне завдання № 6
Розробка інструкції з охорони праці

Мета: Вивчення особливостей розробки та оформлення інструкції з охорони праці в галцзі.

Час виконання роботи – 1 год.

Звіт студента за виконану роботу: письмовий аналіз.


Хід роботи

1. Користуючись наведеними зразками (файл у електронній папці з індивідуальних завдань) інструкцій з охорони праці розробити за відповідним варіантом інструкцію:

Варіанти індивідуальних завдань:


 1. Вступний інструктаж (програма проведення).

 2. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у навчальних приміщеннях за фахом.

 3. Інструкція з пожежної безпеки в навчальних приміщеннях за фахом.

 4. Інструкція з охорони праці під час роботи з використанням переносного електрообладнання.

 5. Інструкція з охорони праці під час виконання сільськогосподарських робіт.

 6. Інструкція з охорони праці при користуванні електроплитою.

 7. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті (за фахом).

 8. Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт за фахом.

 9. Інструкція з охорони праці під час роботи з проекційною апаратурою.

 10. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті інформатики.

 11. Інструкція з охорони праці під час роботи на персональному комп'ютері.

 12. Інструкція з охорони праці під час роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці.

 13. Інструкція з охорони праці при проведенні екскурсії на об’єкти природи.

 14. Інструкція з правил зберігання хімічних речовин.

 15. Інструкція з охорони праці під час проведення культурно-масових заходів у закладі освіти.

 16. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять в спортивному залі та на спортивних майданчиках.

 17. Інструкція з охорони праці при проведенні спортивно-масових заходів.

 18. Інструкція з охорони пращ при проведенні масових заходів у навчальних закладах.
 19. Інструкція з охорони праці при проведенні екскурсій, туристичних походів, культпоходів у театр та кінотеатр.


 20. Інструкція з пожежної безпеки при проведенні екскурсій і туристичних походів до лісу.

 21. Інструкція з охорони праці при перевезенні організованих груп дітей автомобільним транспортом.

 22. Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителів та працівників школи.

 23. Інструкція з охорони праці при перевезенні організованих груп дітей залізничним транспортом.

 24. Інструкція з охорони праці під час електромонтажних робіт.

 25. Інструкція з охорони праці під час експлуатації парових та водогрійних котлів.

 26. Інструкція з охорони праці для вихователя освітнього закладу.

 27. Інструкція з правил користування газом та побутовими газовими приладами.

 28. Інструкція з охорони праці під час прибирання шкільних приміщень та території.

 29. Інструкція з охорони праці під час проведення екскурсій.

 30. Інструкція з пожежної безпеки.


2. Розроблений зміст інструкції оформити за наведеним нижче прикладом:

Титульна сторінка

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка

Факультет технологій та дизайну

Інструкція з охорони праці

під час роботи з електричною праскою

Розробив студент гр. ТД-53

Грищенко В.Е.

Полтава 2011 р.

Перша сторінка інструкції

Полтавська загальноосвітня школа №9

Затверджено

Наказ директора школи № 12-ОП

від 12 серпня 2011р

Директор Шевченко І.І.
Інструкція з охорони праці №34

під час роботи з електричною праскою
І. Загальні положення

1.1. До роботи з електричною праскою допускаються учні, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами і навичками праці та засвоїли вимоги даної інструкції.


1.2.Робоче місце необхідно організовувати згідно з вимогами НОП, щоб виключити будь-яку можливість одержання травми учнями.

1.3. Виконувати необхідно тільки доручену роботу.
II. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягніть спецодяг (халат чи фартух, зав'яжіть волосся косинкою чи стрічкою).

2.2. Приготуйте своє робоче місце, приберіть усі сторонні предмети, які можуть заважати в процесі роботи.

2.3. Перевірте справність електропраски (справність шнура, вилки, розетки) - при виявленні несправностей повідомте про це вчителя. Працювати несправною електропраскою забороняється.

2.4. Штепсельна вилка повинна щільно входити в гніздо розетки.

2.5. Необхідно перевірити положення терморегулятора, встановити його у відповідне з видом тканини, що обробляється, положення.

2.6. У приміщеннях з бетонними підлогами перевірити наявність гумового килимка під ногами.

2.7. Прасувальний стіл чи дошку встановіть на такій висоті, щоб зручно було працювати.
III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
3.1. Під час роботи електричною праскою обов'язково стояти на діелектричному килимку.

3.2. Вмикати і вимикати електропраску тільки сухими руками три­маючи за корпус вилки, а не за шнур.

3.3. Необхідно стежити за тим, щоб підошва електропраски не доторкалась до шнура.

3.4. Ступінь нагріву праски не перевіряйте рукою.

3.5. Не залишайте електропраску ввімкнутою в електромережу без нагляду і не займайтеся сторонніми справами (розмовами).

3.6.Стежте за нормальною роботою електропраски, про всі несправ­ності повідомте вчителя. Учням забороняється самим ремонтувати електропраску і шнур.

3.7.Ставити електропраску під час роботи необхідно на мармурову, керамічну або металеву підставку.

3.8.Провід живлення електропраски повинен закріплюватись на кронштейні, який розміщений над серединою прасувального стола чи дошки і бути захищеним від механічних пошкоджень. Провід (шнур) живлення електропраски не можна скручувати у кільце і намотувати на електропраску. Працювати електропраскою, у якої шнур скручений у кільце, забороняється.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Після закінчення волого-теплової обробки тканин електропраску необхідно вимкнути з електромережі за корпус вилки.

4.2. Поставте електропраску на підставку, слідкуйте за тим, щоб поряд не було легкозаймистих матеріалів.

4.3. Провід живлення електропраски закріпіть на кронштейні, щоб він не скручувався у кільце.

4.4.Необхідно дати електропрасці повністю охолонути.

4.5. Не можна охолоджувати електропраску водою, тому що в результаті таких дій можна отримати опіки від утворення пари.
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При виявленні пробивання електричного струму на корпус електропраски необхідно негайно вимкнути електропраску з електро­мережі, припинити роботу і повідомити про це вчителя.

5.2. У разі виникнення пожежі або загоряння необхідно:

- вимкнути електромережу;

- вивести учнів з майстерні у безпечне місце;

- зачинити вікна й двері, щоб вогонь не поширювався у сусіднє приміщення;

- приступити до ліквідації осередку вогню. Якщо це не можливо зробити своїми силами, то необхідно викликати пожежну службу за тел. 101.

5.3. При одержанні травми необхідно звернутись до вчителя. Вчитель надасть необхідну першу медичну допомогу, а в разі необхідності викличе швидку медичну допомогу за тел. 103.

Завідувач майстернею (підпис) Горобец О.В.
Узгоджено:

Керівник служби охорони праці (підпис) Дробня І.К.

(завуч школи)