refik.in.ua 1 2 ... 16 17
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.Правила змагань (надалі Правила) установлюють вимоги про порядок проведення змагань, права й обов'язки суддівської колегії, спортсменів, і представників команд під час проведення змагань по Бойовому багатоборству.

В склад „боевого багатоборства” входять такі види:

- Рукопашний бій без холодної зброї.

  • Рукопашний бій з холодною зброєю.

  • Стрільба.

Президія Міжнародного Союзу громадських організацій «розвитку ВСБ» (надалі Союз) може впроваджувати інші нормативні документи, щодо окремих питань організації й проведення змагань, а також вносити зміни й доповнення в діючу редакцію Правил.
ЗМАГАННЯ З «БОЙВОГО БАГАТОБОРСТВА».

1. Програма й характер змагань.


Змагання проводяться по трьох видах :

- Рукопашний бій без холодної зброї по версіях Б-1 ÷ Б-6:

• Б-1 легкий контакт,

• Б-2 дозований контакт,

• Б-3 повний контакт (без нанесення ударів коліньми й ліктями),

• Б-4 повний контакт (з нанесенням ударів коліньми й ліктями по корпусі),

Б-5 безконтактно (демонстрація довільних формальних комплексів із бросковой й ударній техніки під музику поодиноко, або в складі команди);

• Б-6 безконтактно (демонстрація формальних технічних комплексів без холодної зброї «КАТА»).

- Рукопашний бій з холодною зброєю.

По версіях Б-1 ÷ Б-5 бої проводяться в дозованому контакті з гумовими імітаторами ножа встановлених Правилами розмірів;

За версією Б-6 демонструються формальні технічні комплекси «КАТА» з холодною зброєю.

- Стрільба.

Стрільба проводиться із пневматичної гвинтівки, або пістолета (для військовослужбовців) по одному із вправ встановлених Правилами згідно п. п 9.3. 2.

Змагання проводяться протягом 2-3 днів і можуть бути:

- особистими,

- командними,

- особисто-командними.

В особистих змаганнях підраховуються результати кожного учасника, і визначається його місце.

У командних визначаються результати й місця команд.

В особисто-командних підраховуються результати й місця, як окремих учасників, так і команд.

Характер змагань визначається “Положенням про змагання”.


2. Організація змагань.


Змагання проводяться за діючими Правилами й Положенням про проведення змагань, що затверджується організацією яка проводить змагання.

Положення про змагання, будь-якого рангу, повинне бути розіслане не пізніше, ніж за 1 місяць до початку змагань.

Положення про змагання повинне містити наступні розділи:

- мета й завдання;

- місце й час проведення;

- керівництво, їх контактні тлф. й адреси для листування;

- учасники змагань;

- вікові й вагові категорії;

- умови прийому іногородніх учасників і суддів;

- порядок і термін подачі заявок;

- програма змагань;

- порядок визначення результатів особистого й командного заліку;

- міри безпеки при проведенні змагань

- фінансування заходу;

- порядок нагородження переможців(команд).

Вимоги Положення про змагання не повинні суперечити чинним Правилам. Забороняється змінювати Положення після початку змагань.

3. Учасники змагань і представники команд.

    1. Вікові групи учасників.


- діти I групи - 6-7 років;

- діти II групи - 8-9 років;

- юнаки й дівчини I підліткового віку - 10-11 років;

- юнаки й дівчини II підліткового віку - 12-13 років;

- юнаки й дівчини середнього віку - 14-15 років;

- юнаки й дівчини старшого віку - 16-17 років;

- дорослі чоловіки й жінки I групи - 18-39 років;

- дорослі чоловіки й жінки II групи - старші 39 років;.

Примітка: Вік учасників змагань визначається кількістю повних років на перший день змагань.


следующая страница >>