refik.in.ua   1 ... 2 3 4

28. Від чого залежать терміни доставки вантажів? Привести розрахункову формулу. Заходи по прискоренню доставки вантажів.

Термін доставки вантажів обчислюється за формулоюде tв-пв – встановлений час на операції по відправленню і надходженню вантажів, діб;

Lвант – відстань перевезення вантажу, км;

Vср.доб – швидкість перевезення вантажу, нормативна кількість кілометрів на 1 добу, км/доб;

tдод – час на додаткові операції (переадресування, перехід через прикордонні переходи, переправи, перевантаження на автомобільний транспорт), діб.

Термін доставки вантажів залежить від тарифної відстані перевезення, виду відправки, обраної швидкості перевезення вантажу (вантажної, великої), часу на додаткові операції на станції відправлення та на станції призначення, додаткового часу відповідно до Правил перевезення вантажів.

Заходи по прискоренню доставки вантажів:

- відправлення прийнятих до перевезення вантажів якнайшвидше, по можливості в день прийому;

- зменшення простоїв та затримки на станціях;

- підвищення технічної, дільничної швидкостей руху поїздів;

- поліпшення взаємодії залізничного транспорту з іншими при перевезеннях у змішаних сполученнях;

- зменшення різниці між тарифними та експлуатаційними відстанями;

- зменшення часу на додаткові операції та їх кількість;

- організація відправлення маршрутами. При цьому прискорюється пересування вагонів, але додається час на навантаження, накопичування і формування на станції відправлення, а також час на вивантаження, видачу на станції призначення;

- формування на станції відправлення, а також час на вивантаження, видачу на станції призначення.

29. Переваги контейнерного способу доставки вантажів.

Контейнерний спосіб доставки вантажів – це доставка вантажів у контейнерах.


До переваг контейнерного способу доставки вантажів належать:

- уніфікація вантажного місця;

- економія капітальних вкладень у складське господарство;

- використання навантажувально-розвантажувальних машин високої продуктивності;

- прискорення вантажних операцій;

- скорочення простою вагонів на станціях;

- прискорення обігу вагону;

- підвищення рівня схоронності вантажу під час перевезення;

- підвищення рівня взаємодії різних видів транспорту;

- можливість доставки “від дверей” вантажовідправника “до дверей” вантажоодержувача;

- контейнери об’єднують в одну відправку велику кількість дрібних одиниць вантажу;

- зниження вимог до упаковки вантажу;

- можливість використання відкритого рухомого складу.

30. Індекс негабаритності

З метою внесення до перевізних і поїзних документів (у тому числі до документів, що видаються за допомогою електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), даних про зони і ступені негабаритності вантажів, що перевозяться, вводиться поняття індексу негабаритності, який складається із 5 знаків.

Позначення в індексі негабаритності:

1-й знак – завжди буква Н (негабаритність);

2-й знак – ступінь нижньої негабаритності, може приймати значення: 0, 1...6,8;

3-й знак – ступінь бокової негабаритності, може приймати значення: 0,1...6,8;

4-й знак – ступінь верхньої негабаритності, може приймати значення: 0,1...3,8;

5-й знак – вертикальна понаднегабаритність ( вантаж виходить за установлені межі негабаритності), може приймати значення: 0,8;

0 – вантаж є габаритним;

8 – вантаж є понаднегабаритним.

Наприклад: Індекс негабаритності Н2030 означає: негабаритність нижньої 2-го ступеню, бокової негабаритності немає, верхня негабаритність 3-го ступеню, вертикальної понаднегабаритності немає.

На 5ку:

Негабаритним називається вантаж, розміри якого (включаючи упаковку та кріплення) перевищують габарит навантаження при розташуванні вантажу на вагоні (зчепі), який знаходиться на прямій горизонтальній ділянці колії, а повздовжня вертикальна площина цього вагону (зчепу) збігається з віссю залізничної колії, або якщо геометричні виноси цього вантажу в кривих перевищують геометричні виноси розрахунку вагона у цих кривих.

Габарит навантаження - граничний поперечний (перпендикулярний до осі колії) обрис, за межі якого не повинен виходити вантаж, завантажений на вагон (із врахуванням упаковування та кріплення), коли вагон знаходиться на прямій горизонтальній колії і повздовжня вісь вагона суміщена з віссю колії.

Позначення в індексі негабаритності:

1-й знак – завжди буква Н (негабаритність);

2-й знак – ступінь нижньої негабаритності, може приймати значення: 0, 1...6,8;

3-й знак – ступінь бокової негабаритності, може приймати значення: 0,1...6,8;

4-й знак – ступінь верхньої негабаритності, може приймати значення: 0,1...3,8;

5-й знак – вертикальна понаднегабаритність ( вантаж виходить за установлені межі негабаритності), може приймати значення: 0,8;

0 – вантаж є габаритним;

8 – вантаж є понаднегабаритним.

Наприклад: Індекс негабаритності Н2030 означає: негабаритність нижньої 2-го ступеню, бокової негабаритності немає, верхня негабаритність 3-го ступеню, вертикальної понаднегабаритності немає.


<< предыдущая страница