refik.in.ua 1

1

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ
7 травня 2013 року


0000-1000 – з’їзд учасників конференції;

9
00-1000 – реєстрація учасників;

10
00-1015 – відкриття конференції;

10
15-1300 – пленарне засідання;

13
00-1315 – фотографування учасників;

13
15-1400 – перерва на обід;

14
00-1800 – робота у секціях;

19
00-0000 – подільська вечірка.
18 травня 2013 року


09
00-1000 – підведення підсумків і закриття конференції;

1000-1900 – екскурсія історичними місцями Поділля;

1900-2200 – від’їзд учасників конференції.

2
N.B.У випадку, коли після надіслання заявки виявиться, що Ваша участь в конференції, з тих чи інших причин, є неможливою, просимо Вас завчасно повідомити Оргкомітет!!!

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ
9013, Україна, м. Хмельницький


вул. Театральна, буд. 8

Науково-дослідна частина.

тел. / факс: 0382-71-80-80

Ел. адреса: nauka@univer.km.ua

Web-сторінка: www.univer.km.ua
2
Служби таксі за телефонами:

15-04, 15-05, 15-63, 15-68, 65-65-65, 700-100, 700-200, 700-300, 700-400,

700-900, 711-711, 717-717
9013, Україна, м. Хмельницький


вул. Театральна, буд. 8, каб. 402

Кафедра трудового, земельного
та господарського права
.
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ


тел.: 0382-71-80-30

моб.: 0673837957

Ел. адреса: kaf-tzg@univer.km.ua

Web-сторінка: www.univer.km.ua

Реєстрацію та відкриття конференції буде проведено в першому корпусі Хмельницькою університету управління та права, який розташований за адресою:

м. Хмельницький, вул. Театральна, буд. 8.

До першого корпусу краще добиратись:

Від залізничного вокзалу:


 • тролейбуси №№ 7, 7а, 14 до зупинки “Філармонія”;

 • тролейбус № 4 до зупинки “Театр ім. Старицького”;

 • автобуси №№ 5, 20 до зупинки “Філармонія”.

Від автобусного вокзалу:

 • автобус № 20 до зупинки “Філармонія”.


ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

ВІДДІЛЕННЯ АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Міжнародна науково-практична конференція

"Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин"

з виданням збірника матеріалів17-18 травня 2013 року

м. Хмельницький

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин", яка відбудеться

17—18 травня 2013 року в Хмельницькому університеті управління та права.

Проведення роботи конференції планується за такими основними тематичними напрямками:


 1. Земельне право.

 2. Екологічне право.

 3. Аграрне право.

 4. Господарське право.

 5. Господарський процес.

Робоча мова конференції: українська, російська.

Для участі в конференції Вам необхідно до 10 квітня 2013 року заповнити електронну реєстраційну форму на сайті Хмельницького університету управління та права www.univer.km.ua, до якої додати електронний варіант тез доповіді та засвідчену відскановану рецензію (для осіб, які не мають наукового ступеня чи вченого звання).

До початку конференції планується видати збірник з матеріалами доповідей.


ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ДОПОВІДІ


 • Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (напр., Ivanov Ivan.doc).

 • Текст виконаний у Microsoft Word 6.0 і вище для Windows.

Примітка:

Одержання доповіді та заявки на участь повинно бути обов'язково підтверджене нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу.

У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до Оргкомітету.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ


 • Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, грамотно написана й акуратно оформлена.

 • Обсяг – до 4-х сторінок, текстовий редактор – Microsoft

  Word, формат сторінки A4 (297x210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; Гарнітура – Time New Roman,

  кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.


 • Перший рядок – прізвище, ім'я та по батькові (повністю).

 • Другий – посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання.

 • Третій – назва доповіді.

 • Далі йде текст доповіді із абзацним відступом 1,25 см.

 • Ключова термінологія та основні положення статті по тексту можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом.

 • Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

 • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року №342).ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ


Андрійчук Андрій Андрійович,

професор кафедри земельного та екологічного права Київського юридичного інституту

доктор юридичних наук, професор
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ:

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Зі зміною економічних реалій сьогодення виникає нагальна потреба [... текст доповіді ...]

Література:

1. Алексеев C.С. Теория права [Текст] / С.С. Алексеев. – М.: Юр. лит., 1996.


N.B. Редакційна колегія залишає за собою право чистового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з відхиленням від зазначених вище вимог!


NOTA BENE (НЕОБХІДНО ЗНАТИ):


 1. За участь у конференції, а також для покриття витрат на виготовлення матеріалів конференції оргкомітетом стягується внесок у розмірі 100 грн.

 2. Реквізити для оплати організаційного внеску:

  Одержувач: Хмельницький університет управління та права, р/р 35426001003979 в ГУДКУ у Хмельницькій області, МФО 815013, ЄДРПОУ 14163438, з обов’язковою поміткою “За участь у конференції з екологічного та господарського права (П. І. Б. учасника)”.


 3. Учасники, які мають науковий ступінь доктора юридичних наук, а також учасники, які є громадянами зарубіжних країн, звільняються від сплати організаційного внеску.

 4. Проведення заходів відповідно до плану конференції здійснюється за рахунок приймаючої сторони.

 5. Витрати, що пов'язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

 6. Матеріали з доповідями конференції планується видати до початку конференції.