refik.in.ua 1

1..Соціальне партнерство в сфері охорони праці


2. Принципи здійснення соціальний діалогу

3.Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці

4.Використання світового досвіду в сфері охорони праці.

5. Основні трудові права працівників. 6.Норматино-правові акти з питань охорони праці. 7. Система управління охороною праці в організації

8. Ефективність функціональної структури СУОП.

9. Планування організаційно-технічних заходів з охорони праці.

10.Органи державного нагляду за охороною праці.

11 Особливість встановлення діагнозу професійного захворювання

12. Порядок встановлення діагнозу

13. Порядок повідомлення та розслідування проф.захворювань.

14. Порядок обліку проф.захворювань

15. Правила безпеки при експлуатації балонів.

16 , Маркування балонів. Правила зберігання балонів Маркування балонів

17. Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.

18. Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування.

19. Фінансування страхових виплат

20. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників

21. Відшкодування шкоди у разі в разі смерті працівника

22. Управління соціальним страхуванням

23. Оцінка умов праці на робочому місці

24. Вимоги до виробничих приміщень.

25.Технічна естетика виробничих приміщень.

26. Вимоги до робочого місця

27. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку. 28.. Зоровий дискомфорт, що формуються під впливом роботи за комп'ютером

29. Виникнення та розвиток патології зорової функції 30. Перенапруження скелетно-м'язової системи

31. Ураження шкіри. Розлади центральної нервової системи . 32. Порушення репродуктивної функції, вплив на інші системи організму. 33. Працездатність людини

34. Види електротравматизм


35. Класифікація приміщень за електронебезпекою

36.Захист від ураження електричним струмом

37. Загальні відомості про горіння.

38.Класифiкацiя виробництв та зон за пожежо- та вибухонебезпекою

39.Вогненестiйкiсть будинків і споруд. Заходи пожежної безпеки

40. Способи та засоби гасіння пожеж

41. Вентиляція.Класифікація

42. Природна вентиляція

43. Механічна вентиляція

44. Основні світлотехнічні поняття та одиниці

45.Види виробничого освітлення

46.Штучне освітлення . 47.Природнеосвітлення

48.Розрахунок умов штучного та природного освітленн

49.Відповідальність при порушенні законодавчих актів з охорони праці(кримінальна, адміністративна, матеріальна, дисциплінарна