refik.in.ua 1

Світовий океан

Донні відклади


 1. Як називаються дрібні тверді мінеральні частинки, з яких формуються донні відклади? осадовим матеріалом
 1. Як називаються донні відклади, сформовані зі знесених з суші продуктів руйнування гірських порід? теригенний матеріал
 1. У якій частині дна відкладаються найбільші фракції донних відкладів (валуни, галька, гравій, пісок)? берегової зони і підводних окраїн материків, шельф
 1. Якою фракцією (за розмірами) представлена головна маса теригенних донних відкладів? 0,3мм і більше
 1. Як називаються донні відклади, пов’язані з надходженням в океан лави, попелу, вулканічного пилу? ^ Пірокластичні відклади
 1. Як називаються донні відклади, які формуються з решток відмерлих планктонних організмів (скелетів тварин, черепашок)? Біогенні відклади
 1. Як називаються донні відклади, сформовані з космічного пилу, метеоритів тощо?

космогенні

 1. Як називаються донні відклади, утворені внаслідок хімічних процесів, що протікають у морській воді, чи на морському дні? хемогенним або аутогенним матеріалом.

 2. . Як називаються донні відклади, представлені глибоководними глинами?

Полігенними

 1. . З чого складаються кременисті донні біогенні відклади? залишків діатомових водоростей, кремнійожгутикових, радіолярій і кремнистих губок

 2. З яких часток складені пелітові мули? пелитові мули зі значною домішкою теригенного глинястого матеріалу у деяких випадках навіть пісок, що складається з мушлів донних ферамініфер., Частки розмірами менше 0,01мм

 3. .З чого складаються карбонатні донні біогенні відклади? ^ Вапна, З черепашок планктонних донних форамініфер, і вапнякових пластинок покровів кокколітофорид – планктонних молюсків птеропод; коралово-водорослнві осади.^ Рельєф дна


 1. Як називається прибережна, здебільшого мілководна частина дна морів і океанів?

шельф

 1. . Як називається морфологічно виражена межа шельфу з боку океану? "бровка" шельфу
 1. .Як називається та частина дна морів і океанів, яка розміщена нижче бровки шельфу і має значний (до 15–20°)ухил поверхні? Материковий сил
 1. . Якими формами рельєфу ускладнена поверхня материкового схилу? різка розчленованість долиноподібними формами — підводними каньйонами
 1. . Як називається нахилена рівнина, що прилягає до основи материкового схилу? материкове підніжжя
 1. .Як називаються підводні окраїни материків, рельєф яких виник завдяки інтенсивним тектонічним процесам і знівелював відмінності між глибинними ступенями?

глибоководні жолоби серединно океанічні хребти


 1. .Як називаються підводні або надводні височини, утворені корою материкового типу, проте не пов’язані з материками і відокремлені від материків значними за площею просторами дна з океанічним типом земної кори? Серединно-океанічні хребти 1. . У якій з частин підводних окраїн материків присутні реліктові форми рельєфу континентального походження? Шельфі 1. .Яка частина підводних окраїн материків має ступінчастий профіль? материковий схил 1. .Яка частина дна підводних окраїн материків на значній своїй площі вкрита конусами виносу? Материкове підніжжя. 1. .У якій частині підводних окраїн материків густо поширені підводні каньйони?

Материковий схил


 1. .З яких частин складається підводна окраїна материків? Шелбф, Материковий схил, Материкове підніжжя.
 1. Як називаються ділянки океанічного дна, де один тип земної кори переходить в інший (материкової в океанічну) і відбуваються сучасні горотворні процеси? перехідні зони
 1. . З яких частин складаються перехідні зони? ^ Котловин. Підводних хребтів,острівних дуг,глибоководних жолобів
 1. . Як називаються глибокі зниження океанічного дна, розміщені переважно по краях материків? ^ Котловини окраїнного моря
 1. . Як називається підводний хребет з окремими вершинами-островами, що виступають над водою і відокремлюють морську улоговину від глибоководного жолоба? Острівна дуга
 1. . Як називаються вузькі замкнені депресії, розміщені на межі перехідної зони та ложа океану? ^ Глибоководний жолоб
 1. . Які геотектури (планетарні морфоструктури) виділяють на дні Світового океану? Підводні окраїни материків,перехідна зона,ложе океану, серединно-океанічні хребти
 1. . Як називаються великі виступи океанічного дна, що простягаються через усі океани і утворюють єдину планетарну систему? серединно-океанічні хребти
 1. . Як називаються депресії з плоским дном та стрімкими схилами в осьовій частині серединно-океанічних хребтів? Рифтова долина 1. Як називаються утворення, які знаходяться по обидва боки від рифтової зони? серединно-океанічні хребти, Флангові зони системи
 1. .Як називаються розломи, які порушують загальну лінійну конфігурацію серединно-океанічних хребтів? ^ Трансфорні розломи (поперечні)
 1. . До яких частин серединно-океанічних хребтів приурочений вулканізм і виникають великі лавові плато? рифтові долини.чи вулканічні підняття 1. Як називаються невисокі підвищення на поверхні океанічних улоговин?^ Абісальні горбПоверхнева циркуляція вод


 1. Виберіть у цьому переліку холодні океанічні течії, що рухаються з півдня на північ.

, Трансантарктична, Фолклендська, Бенгальська, Прибережна Антарктична, Сомалійська, Західноавстралійська, Гумбольдта (Перуанська).

 1. Виберіть у цьому переліку холодні океанічні течії, що рухаються з півночі на південь.

Східногренландська, Лабрадорська, Канарська, Курильська (Оясіо), Каліфорнійська

Виберіть у цьому переліку теплі океанічні течії, що рухаються з півдня на північ. Західногренландська, Норвезька, Шпіцбергенська, Нордкапська, Північна пасатна, Антильська, Гольфстрім, Північноатлантична, Ірмінгера, Південна пасатна, Гвіанська, Карібська, Куросіо, Північнотихоокеанська, Аляскинська,


 1. Виберіть у цьому переліку теплі океанічні течії, що рухаються з півночі на південь.

Міжпасатна протитечія, Гвінейська, Бразільська, Мису Голкового, Мадагаскарська, Мозамбікська, Мусонна, Східноавстралійська.


 1. Виберіть у цьому переліку субширотноорієнтовані океанічні течії, що рухаються з заходу на схід. Північнотихоокеанська,Міжпасатна протитечія, Течія Західних вітрів

 2. Виберіть у цьому переліку субширотноорієнтовані океанічні течії, що рухаються зі сходу на захід. Північна пасатна, Південна пасатна,

 3. Виберіть у цьому переліку океанічні течії, що проходять по західному краю Атлантичного океану. ,Антильська, Гольфстрім,Північна пасатна, Південна пасатна, Гвіанська, Карібська, Бразільська, Лабрадорська, Фолклендська
 1. Виберіть у цьому переліку океанічні течії, що проходять по східному краю Атлантичного океану. Ірмінгера, Міжпасатна протитечія, Гвінейська, Канарська,Бенгальська
 1. Виберіть у цьому переліку океанічні течії Північного Льодовитого океану. Західногренландська, Норвезька, Шпіцбергенська, Нордкапська,Східногренландська, Трансантарктична, Східний Антициклонічний круговорот 1. Виберіть у цьому переліку океанічні течії північної частини Тихого океану. Північнотихоокеанська, Аляскинська, Північна пасатна, Куросіо, Міжпасатна протитечія, Курильська (Оясіо), Каліфорнійська,

 2. Виберіть у цьому переліку океанічні течії південної частини Тихого океану. Південна пасатна, Східноавстралійська,Гумбольдта (Перуанська)

 3. Виберіть у цьому переліку океанічні течії південної частини Індійського океану. Південна пасатна, Мозамбікська, Мису Голкового, Мадагаскарська,Течія Західних вітрів (Антарктична циркумполярна), Західноавстралійська.

 4. Виберіть у цьому переліку океанічні течії північної частини Індійського океану. : Мусонна,Сомалійська

Життя в океані


 1. Як називається область життя океану, яка охоплює поверхню води і водну товщу?Пелагіаль
 1. .Як називається область життя океану, яка охоплює дно? Бентос
 1. . Як називаються організми, які живуть на поверхневій плівці води? епінейстон
 1. . Як називаються морські тварини, які ведуть півпідводний спосіб життя?плейстон
 1. . Як називаються організми, що активно переміщаються у воді? нектон
 1. .У якій частині бенталі поширені рослинно-тваринні угруповання, які пристосовані до зміни режиму рівня моря і великої рухливості води? Літораль
 1. .Як називається біоценоз глибоководних жолобів? гіперабісаль.
 1. .Як називаються морські організми, що живуть на дні? бентос
 1. . Як називаються морські організми, що не мають органів активного плавання?планктон
 1. . Як називається біогеоценоз бенталі, де рослинність уже відсутня, але населеність дна залишається значною?батіалью
 1. .Як називається біогеоценоз бенталі, де переважають організми, які живляться ґрунтом?

Абісаль


 1. Яка частина бенталі найбільш заселена? Сублітораль


Елементи рельєфу дна Світового океану


 1. Приведіть у відповідність серединно-океанічні хребти та елементи їхньої будови.


^ Серединно-океанічні хребти:Серединно-Атлантичний хребет:розлом Романш, ПН.АТЛАНТИЧНИЙ: хр. Рейк’янес, ПД АТЛАНТИЧНИЙ: плато Гоф, плато Вознесіння, плато Буве, плато Трістан-да-Кунья

Східнотихоокеанське підняття: хр. Наска, хр. Кокос, Ґалапаґоське підняття, розлом Пасхи, о. Кліппертон

Південнотихоокеанське підняття: розлом Елтанін, хр. Кніповича ,хр. Кольбейнсей

Централноіндійський хребет: розлом Амстердам, плато Сен-Поль, Австрало-Антарктичне підняття, , розлом Оуен, плато Амстердам.

ПН.Льодовитий океан:хр.Ґаккеля, хр. Мона, розлом Ян-Майєн, ,

, , 1. Приведіть у відповідність перехідну зону дна Світового океану та елементи її будови.
^ Елементи будови перехідних зон: 1Південні Оркнейські о-ви, 6

2Берінгове море,2

3Охотське море,0

4дугаКайман–Сьєрра-Маестра1 5Кубинська острівна дуга,1

6Тірренська улоговина,3

7жолоб Ідзу-Оґасавара,7

8Південно-Сандвічевий жолоб,6 9Південно-Сандвічеві о-ви,6

10жолоб Кайман,1

11жолоб Нансей, 4

12Коралове море, 5

13Критське море,3

14 жолоб Пуерто-Ріко1,

15о-ви Кампо,7

16Еллінський жолоб, 3

17Болеарська улоговина, 3

18Соломонові о-ви,5

19о-ви Нові Гебріди, 5

20дуга Іонічних о-вів3,

21море Фіджі,8

22Філіппінське море,10

23о-ви Нансей,4

24Південно-Китайське море 10
Перехідні зони: 0Курило-Камчатська,

1Карибська,

2Алеутська,

3Середземноморська,

4Східнокитайська,

5Меланезійська,

6Моря Скоша,

7Японська,

8Тонга-Кермадекська,

9Маріанська,

10Індонезійсько-Філіппінська.

 1. У межах якого океану знаходяться ці елементи рельєфу його дна.


1.Тихий 2.Атлантичний 3.Пн.лбодовитий 4.індійсбкий

4.Амірантські о-ви,

2.улоговина Зеленого мису,

2.хр. Баракуда,

1улоговинаБеллінсгаузена,

2.плато Блейк,

1.гори Картографів,

4 улоговина Натураліста

4.розлом Діамантіна,

1.западина Баунті,

2.о-ви Зеленого Мису

3.жолоб Святої Анни

2,улоговинаГайянська,

3Чукотське підняття,

3.хр. Менделєєва,

4.улоговинаКрозе,

4.хр. Кергелен,

3.улоговина Нансена,

4.улоговина Кокосова,

1.хр. Різдва,

3.улоговина Амундсена,

2.Ньюфаундлендський хр

1.Бермудське плато,

3.улоговина Макарова,

4.височина Агульяс,

плато Варінг,

1.улоговина Північно-Західна,

1улоговина Гватемальська,

3.улоговина Підводників,

4.улоговинаАгульяс,

3.улоговина Лофотенська,

4.Маскаренський хр.,

1.улоговина Північно-Східна,

2.хр. Китовий,

4.Кокосові о-ви,

4.Західно-Австралійський хр.,

2.улоговина Ангольська,

2.улоговина Іберійська,

1.о-ви Туамоту,

3.плато Єрмак,

1.о-ви Фенікс,

1.Північно-Західний хр.,

2.улоговинаКапська,

2.улоговина Лабрадорська,

3хр. Ломоносова,

1.гори Маркус-Неккер,

4.улоговинаМаскаренська,

3.хр. Нортвінд.


Температура і солоність океанічних вод(по карті атласу, с. 212–213)


 1. Яка середньорічна температура води на поверхні в екваторіальному поясі Світового океану?понад 20»
 1. Яка середньорічна температура води на поверхні у тропічних поясах Світового океану?10-20 1. Яка середньорічна температура води на поверхні у субтропічних поясах Світового океану?10-20
 1. Яка середньорічна температура води на поверхні у помірних поясах Світового океану?5-10
 1. Яка середньорічна температура води на поверхні у полярних поясах Світового океану?до5
 1. Яка середньорічна температура води на поверхні субполярних поясах Світового океану? 5- 10 1. Яка середньорічна солоність води в екваторіальних широтах Атлантичного океану?35-36
 1. Яка середньорічна солоність води у прибережній частині Північного Льодовитого океану?до 32
 1. Яка середньорічна солоність води в приантарктичних водах?33-34
 1. Яка середньорічна солоність води в південному тропічному поясі Індійського океану? 36
 1. Яка середньорічна солоність води в тропічних широтах Атлантичного океану?36-37
 1. Яка середньорічна солоність води вздовж західного узбережжя Європи?35-36


Загальна характеристика океанів (карти атласу, с. 214–217)


 1. Яке найбільше море Північного Льодовитого океану? баренцове
 1. Яке найбільше море Атлантичного океану?Саргасове
 1. Яке найбільше море Індійського океану?Аравійсбке
 1. Яке найбільше море Тихого океану?Філіпінсбке 1. Яка найбільша затока Атлантичного океану?Мексикансбка
 1. Яка найбільша затока Індійського океану?Бенгалбсбка
 1. Яка найбільша затока Тихого океану?Аляска 1. Скільки морів має Північний Льодовитий океан? 11
 1. Скільки морів маєАтлантичний океан?16
 1. Скільки морів маєІндійський океан?11
 1. Скільки морів маєТихий океан?25