refik.in.ua 1

Это билеты по Истрии украинской культуры, можно их использовать для написания реферата.


В печатном виде,15-20стр.

Титульный лист ,план ,список литературы.

Сдать до 1 декабря, преподователь каждый день до 14:00,кроме четверга


 1. Музична культура і театральне мистецтво України епохи ренесансу

 2. Взаємодія України із зарубіжними українцями

 3. Генезис та періодизація національного-культурного відродження в Україні наприкінці ХУІІІ початку ХХ ст.

 4. Культурна діяльність українців за кордоном

 5. Своєрідність та особливості укр. Просвітництва

 6. Духовно-культурний взаємообмін з укр.-ю діаспорою

 7. Суспільно-політична діяльсть «Кирило –мефодіївського братства»

 8. Літературна та громадська-політична діяльність Т,Г,Шевченка

 9. Розвиток науки і освіти в Україні ХІХ

 10. Розстріляне відродження 20-30х років ХХст та його трагічні наслідки для укр.-ї культури

 11. Міграційні процеси ІІ половини ХІХст.-поч.ХХст

 12. Проблеми збереження та розвитку укр.-ї культури в країнах Північної Америки

 13. Укр-ке бароко в літературі,архітектурі та образотворчому мистецтві

 14. Культура України в умовах нової соціальної реальності

 15. Розвиток сучасних національних музичних традицій

 16. Особливості соціально-культурних процесів у незалежній Укр.

 17. Здобутки укр..культури у період її національно-культурного відродження(1917-1933)

 18. Український романтизм:література,музика,театр,історіографія,етнографія

 19. Культурний процес в умовах радянського тоталітарного режиму в Україні

 20. Харківський університет,його внесок у розвиток науки,укр..філософії

 21. Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність «шістидисятників»

 22. Укр.-й авангард першої третини ХХст.

 23. Художня культура та її особливості

 24. Поняття «культура»,»нація»,національна культура»
 25. Укр.-ка музична культура радянської доби


 26. Поняття «національної ментальності»,»ідентичності»,»державності»

 27. Феномен масової культури

 28. Постмодернізм в сучасній укр..-ї культури

 29. Традиції та новації в сучасному укр..-му театральному кіномистецтві

 30. Розвиток освіти і наукових знань в Україні наприкінці ХХ-початок ХХІст

 31. Мова та релігійність як елемент укр.-ї культури

 32. Нова модерністська генерація в укр.-ї літературі

 33. Історичні версії походження українців та їх міфологічні інтерпретації

 34. Художньо мистецькі стилі в укрю-ї культурі

 35. Музична культура і театральне мистецтво України ХХст

 36. Національно-культурне відродження в Україні у середині 80-на початку 90хх років ХХ

 37. Головні чинники,тенденції та риси сучасної укр..-ї культури

 38. М Грушевський і процеси державотворення в Україні у період національно-демократичної революції 1917-1918р

 39. Діяльність діячів укрю-ї культури в еміграції

 40. О .Довженко основоположник укр.-го кіномистецтва

 41. Архітектура України ХІХст

 42. Розвиток муз-ї культури і театрального мистецтва в Україні ХІХст

 43. Періодизація духовної культури ХХст головні тенденції і розвитку

 44. Українізація як явища в культурному житті Укр. 20х початок 30х р.ХХст

 45. Розстріляне відродження:провідні діячі та їхній внесок в культурне життя України 20х 30х р ХХст

 46. Освіта та наука України в 20ті-30ті р.ХХст

 47. Музична культура і театральне мистецтво другої половини ХУІІ-ХУІІІст

 48. Класицизм в архітектурі та живописні укр-го просвітництва

 49. Суспільно-політичні передумови розвитку укр..культури наприкінці ХУІІІ-поч ХХст

 50. Поняття укр.-ка діаспора

 51. Роль діаспори в міждународних стосунках

 52. Проблеми збереження та розвитку укр.-ї культури в країнах Південної Америки

 53. Укр.-ке театральне мистецтво 20х-30х р. ХХст


 54. Соціалістичний реалізм:виникнення принципи і вплив на розвиток літератури та мистецтва

 55. Освіта та наука в Україні в другій половині ХХст

 56. Розвиток укр..культури під час революції 1917-1920

 57. Тенденції розвитку укр.-ї кінематографії у ХХст

 58. Тенденції розвитку освіти,науки,літ-ри та мистецтва

 59. Укр-ка музична культура другої половини ХІХ початок ХХст

 60. Освіта та наука в укр.-х землях у ХІХст. На початку ХХст

 61. Осередки укр.-го культурного життя в ХІХст початок ХХст

 62. Класицизм в образотворчому мистецтві та архітектурі в Україні

 63. Роль духовної культури в епоху укр.-го національного Відродження ХІХст

 64. Укра-ка реалістична література другої половини ХІХст як історико-культурне явище

 65. Укр.-ка барокова література

 66. Укр.-й бароковий театр

 67. Епоха просвітництва в Україні:ідеологічні особливості й визначні представники

 68. Основні етапи розселення українців у зарубіжних країнах

 69. Періодизація історії культури України

 70. Культурні процеси в Україні період Вітчизняної війни

 71. Молодіжні субкультурі в Україні

 72. Спортивна культура Донбасу

 73. Європейські тенденції в розвитку культури Галичини та Волині

 74. Імпресіонізм в укр.-ї літературі

 75. Укр.-ке авангардне мистецтво першої третини ХХст

 76. Постмодернізм у сучасній укр.-й літературі

 77. Музеї Донбасу

 78. Архітектурні пам,ячники Києва сучасного періоду

 79. Процеси формування укр. Діаспори

 80. Харківський університет як осередок укр.-ї літератури у першій половині ХІХст

 81. Роль та мистецтво Т.Шевченка в історії укр.=ї культури

 82. Укр.-і діячі науки 20ст

 83. Зелений туризм в Україні
 84. Сучасна укр.-ка література 21ст

 85. Євро -2012 перспектив розвитку країни.