refik.in.ua 1

Шановні


студенти, аспіранти, викладачі!

ЗАПРОШУЄМО

Вас взяти участь в роботі

XV Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук
у дослідженнях молодих вчених
”,

яка відбудеться 18-19 квітня 2013 року на базі Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького. На конференцію запрошуються молоді науковці, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів, чия діяльність має відношення до тематики конференції, віком до 35 років.
В ході конференції передбачена робота таких секцій:


 • Ботаніка.

 • Зоологія.

 • Біохімія.

 • Фізіологія.

 • Екологія та навколишнє середовище.

 • Теорія і методика фізичного виховання і спорту.

 • Хімія.

 • Фізика і комп'ютерне моделювання фізичних процесів.

 • Математика. Прикладна математика.

 • Автоматика та управління.

 • Комп’ютерні науки.

 • Педагогіка та конкретні методики.

 • Психологія.

 • Українське мовознавство.

 • Українська література.

 • Методика навчання природничо-математичних дисциплін.

 • Журналістика та видавнича справа

 • Соціальні комунікації.

 • Зарубіжна література.

 • Загальне та російське мовознавство.

 • Соціальна педагогіка.

 • Іноземні мови.

 • Переклад.

 • Методика навчання гуманітарних дисциплін.

 • Економіка та підприємництво.

 • Туризм та готельне господарство.

 • Політологія та культурологія.

 • Історія України та археологія.

 • Всесвітня історія.

 • Правознавство.

 • Філософія

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі у конференції:


Реєстрація учасників конференції відбудеться 18 квітня 2013 р. з 8 до 10 год., за адресою:

м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81,

3-ій поверх навчального корпусу №3.

Проїзд від залізничного та автобусного вокзалу на маршрутному таксі 26А, зупинка – “Університет”.
1. Для участі в конференції необхідно до 10 березня 2013 року надіслати (подати) до Оргкомітету усі нижчезазначені матеріали:


 • заявку (зразок заявки додається);

 • матеріали доповіді, у паперовому та в електронному варіанті на CD-R (загальний обсяг не більше 3 сторінок);

 • відгук наукового керівника або завідувача кафедри (завізований);

 • копію платіжного доручення;

 • електронний варіант заявки, матеріали доповіді та відскановану копію квитанції про оплату (надаються електронною поштою за адресою: (rmv_cnu@ukr.net).2. Програмний комітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів матеріалів доповідей без повернення авторові.

Фінансові умови:


 • всі витрати по відрядженню, проживанню та харчуванню здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за рахунок організації, що його відрядила. В разі необхідності може здійснюватися бронювання місць у готелі чи гуртожитку;

 • за участь у конференції учасником конференції сплачується реєстраційний внесок у розмірі:

для студентів
50 гривень;

для аспірантів та молодих вчених – 70 грн., що вноситься за вищезазначеними реквізитами:

р/р 31258273211335 УДКСУ у м. Черкасах ГУДКСУ у Черкаській обл.

код 02125622; МФО 854018.

Призначення платежу: участь у конференції «РОДЗИНКА»

Під час внесення готівки ОБОВ’ЯЗКОВО вказувати призначення платежу з НАЗВОЮ КОНФЕРЕНЦІЇ


.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ


 1. Формат аркуша  А4. Шрифт  Times New Roman. Стиль Normal. Кегль  14. Інтервал між рядками  одинарний. Абзац  10 мм. Відступи зліва – 25 мм, справа  15 мм, зверху та знизу  20 мм. Розмір таблиць, формул тощо перераховується відповідно до розміру шрифту.

 2. Перший рядок повинен містити назву доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру).

 3. Другий рядок – ініціали та прізвища авторів (напівжирним, по центру).

 4. Третій рядок – назва навчального закладу авторів (шрифт звичайний, по центру).

 5. Далі розміщується текст доповіді вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.

 6. У кінці тексту доповіді розміщують список використаної літератури.

 7. Після списку літератури зазначаються: вчений ступінь, наукове звання, ініціали та прізвища наукового керівника (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по правому краю).

 8. Текст може містити кінцеві зноски (у квадратних дужках вказується номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді, і через кому сторінка, на якій викладено відповідне положення) [5, 14].

 9. Малюнки, діаграми, таблиці розміщуються по мірі появи у тексті, по центру сторінки.

 10. Сторінки не нумеруються.

 11. Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу і місту учасника конференції латиницею (наприклад: Sergey Ivanov_Poltava);

 12. Текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням *.rtf;

 13. При направленні файла електронною поштою, тема повідомлення повинна містити ім’я та прізвище учасника.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Прізвище, ім’я, по батькові доповідача____________

______________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника______ _______________________________________________


Місце навчання _________________________________

_______________________________________________

Назва матеріалів доповіді _______________________

_______________________________________________

Секція ________________________________________
Відомості про приїзд (вказати необхідне):

Особиста участь / Не зможу взяти особисту участь.

Бронювати місце в гуртожитку / Не бронювати місце в гуртожитку.
Координати для контакту:

Індекс _________ Адреса _________________________________

__________________________________________________________

Тел.: ________________ ____________________________________

Ел. адреса _______________________________________________

Координати:

Матеріали на конференцію необхідно надсилати за адресою:
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Рада молодих вчених

бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, 18000

з обов’язковою вказівкою “Раді молодих вчених на конференцію”.
Більш детальну інформацію про конференцію, можна отримати за тел.:

8(067)478-97-24 (Волошкевич Геннадій Андрійович)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Черкаський національний університет

ім. Б.Хмельницького


ХV Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених


Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук
у дослідженнях молодих вчених18-19 квітня 2013 р.

Черкаси - 2013