refik.in.ua 1

Інформаційний лист

Національний університет

“Києво-Могилянська академія”

Факультет правничих наук

Кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук

Центр інноваційних методик правничої освіти
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь 30 листопада 2011 року

в роботі круглого столу

«Мовно-термінологічні проблеми сучасного українського законодавства»,

який проводиться в рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції

«Дні науки НАУКМА»
Метою круглого столу є конструктивне обговорення мовно-термінологічних проблем сучасного українського законодавства для подальшого розроблення пропозицій та рекомендацій щодо практичного їх розв’язання на основі досягнень правничої лінгвістики та законодавчої техніки.
Для участі у роботі круглого столу запрошуються провідні науковці, викладачі, магістранти та студенти, які у процесі лінгвістичного моніторингу нормативно-правових текстів виявили низку проблем мовно-термінологічного та юридико-технічного характеру.
Робочі мови круглого столу: українська, англійська
Орієнтовні тематичні напрямки круглого столу:


 • Якість законодавчого тексту у світлі національних та європейських юридико-лінгвістичних вимог

 • Ясність, зрозумілість та доступність змісту закону громадянам як ознака демократичності держави

 • Точність і однозначність норм права як важлива передумова їх правильного виконання

 • Термінологічні проблеми сучасного українського законодавства

 • порушення принципу єдності термінології

 • проблеми законодавчих дефініцій

 • термінологічні стандарти: національні та міжнародні

 • кодифіковані терміни та некодифікована термінологічна лексика

 • проблеми перекладу правових термінів
 • алгоритм дій для розв’язання термінологічних проблем


 • Порушення мовностилістичних норм у нормативно-правових текстах

 • Помилки у законах: причини і наслідки, типологія і шляхи запобігання

 • Лінгвістична експертиза законопроектів: мета, завдання, методи

 • Шляхи удосконалення фахово-мовної підготовки правників та нормопроектувальників


Для участі у конференції необхідно надіслати:

 • заявку на участь у круглому столі із зазначенням відомостей про учасника та теми виступу за наведеною у Додатку формою — до 25 листопада 2011 р.

 • тези виступу (до 2 стор.) в електронному варіанті — до 27 листопада 2011 р.

 • для тих, хто бажає зробити мультимедійну презентацію свого виступу або авторської розробки (наукової праці, словника, підручника тощо) слід надіслати відповідні електронні матеріали не пізніше 28 листопада.

Електронна адреса: artykutsa@gmail.com (Організатор і голова оргкомітету: керівник Центру інноваційних методик правової освіти Артикуца Наталія Володимирівна).

Матеріали кращих наукових повідомлень будуть рекомендовані до друку в Наукових записках НаУКМА (серія «Правознавство»).
Час проведення круглого столу: 30 листопада 2011 р. (середа) о 15.00 год.

Місце проведення круглого столу: м. Київ, Національний університет «Києво-Могилянська академія», факультет правничих наук, корп. 4 (адреса вул. Волоська 8/5), ауд. 4-314 (3 поверх).
Контактні телефони: (044) 068 70 33 162 (голова оргкомітету Артикуца Наталія Володимирівна)

тел./факс: (044) 463 71 09 (деканат факультету правничих наук);

тел.: (044) 425 60 73 (секретар деканату ФПвН Косенко Людмила Василівна);

Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. Волоська 8/5, НаУКМА, 4 корпус, кімн. 4-330.

План роботи круглого столу
30 листопада 2011 р.
 • Реєстрація учасників круглого столу з 15.00 до 15.10.


 • Робота круглого столу з 15.10 до 16.20, 16.40 до 18.00

 • Перерва на каву (16.20-16.40)



З повагою,

Керівник Центру інноваційних методик правової освіти Н. В. Артикуца

Додаток 1

Заявка на участь у круглому столі:

Прізвище, ім‘я, по батькові___________________________________________

Місце роботи (повна і скорочена назва)________________________________

__________________________________________________________________

Адреса (вказати поштовий індекс)_____________________________________

Посада____________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання_______________________________________

Контактний телефон ________________________________________________

Контактна адреса___________________________________________________

Е-ail______________________________________________________________

Назва доповіді______________________________________________________

Дата “____” ____________________ 2011 р.

Вимоги до тез

Тези виступів та повідомлень мають бути обсягом до 2-х сторінок тексту формату А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5, назва доповіді – великими літерами посередині рядка; нижче через один інтервал праворуч ‑ прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання автора.

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти публікації, які не відповідають тематиці та вимогам.