refik.in.ua   1 ... 2 3 4 5

Характеристика основного обладнання

Обладнання та апаратура, які встановленні в відділенні брагоректифікації, відповідають вимогам ГОСТ12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности." та ГОСТ 12.2.124-90 "Оборудование производственное. Общие требования."
Список обладнання

Таблиця №1 – обладнання БРУ

№ п.п

Назва

Кількість

Основні параметри

1

Бражна колона

1

Діаметр-1600мм

Кількість тарілок-27

2

Епюраційна колона

1

Діаметр-1000мм

Кількість тарілок-42

3

Ректифікаційна колона № 1

1

Діаметр -1600мм Кількість тарілок-82 шт

4

Ректифікаційна колона №2

1

Діаметр- 800мм Кількістьтарілок-76шт

5

Конденсатор колони

4

Площа-10 м2

6

Дефлегматор колони

5


Площа -40 м 2(2шт)

Площа -63 м 2(3шт)

7

Сепаратор бражки

1

Площа-10м2

8

Ємкість для спирту

2

4

Ємність -4180 дал

Ємність -ЗООдал

9

Ємкість для ГФ

1

Ємність -400 дал

10

Ємкість для сивушного масла

1

Ємність - 80 дал

11

Насос для перекачування спирту

1

МА 1431/4

Потужність 11,4 кВт

12

Насос для перекачування ГФ

1

ВАО 64

Потужність 13,0 кВт

13

Насос для перекачування сивушного масла

1

АО 52/4

Потужність 7,5 кВт


Питомі витрати газу, електроенергії та води на 1 дал. спирту:

Газу – 5,5 м3, електроенергії – 1,7-1,8 кВт; (1 м3 газу = 68 коп., 1 кВт = 30 коп.)

Ставкової води – 0,31 м3 по 0,11 коп. за 1 м3

Артезіанської - 0,166 м3 по 0,16 коп. за 1 м3


Техніка безпеки

Вимоги техніки безпеки при експлуатації брагоректифікаційних установок визначаються тим, що пара спирту і супровідних домішок, які в тій або іншій кількості містяться в повітрі шкідливі для обслуговуючого персоналу і в певному співвідношенні утворюють з повітрям вибухонебезпечну суміш. Спирт та його домішки являють собою велику небезпеку в пожежному відношенні через їх займистість.

1. Будівництво приміщення брагоректифікаційного цеху, а також розміщення устаткування необхідно здійснювати при строгому дотриманні існуючих норм та правил пожежної безпеки для будівель, що належать до категорії А. Приміщення повинно бути забезпечене всім необхідним інвентарем для гасіння пожежі.

2. Освітленість приміщення при штучному світлі повинна бути не менше 30 лк. У цеху обов'язково установлюється аварійне електроосвітлення. Вся електропроводка виконується з особливою пильністю і повинна бути в повній справності.

3. Колони установлюються на фундаментах. Окремі елементи установки (дефлегматори, конденсатори, холодильники) розміщуються так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для огляду і обслуговування. Біля робочого місця апаратника повинні бути протигази і маски.


 1. У процесі експлуатації брагоректифікаційних установок забороняється працювати з витоками спирту в сальниках, трубопроводах, фланцевих з'єднаннях та інших елементах установки, а також застосовувати відкритий вогонь, проводити ковальські та слюсарні роботи з ударами сталі об сталь або металу об бетон і каміння, здійснювати роботи з нагрітими металевими предметами, з устаткуванням, яке може дати електричну іскру.
 2. У ректифікаційному цеху забороняється палити, підвищувати наднормальний тиск у колонах понад 0,5 ат., чистити апаратуру під час її роботи, сушити на арматурі та паропроводах легкозаймисті матеріали, закривати вихідні двері цеху на замок або за допомогою будь-якого іншого запірного пристрою.


 3. Перед ремонтом установки або окремих її елементів необхідно повністю стягнути спирт з апаратури, промити й пропарити водяною парою колони, дефлегматори, холодильники. Для освітлення всередині апаратури при ремонті дозволяється застосовувати лише низьковольтні переносні лампи (12-14в).

10. Приймання, зберігання і відпускання спиртопродуктів

Технологічна схема підпроцесу облік, зберігання і транспортування готової продукції

1. Кількість спирту отриманого при перегонці і ректифікації враховується за допомогою контрольних снарядів. Снаряд вимірює об'єм спирту, який пройшов через нього і одночасно показує об'єм безводного спирту. Із контрольних снарядів спирт поступає в зливне відділення. Апаратник щогодинно записує в Журнал апаратника (згідно 16.3.1-02, форма 0В -04) показники лічильників і температуру готової продукції.

2. Фракція головна етилового спирту також проходить через снаряд, де показує лише об'єм спирту, а потім поступає в зливне відділення.

3. В зливному відділенні встановленні ємкості на 9560 дал для спирту, на 400 дал для ГФ і на 120 дал для сивушного масла.

4. Спирти з виробництва передаються через мірники в спиртосховище насосом на початок виробничої доби. Фракцію головну етилового спирту і сивушне масло з виробництва дозволяється передавати в спиртосховище по мірі накопичення.

5.Для вимірювання передавального спирту в спиртосховищі встановлені мірники №1 -74,55дал, №2 - 74,6 дал, №3 - 251,8 дал, №4 - 374,1 дал, №5 - 373,7 дал; для ГФ - №6 -249,4 дал, №7-75,3 дал; для сивушного масла №8 - 74,3 дал. За допомогою їх і відгружають продукцію.

6. Результати вимірювання кількості переданої продукції через технічні мірники оформляються актом. 3 мірників продукція поступає на збереження у цистерни спиртосховища. Місткість ємкостей у спиртосховищі для спирту 50000 дал, для ГФ - 5800 дал, для сивушного масла 2400 дал.


7. Відпускають продукцію через мірники, оформляючи документально, автотранс-портом виробника.

8. Транспортування спирту етилового ректифікованого на ДП УГК "Nemiroff" здійснюється автоцистерною, на яку нанесений маніпуляційний знак "Вогненебезпечно".

На кожну автоцистерну виписується посвідчення про якість, в якому вказується:


 • номер та термін дії сертифікату відповідності;

 • назва підприємства-виробника;

 • код виробника та номер ліцензії;

 • позначення нормативного документа на спирт;

 • назва сорту спирту та вид вихідної сировини;

 • кількість спирту в партії, в декалітрах;

 • дата видачі документа про якість;

 • результати аналізу.

Контроль якості готової продукції проводиться згідно Інструкції 19.4.3-01 "Порядок проведення контролю готової продукції та її збереження".

Характеристика основного обладнання

Обладнання та апаратура, які встановленні в спиртосховищі заводу відповідає вимогам ГОСТ 12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности" та ГОСТ 12.2.124-90 "Оборудование производственное.Общиетребования"

Список обладнання Таблиця №1

№п.п.

Назва

Кількість

Основні параметри

1

Мірник технічний вертикальний для спирту №1

1

Ємність - 745,5 дм3

2


Мірник технічний вертикальний для спирту №2

1

Ємність - 746,0 дм3

3

Мірник технічний горизонтальний для спирту №3

1

Ємність - 2518,0 дм3


4

Мірник технічний горизонтальний для спирту №4

1

Ємність - 3741,0 дм3

5

Мірник технічний горизонтальний для спирту №5

1

Ємність - 3737,0 дм3

6

Мірник технічний горизонтальний для ГФ №6

1

Ємність - 2494,0 дм3

7

Мірник технічний вертикальний для ГФ №7

1

Ємність - 753,0 дм3

8

Мірник технічний вертикальний для сивушного масла №8

1

Ємність - 743,0 дм3

9

Насос для перекачування спирту

1

КО 11-4

Потужність-11,4 кВт


Таблиця №1

10


Насос для перекачування ГФ

1

MA 1431/4

Потужність - 8 кВт

11

Насос для перекачування

сивушного масла

1

СА 042

Потужність - 5,5 кВт

12

Ємкість для спирту №1

1

Ємність - 92, 19м3

13

Ємкість для спирту №3, №4

2

Ємність - 140 м3

14

Ємкість для спирту №8

1

Ємність - 226 м3

15

Ємкість для ГФ №5

1

Ємність — 62 м3


Санітарно-гігієнічні вимоги та вимоги безпеки до організації процесу

1.Вимоги техніки безпеки при зберіганні і транспортуванні визначаються тим, що пара спирту і супровідних домішок, яка в тій або іншій кількості міститься в повітрі, шкідлива для обслуговуючого персоналу і в певному співвідношенні утворює з повітрям вибухонебезпечну суміш. Спирт та його домішки являють собою велику небезпеку в пожежному відношенні через їх легкозаймистість.

2.Будівництво приміщення спиртосховища, а також розміщення устаткування необхідно здійснювати при строгому дотриманні існуючих норм та правил пожежної безпеки для будівель, що належать до категорії А. Приміщення повинно бути забезпечене всім необхідним інвентарем для гасіння пожежі.


3.Освітленість приміщення при штучному світлі повинна бути не менше 30 лк. У цеху обов'язково установлюється аварійне електроосвітлення. Вся електропроводка виконується з особливою пильністю, при дотриманні правил вибухонебезпеки і повинна бути в повній справності. Для переносного освітлення дозволяється застосовувати лише кишенькові ліхтарі з напругою 2,0-3,5 в.

4.Забороняється застосовувати відкритий вогонь, проводити ковальські та слюсарні роботи з ударами сталі об сталь або металу, об бетон і каміння, здійснювати роботи з нагрітими металевими предметами, з устаткуванням, яке може дати електричну іскру.

5. У спиртосховищі забороняється палити, закривати вихідні двері на замок або за допомогою будь-якого іншого запірного пристрою.

6.Працівники зобов'язані дотримуватись чистоти і порядку перед та по завершенні роботи, прибирати робоче місце.

11. Виробництво зрідженого діоксиду вуглецю.

Характеристика сировини та супутніх матеріалів.

Сировиною для виробництва вуглекислоти є сусло, що бродить, тобто бражка.

Бульбашки діоксиду вуглецю, що проходять через шар бражки, насичуються парами спирту, кількість якого тим більше, чим вища міцність бражки та її температура. Втрати спирту при його випаровуванні (при t =30°С) становить у середньому 0,74 %.

Найбільш ефективним способом вловлювання спирту з газів бродіння є абсорбція його водою у спеціальних уловлювачах. Усі уловлювачі працюють за принципом протитечії і діоксид вуглецю надходить знизу, а вода - зверху. У тарілчаних і насадкових спиртоуловлювачах подачу води регулюють так, щоб вміст спирту у водно-спиртовій рідині, яка виходить із спиртоуловлювача, був 1,5-1,7 об, %.Склад домішок у діоксиді вуглецю залежить від температури і міцності бражки. При їх підвищенні і перемішуванні бражки вміст етилового спирту і летких домішок збільшується. Груповий вміст домішок наведено в таблиці №1. Концентрація речовин у газах бродіння зернової сировиниРечовини

Переробка зерна

об. %

мг/л

спирти

0,3

5

альдегіди

0,05

Менше 1

Органічні сполуки

0,02...0,04

0,5...1,0

Складні ефіри

0,01

Менше 0,5


Отже, кількість їх не перевищує 0,6% Якісний склад продуктів бродіння:


 • Альдегіди

 • Спирти

 • Естери

 • Кислоти

Іншікомпоненти
<< предыдущая страница   следующая страница >>