refik.in.ua 1

Фінансування Державного бюджету України на 2011 рік


тис. грн.

Код

Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету


Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд
Загальне фінансування

38 843 000,0

36 844 427,9

1 998 572,1
400000

Фінансування за борговими операціями

29 326 201,0

26 844 427,9

2 481 773,1

401000

Запозичення

91 596 389,7


88 337 504,1

3 258 885,6

401100

Внутрішні запозичення

48 587 504,1

48 587 504,1

0,0

401200

Зовнішні запозичення

43 008 885,6

39 750 000,0

3 258 885,6

402000

Погашення

-62 270 188,7

-61 493 076,2

-777 112,5

402100

Внутрішні зобов'язання

-37 522 831,0

-37 522 831,0

0,0

402200

Зовнішні зобов'язання

-24 747 357,7

-23 970 245,2

-777 112,5

500000

Надходження від приватизації державного майна

10 000 000,0

10 000 000,0


 

501000

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

10 000 000,0

10 000 000,0

 

600000

Фінансування за активними операціями

-483 201,0

 

-483 201,0

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

-488 201,0

 

-488 201,0

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

-488 201,0

 

-488 201,0

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

5 000,0


 

5 000,0

602100

На початок періоду

5 000,0

 

5 000,0