refik.in.ua 1

Т 3 Менеджмент вищої освіти


Оцінюється лекція через виконання наступних видів робіт:Вид роботи

Кількість балів

1

тест

2

2

Індивідуальна робота

2

3

Самостійна робота

2

4

Робота на лекції

2

5

Творче завдання

2
разом

10


Завдання для самостійної роботи:

Розкрити тенденції стратегій управління вищими навчальними закладами.

Методичні вказівки до виконання:

Кожен студент має виконати означене завдання, яке оцінюється від 0 до 2 балів:

0 балів - завдання не виконане, або виконано неякісно;

1бал – виконано на 50%, або з суттєвими помилками;

2 бали – виконане повністю та відповідно до вимог.

Термін виконання - перший тиждень навчання.

Форма звіту: конспект.

Завдання для індивідуальної роботи:


 1. Складіть перелік основних понять лекції та дайте їм порівняльну характеристику.
 2. Порівняйте структуру навчального закладу де Ви навчаєтесь зі структурою іншого навчального закладу.


 3. Опишіть стратегії та тактики управління сучасних економічних вищих навчальних закладів освіти.

 4. Складіть проблемно-тематичне поле організаційних форм навчання у вищому навчальному закладі.


Методичні вказівки до виконання:

Кожен студент обирає одне з запропонованих завдань, яке оцінюється від 0 до 2 балів:

0 балів - завдання не виконане;

1бал – виконано 50%;

2 бали – виконане повністю.

Термін виконання - перший тиждень навчання.

Форма звіту: конспект.

Творчі завдання:

Кожен студент обирає одне з запропонованих завдань, яке оцінюється від 0 до 2 балів. Де о- завдання не виконане, 1бал – виконано 50%. 2 бали – виконане повністю.

Термін виконання перший тиждень навчання. Форма звіту: конспект.

Тематика есе:

 • Моє бачення структури системи вищої економічної освіти

 • Майбутнє вищих навчальних закладів в Україні

 • Вплив світових тенденцій на організаційні форми навчання у вищих навчальних закладах.

 • Інновації в управління вищою освітою.

Студент може обрати інші види творчих завдань, або запропонувати свої:

 • Підготувати презентацію до проблематики лекції:

 • Загальна структура системи вищої освіти.

 • Вищій навчальний заклад у системі вищої освіти.

 • Типологія вищих навчальних закладів.

 • Управлінська структура вищого навчального закладу.

 • Стратегії та тактика управління вищим закладом освіти.

 • Організаційні форми навчання у вищій школі.

 • Підібрати статистичні данні з обов’язковим зазначенням інформаційного джерела.

Кожен студент обирає одне з запропонованих завдань, яке оцінюється від 0 до 2 балів. Де о- завдання не виконане, 2 бали – виконане повністю.

Термін виконання перший тиждень навчання. Форма звіту: конспект.