refik.in.ua 1

ТКАНИНИ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ


Тканина

Типологія

Будова

Місце розташування

Функції

Твірна (меристема)

І. Верхівкова (апікальна)

Бічна (латеральна)

Вставна (інтеркалярна)

Ранєва

ІІ. Первинна (прокамбій, перицикл, конуси наростання, інтеркалярна)
ІІІ. Вторинна (камбій, фелоген, ранєва)

Тоненькі клітинні стінки, незначний вміст цитоплазми, невелика центральна вакуоля. Велике ядро, багато рибосом

  1. верхівка кореня, пагона та їх відгалуження;

  2. всередині стебла та кореня

  3. основи міжвузля

  4. місце пошкодження

З них утворюються інші типи тканин !!!

  1. верхівковий ріст в довжину

  2. ріст стовбура і кореня у товщину

  3. «вставний ріст»

  4. репаративна

ІІ зумовлює первинний ріст організмів

ІІІ виникає із первинної

Покривна

І. Первинна:

а) епідерма

(шкірка),

ризодерма
ІІ. Вторинна:

б) корок

В) кірка

А) 1 чи кілька шарів щільно розміщених безбарвних живих клітин, зовнішня оболонка яких потовщена, просякнена мінеральними речовинами, здатна виділяти віск, кутин, кутикулу. Похідні – волоски, продихові щілини, залози.

Б) мертва (стінки потовщені, просякнуті лігніном, суберином) 1 чи багатошарова. Правильнірозташовані ряди щільно зімкнутих клітин. Газообмін і транспірацію здійснюють сочевички

В) кірка – комплекс прошарків корка та мертвих клітин первинної кори.


А) вкриває листки, пелюстки, молоді пагони травянистої будови

Б), В) вкриває стебло, корінь, їх видозміни після вторинного потовщення


Захисна, газообмін, транспірація, сисна (ризодерма)

Провідна

А) ксилема

Б) флоема

А) трахеїди + судини

Трахеїди – веретеноподібні мертві стінки потовщені, поперечні стінки загострені пористі.

Судини – видовжені, вміст відмирає, поперечні стінки руйнуються.

Б) Флоема = ситоподібні трубки (живі, без ядер, поперечні стінки з перфораціями)+ клітини-супутниці (живі + ядра, регулюють діяльність ситоподібних трубок).

А) центральний циліндр кореня, центральна частина стебла + провідні пучки до флоеми

Б) супроводжує ксилему в провідних пучках, назовні від центрального циліндра (входить до складу первинної кори), у дерев’янистих – назовні від камбію

А) висхідний тік (від кореня) води і мінеральних речовин + опорна

Б) низхідний тік органічних речовин.

Механічна

А) коленхіма

Б) склеренхіма

В) склереїди

А) живі клітини, видовжені, нерівномірно потовщені стінки

Б) потовщені стінки, видовжені, мертві клітини

В) потовщені стінки (+ лігнін, + кальцій + сіліцій), змертвілі, зірчасті

А) первинна кора молодих пагонів дводольних рослин, черешки листків, плодоніжки

Б) луб’яні волокна кори, деревинні (лібриформ) – деревини.

А, Б) опорна, стійкість до стискання, розтягування, згинання

В) опорна + захисна

Основна (паренхіма)


А) фотосинтезуюча (асиміляційна)

Б) запасаюча

В) повітряноносна (аеренхіма)

Живі клітини з тонкими стінками, великими міжклітинниками

А) + хлоропласти

Б) + лейкопласти, вакуолі, хромопласти

В) + великі міжклітинники

А) зелені органи рослин

Б) серцевина стебла, паренхіма квіток, плодів, видозміни стебла, кореня

В) паренхіма водяних та болотяних рослин

А) фотосинтез

Б) запасаюча, водоносна

В) газообмін

Видільні тканини рослин (секреторні) – смоляні ходи, залозисті волоски, нектарники, гідатоди (водяні продихи), молочники – утворюють секрети, що мають переважно захисне значення в боротьбі проти поїдання тваринами, пошкодження комахами, чи паталогічними організмами. Це видозміни епідерми, основної, провідної тканини.