refik.in.ua 1 2 3

Тести з дисципліни "Цивільний процес"

Тест 1

Сума судового збору повертається у разі:


  1. повернення заяви або скарги;

2. збільшення розміру позовних вимог;

3.призупинення провадження у справі;

4. підписання мирової угоди.
Тест 2

До заходів процесуального примусу не відносяться:

1.накладення штрафу;

2.попередження;

3.видалення із зали судового засідання;

4.привід.
Тест З

Позов забезпечується:

1.забороною користуватись житлом;

2.забороною користуватись речами за описом;

3.забороною вчиняти певні дії;

4.забороною на отримання заробітної плати;
Тест 4

Допит малолітніх свідків проводиться в присутності:

1.батьків;

2.прокурора;

3.психіатра;

4.експерта.
Тест 5

Після отримання заяви про появу фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою рішення скасовується:

1.головою суду;

2.прокурором;

3.скасовується автоматично;

4.судом який прийняв це рішення.
Тест 6

До первісного способу виникнення права власності відносяться:

1.право власності на нову річ, виготовлену на замовлення органу місцевого самоврядування;

2. право власності на річ, отриману за договором дарування;

3.виготовлення або створення нової речі;

4.за договором-купівлі.
Тест 7

Заява про відвід судді розглядається протягом:

1.5 днів з дня її подання;

2.15 днів з дня її подання;

3.1 місяць з дня її подання;

4.законом не визначено.
Тест 8

Довести обставини, на які посилається сторона повинні:

1.сама сторона;

2.експерт;

3. перекладач;

4.протилежна сторона.

Тест 9


Ухвала про відмову у відкритті провадження у справі надсилається:

1.негайно;

2.протягом 3 днів;

3.протягом 5 днів;

4.протягом місяця.
Тест 10

Порядок з'ясування обставин встановлюється:

1.законом;

2.сторонами;

3.судом;

4. судовим розпорядником.
Тест 11

При розгляді справ окремого провадження суд повинен дотримуватись загальних принципів, крім:

1.змагальності;

2.незмінності суддів;

3.мови судочинства;

4.усності судового розгляду.
Тест 12

Скасування рішення суду першої інстанції з формальних міркувань:

1.можливе;

2.не можливе;

3.на розсуд суду;

4. в залежності від обставин.
Тест 13

Попередній розгляд в касаційному суді проводиться після складання доповіді судді-доповідача протягом:

1.3 днів;

2.7 днів;

3.5 днів;

4. 10 днів.
Тест 14

Негайне виконання рішень не допускається у справах про:

1.захист прав споживачів;

2.стягнення аліментів;

3.відшкодування шкоди, завданої каліцтвом;

4.поновлення на роботі.
Тест 15

До альтернативної підсудності не відносяться позови:

1.про захист справ позивачів;

2.про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом;

3.про виключення майна з опису;

4.що виникають з діяльності філії;

Тест 16

До витрат, пов'язаних з проведенням огляду доказів на місці відносяться:

1. заробітна плата судді;

2.виплати свідкам;

3.вартість проїзду до місця огляду;

4.витрати представника.

Тест 17

Забезпечення позову допускається по заяві позивача:

1. за три дні до розгляду справи;


2.за 5 днів до розгляду справи;

3.на будь-якій стадії розгляду;

4.законом не визначено.
Тест 18

Перед допитом свідка головуючий не встановлює:

1.вік;

2.рід занять;

3.стосунки із сторонами;

4.місце народження.


Тест 19

Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою розглядаються з участю:

1.свідків;

2.прокурора;

3.експерта;

4.представника трудового колективу.

Тест 20

Заяви про визнання спадщини відумерлою подаються до суду за місцем:

1.проживання заявника;

2.знаходження нотаріуса;

3.відкриття спадщини;

4.проживання померлого.
Тест 21

Заява про відвід судді розглядається:


  1. судом, що розглядає справу;

2.судом першої інстанції;

3.апеляційним судом;

4.касаційним судом.
Тест 22

Судова повістка повинна бути вручена до судового засідання:

1.за 3 дні;

2.за 5 днів;

3.з розрахунком щоб сторона мала час для явки в суд;

4.за місяць.
Тест 23

Фізична особа при зверненні в суд повинна додати до позову:

1.копію паспорту;

2.довідку з місця роботи;

3.копію позовної заяви;

4. свідоцтво про народження.
Тест 24

Висновок експерта оголошується:

1.в судовому засіданні;

2. поза судовим засіданням;

3. позивачеві за місцем проживання;

4.відповідачеві у виконавчому органі.


Тест 25

Якщо заочне рішення не оскаржене, воно набуває законної сили після:

1.20 днів;

2.місяця;

3.10 днів з моменту його проголошення;

4.1 року.

Тест 26


Апеляційний суд не має право:

1.приймати рішення за межами апеляційної скарги;

2.ухвалити нове рішення;

3.залишити заяву без розгляду;

4. закрити провадження у справі.
Тест 27

Підготовка справи до касаційного розгляду проводиться протягом:

1.10 днів після отримання справи;

2.5 днів;

3.7 днів;

4.15 днів.
Тест 28

Допуск справи до перегляду Верховним судом здійснюється:

1.Вищим спеціалізованим судом;

2.апеляційним судом;

3.судом першої інстанції;

4. господарським судом.
Тест 29

Експерт не має право:

1.передоручати проведення експертизи іншій особі;

2.ознайомитись з матеріалами справи;

3.спілкуватися з особами, які беруть участь у справі;

4.бути присутнім під час вчинення процесуальних дій.
Тест 30

Привід свідка для участі в судовому засіданні здійснюється:

1.працівниками органів внутрішніх справ;

2.органом опіки і піклування;

3.виконавчим комітетом;

4.законом не визначено.

Тест З1

Комплексна експертиза проводиться в складі:

1.не менше двох експертів;

2.трьох експертів;

3.чотирьох експертів;

4.законом не визначено.

Тест 32

Після доповіді головуючого у справі суд заслуховує пояснення:

1.відповідача;

2.представника позивача;

3.позивача;

4.експерта.
Тест 33

Питання про призначення судово-психіатричної експертизи при визнанні фізичної особи недієздатної вирішує:

1.родичі особи;

2.психіатрично-лікувальний заклад;

3.прокурор;

4.суд.

Тест 34

Державна реєстрація прав на нерухоме майно здійснюється, якщо після взяття її на облік пройшло:

1.один рік;

2.6 місяців;

3.3 місяця;

4.2 роки.
Тест 35

Не може бути підставою для відводу судді:

1.підозра в зацікавленості судді;

2.родинні стосунки з однієї із сторін по справі;

3.бажання позивача;

4.якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об’єктивності та неупередженості судді.
Тест 36

Перекладачем у суді може бути:

1.тільки громадянин України;

2.особа, яка володіє не менш як трьома мовами;

3. особа, яка володіє технікою спілкування;

4. особа, яка проживає на території України протягом 10 років.


Тест 37

Спори про підсудність цивільному судочинстві допускаються:

1.за згодою апеляційного суду;

2.за згодою касаційного суду;

3.за згодою судді місцевого суду;

4.не допускається.
Тест 38

Приведення експерта до присяги:

1. є обов'язковим з попередженням під розписку про кримінальну відповідальність;

2.не є обов'язковим;

3. здійснюється на розсуд суду;

4. здійснюється на розсуд сторін.
Тест 39

Про відмову в ухваленні додаткового рішення по цивільній справі суд постановляє:

1.постанову;

2.рішення;

3.ухвалу;

4. припис.
Тест 40

Укладення мирової угоди в апеляційному суді:

1.можливе;

2.не можливе;

3.на розсуд суду;

4.на розсуд сторін.
Тест 41

Заява про приєднання до касаційної скарги може бути подана після отримання копії протягом:

1.3 днів;

2.10 днів;

3.15 днів;

4. 5 днів.

Тест 42

Перегляд справ у зв'язку з нововиявленими обставинами здійснюється:

1.апеляційним судом;

2.касаційним судом;

3.судом, який ухвалив рішення;

4. судом першої інстанції.
Тест 43

В обов'язки секретаря судового засідання входить:

1.вести журнал судового засідання;

2.оголошувати про вхід і вихід суду;

3.видаляти свідка із зали судового засідання;

4.слідкувати за додержанням порядку особами, присутніми у залі судового засідання.
Тест 44

Судовий збір не повертається у випадках:

1.зменшення розміру позивних вимог;

2.оголошення рішення суду;

3.видалення свідка із зали судового засідання;

4.слідкування за додержанням порядку особами, присутніми у залі судового засідання.
Тест 45

Призначення експертизи є обов'язковим для встановлення:

1.віку заявника;

2.віку свідка;

3.психічного стану;

4.відповідності документа;
Тест 46

Предмет застави повертається позивачеві протягом:

1.15 днів;

2.10 днів;

3.20 днів;

4.2 місяців.
Тест 47

Заява про обмеження цивільної працездатності не може бути подана:

1.психіатричним закладом;

2.органом опіки і піклування;

3.трудовим колективом;

4.членами сім’ї особи.
Тест 48

Провадження по справі відновлюється:

1.ухвалою;

2.наказом суду;

3.рішенням суду;

4.протоколом судового засідання.
Тест 49

Колегія суддів складається із:


  1. 1 судді і 2 народних засідателів;

  2. 1 суддя і 4 присяжних;

  3. 1 суддя і 3 народних засідателів;

  4. 1 суддя і 2 присяжних.

Тест 50


Спеціалістом може бути особа:

1.яка має тільки вищу освіту;

2.володіє спеціальними знаннями;

3.проживає в даній місцевості;

4.проживає на даній місцевості протягом 10 років.
Тест 51

Суд відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу, якщо:

1.заявник у встановлений судом строк не усунув недоліки заяви про видачу судового наказу;

2.із заяви і поданих документів вбачається спір про право;

3. якщо в позивача є неповнолітні діти;

4.заявлено вимогу, яка ґрунтується на правочині, вчиненому у письмовій формі.
Тест 52

Під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим засіданням складається:

1.протокол;

2. заява;

3.рішення;

4.постанова.
Тест 53

Рішення суду в цивільному процесі складається:

1.3-х частин;

2.4-х частин;

3.2-х частин;

4. 8-х частин.

Тест 54

При надходженні клопотання про відкладання слухання справи по поважним при­чинам апеляційний суд повинен:

1.відкласти справу;

2.слухати справу;

3.на розсуд суду;

4. на розсуд сторін.
Тест 55

Касаційна скарга подається:

1.через суд першої інстанції;

2.через апеляційний суд;

3.безпосередньо до суду касаційної інстанції;

4. через районний суд.
Тест 56

Розстрочка і відстрочка судових витрат здійснюється на строк:

1.не більше як до ухвалення судового рішення у справі;

2.10 днів;

3.20 днів;

4.30 днів.

Тест 57

Повноваження представника в суді не може бути посвідчене:


1. усною заявою фізичної особи;

2. довіреністю юридичної особи;

3. довіреністю фізичної особи;

4. ордером адвокатського об'єднання.
Тест 58

Підлягають допиту як свідки:

1.особи, які мають відомості про обставини справи;

2.священнослужителі - про відомості, одержані ними на сповіді;

3.особи, які за законом зобов’язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у зв’язку з їхніми службовими чи професійним становищем, - про такі відомості;

4.професійні судді - про обставини обговорення в нарадчій кімнаті.
Тест 59

В ухвалі про призначення експертизи не зазначається:

1.підстави проведення;

2.строк проведення;

3.питання з яких потрібні висновки;

4.місце проведення.
Тест 60

Справи про поновлення на роботі розглядаються протягом:

1.7 днів;

2.10 днів;

3.20 днів;
4.місяця.
Тест 61

Заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом:

1.10 днів;

2.15 днів;

3.5 днів;

4.20 днів.

Тест 62

Справи про передачу безхазяйної речі у комунальну власність розглядаються за участю:

1.прокурора;

2. заявника;

3. представника податкової інспекції;

4.представника держказначейства.
Тест 63

Скарга на рішення про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю може бути подана протягом:

1.5 днів;

2.7 днів;

3.3 днів;

4.2 днів.

Тест 64

Підлягають допиту, як свідки:

1.недієздатні особи;

2.присяжні;

3.іноземці;

4.експерти.
Тест 65

Заява про видачу судового наказу подається до суду:


1.за місцем проживання позивача;

2.за місцем проживання відповідача;

3.за загальним правилом підсудності;

4.визначено в договорі.


следующая страница >>