refik.in.ua 1

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЛЕКЦІЇ 3

Завдання I. Оберіть єдиний правильний варіант відповіді:


  1. Західногерманськими племенами є такі:

А) Іствеони, Вінділи, Гермінони;

B) Інгвеони, Гіллевіони, Іствеони;

C) Іствеони, Гермінони, Певкіни;

D) Гермінони, Іствеони, Інгвеони.

  1. Велике переселення народів (ВПН) відбувалось у період:

А) III-V ст.;

B) IV-VII ст.;

C) V-VII ст.;

D) IV-VI ст..

  1. Яка подія слугувала прологом ВПН?:

А) пересування західногерманських племен інгвеонів та іствеонів;

B) пересування північногерманських скандинавських племен вікінгів;

C) пересування східногерманських готських племен;

D) паралельне пересування усіх германських племен.

  1. До ключових чинників, що сприяли ВПН, відносяться виключно:

А) низький рівень розвитку продуктивних сил та прагнення до загарбання багатств, накопичених сусідніми народами;

B) утворення племінних союзів|спілок,сполучників|, що становили|уявляють| вагому|ваговиту| військову|воєнну| силу;

C) потреба в розширенні земельних володінь і захопленні|захваті| рабів, прагнення до загарбання багатств, накопичених сусідніми народами, утворення племінних союзів|спілок,сполучників|, що становили|уявляють| вагому|ваговиту| військову|воєнну| силу;


D) потреба в розширенні земельних володінь і захопленні|захваті| рабів, низький рівень розвитку продуктивних сил, прагнення до загарбання багатств, накопичених сусідніми народами, утворення племінних союзів|спілок,сполучників|, що становили|уявляють| вагому|ваговиту| військову|воєнну| силу. |захваті| |германські| |спілок,сполучників||уявляють| |ваговиту| |воєнну| |фактори| |строю,буд||розпочалося,зачалося||


  1. Міграція племен у межах ВПН призвела до того, що:

А) діалекти загальногерманської мови-основи склалися і стали розвиватися більш відособлено;

B) діалекти загальногерманської мови-основи склалися і стали розвиватися менш відособлено;

C) діалекти загальногерманської мови-основи стали менш розмежованими;

D) становлення діалектів загальногерманської мови-основи уповільнилося.

  1. У Великому переселенні народів брали участь:

А) усі германські племена;

B) виключно західногерманські племена;

C) західно- та північногерманські племена;

D) західно- та східногерманські племена.

  1. В основу готської писемності Ульфілою було переважно покладено:

А) грецький алфавіт;

B) латинський алфавіт;

C) рунічний алфавіт;

D) латинський і рунічний алфавіт.


  1. “Епоха вікінгів” (VIII-XI ст.) характеризується двома основними ознаками:

А) відсутністю міграції скандинавів і існуванням родового ладу;

B) активною участю скандинавів у ВПН і розкладенням родового ладу;

C) розкладанням родового ладу і широкою експансією скандинавів;

D) широкою експансією скандинавів і активною участю скандинавів у ВПН.

  1. На яких територіях скандинавам вдавалося зберігати свою мову:

А) на територіях, де заселення відбувалося войовничим шляхом;

B) на територіях, де заселення відбувалося мирним шляхом;

C) на територіях, де заселення відбувалося як мирним, так і войовничим шляхом;

D) на жодних територіях.

  1. Причини виникнення та високого ступеню розвитку ісландської мови такі:

А) географічна віддаленість Ісландії, умови її заселення, мирний характер християнізації;

B) виключно географічна віддаленість Ісландії;

C) виключно мирний характер заселення Ісландії вікінгами;

D) високий розвиток культури і писемності північногерманських народів.

11. Пісні Старшої Едди присвячені такій тематиці:

А) виключно богам, історичним подіям, великому переселенню народів;

B) виключно героям, богам, історичним подіям;


C) виключно великому переселенню народів та історичним подіям;

D) виключно богам, героям, великому переселенню народів, історичним подіям.

12. Класифікація давніх західногерманських мов включала:

А) давньоанглійську, давньофризьку, давньосаксонську, давньоверхньонімецьку, давньонижньофранкську;

B) давньоанглійську, давньофризьку, ісландську, давньонижньофранкську, давньоверхньонімецьку;

C) давньоанглійську, давньофризьку, готську, давньосаксонську, давньоверхньонімецьку;

D) давньоанглійську, давньофризьку, датську, давньоверхньонімецьку, давньонижньофранкську.

13. Мартін Лютер здійснив переклад Біблії германською мовою у:

А) XVII столітті;

B) XVI столітті;

C) XV столітті;

D) XIV столітті.

14. Перехід від синтетичної до аналітичної будови англійської мови мав місце у:

А) новоанглійський період;

B) давньоанглійський період;

C) середньоанглійський період;

D) давньо- та середньоанглійський період.

15. Вільгельм Кекстон запровадив книгодрукування у Вестмінстері у:

А) XVI столітті;

B) XIV столітті;


C) XV столітті;

D) XVII столітті.

Завдання 2. Дайте детальну відповідь на такі теоретичні питання:

1. Визначте і схарактеризуйте етнічну класифікацію германських племен.

2. Прокоментуйте значення ВПН у становленні германських мов.

3. Перерахуйте основні племена-учасники ВПН та надайте характеристику їх пересувань.

4. Надайте загальну характеристику східногерманської підгрупи мов. Перерахуйте основні рукописи готської Біблії.

5. Надайте загальну характеристику північногерманської підгрупи мов. Наведіть гіпотези щодо етимології слова вікінг.

6. Визначте поняття ісландська сага, перерахуйте види саг та їх тематику. Визначте поняття ісландська скальдична поезія, скальд, кеннінг.

7. Надайте детальну характеристику памяткам ісландського епосу – Старшій та Молодшій Едді. Наведіть існуючі гіпотези щодо етимології слова Едда.

8. Надайте загальну характеристику західногерманської підгрупи мов. Опишіть хід становлення німецької та англійської мов.