refik.in.ua 1

Тема 5: Криміналістична габітологія


A01:

Галузь знання про ознаки зовнішності називається:

1) серологія

2) габітоскопія

3) фізіологія

A02:

Функціональною ознакою зовнішності є:

1) стійкі особливості динаміки тіла

2) особливості зовнішньої будови тіла

3) ознаки, що зустрічаються відносно рідко

A03:

Словесний портрет — це:


1) система опису професійної діяльності людини

2) система опису психічних властивостей людини

3) система опису зовнішності людини

A04:

Система словесного портрета передбачає:

1) опис від приватних ознак до загальних

2) опис від загальних ознак до приватних

3) опис тільки загальних ознак

A05:

При складанні словесного портрета допускається використання:

1) стандартній термінології

2) жаргонізмів

3) побутових термінів

A06:

Опис ознак зовнішності починається з:

1) голови

2) будь-якої частини тіла

3) ніг

A07:

Які ознаки фіксуються при описі трупа:

1) статичні

2) динамічні

3) статичні і динамічні
A08:

Які ознаки фіксуються при описі живої людини:

1) статичні

2) динамічні

3) статичні і динамічні

A09:

Чи можливе використання словесного портрета для встановлення особи по невпізнаному трупу:

1) так

2) так, якщо немає інших способів встановити особу

3) ні

A10:

Суб'єктивний портрет — це:

1) друга назва словесного портрета

2) портрет, складений з варіантів ознак зовнішності

3) математична модель

A11:

Словесний портрет в оперативно-розшуковій діяльності застосовується для розшуку:

1) різних категорій громадян

2) тільки злочинців, що переховуються

3) тільки раніше судимих

A12:

Татуїровка на тілі людини відноситься до класу:

1) загальнофізичних прикмет

2) функціональних прикмет

3) особливих прикмет

A13:

Чи необхідно вказувати розмірні характеристики описуваних ознак зовнішності:

1) так, якщо опис проводить людина іншої раси

2) так

3) за розсудом слідчого

A14:

Для ототожнення людини за ознаками зовнішності призначається:

1) комплексна біологічна і трасологічна експертиза

2) портретно-криміналістична експертиза

3) фоноскопічна експертиза

A15:

Фотографування трупа для подальшого експертного ототожнення необхідно проводити за правилами:

1) сигналетичного фотографування

2) вузлового фотографування

3) панорамного фотографування

A16:

Габітоскопія — це галузь знання, що вивчає закономірності:

1) письмової мови

2) зовнішнього вигляду

3) психічного розвитку

A17:

Які ознаки зовнішності людини називають атрибутивними:

1) ті, що відносяться до деталей одягу

2) анатомічні

3) загальнофізичні

A18:

Функціональні ознаки зовнішності — це:

1) колір волосся

2) стать

3) голос

A19:

До постійних ознак зовнішності відносяться:

1) парик

2) сумка

3) протез

A20:

Описуючи зовнішність людини за методом словесного портрета, необхідно дотримуватись:

1) послідовності опису


2) зазначення тільки видимих прикмет

3) літературного стилю

A21:

Джерелом інформації про зовнішність людини може бути:

1) патологія психічного розвитку

2) кісткові останки

3) штучна деформація

A22:

Ідеальним відображенням зовнішності людини є:

1) фотознімок

2) пластична реконструкція

3) уявний образ

A23:

Об'єктивним відображенням зовнішності людини є:

1) мальований портрет

2) відеозапис

3) реконструкція обличчя по черепу

A24:

Складки (зморшки) у зовнішніх куточках очей називаються:

1) гусячі лапки

2) эпікантус

3) підочноямкові

A25:

Наявність протеза — це:

1) особлива прикмета

2) функціональна особливість

3) загальнофізична ознака

A26:

Наглядне джерело інформації про зовнішність — це:

1) труп

2) словесний опис

3) маска

A27:

Хто є основоположником методу відновлення по черепу:

1) А. Бертільон

2) М. Герасимов

3) Г. Гросс

A28:

Яким вимогам повинні відповідати фотографії, представлені для експертного дослідження:

1) зображення повинні бути чорно-білими

2) зображення повинні бути в одному ракурсі

3) зображення повинні бути виконані на папері однакової якості

A29:

Кількість фотографій, необхідних експертові для проведення дослідження:

1) не більше двох

2) не більш за одну

3) якомога більше

A30:

Фотографування обличчя і голови непізнаного трупа проводиться:

1) до розпила черепа при розтині в морзі

2) після розпила черепа при розтині в морзі

3) у момент впізнання його родичами