refik.in.ua 1

Тема 2 Методологія державного фінансового контролю  1. Визначте джерела, процедури та прийоми контролю, виходячи із обраного напрямку контролю за наступною схемою:

Таблиця

Контроль ___________________________


Етапи

Джерела

Періодичність складання джерел

Процедури та прийоми контролю

Етап первинного обліку

Етап поточного обліку

Етап зведеного обліку та складання звітності
2. Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначте контрольні функції головного бухгалтера.
3. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514 - УІ визначте : обов’язки, завдання та права Ревізійної комісії.
4. Визначте контрольні функції, які здійснюються наступними підрозділами підприємства:

Таблиця

Контрольні функції підрозділів підприємства

Назва підрозділів

Характеристика контрольних функцій

Планово – економічний відділ
Відділ організації праці та заробітної плати
Бухгалтерія
Фінансовий відділ
Відділ головного технолога
Виробничо – диспетчерський відділ
Відділ технічного контролюВідділ головного механіка