refik.in.ua 1

Тема уроку
Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Число . Апогадро.


Хім. Поняття, що вперше вволятьсяРезультати навчання
Основні метоли навчання

Форма організації

діяльності

Задачі

Інші засоби навчання

Тип уроку

загальні

часткові

конкретні


Б

Р

підручник

наочність

ТЗН


1

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Число Авогадро.

Кількість речовини, моль, число Авогадро

Учень:

1.називає одиницю кількості речовини,

число Авогадро;

2.пояснює сутність фізичної величини

кількість речовини;

3.обчислює число атомів (молекул) у

певній кількості речовини.


І


ПІ


СН
Б

Р

СРФ

І


І-2

§1,

ст. 5-10

ПС
2

Молярна маса.

Молярна маса

Учень:

1.встановлює взаємозв'язок між масою, молярною масою, кількістю речовини: 2.обчислює молярну масу, масу і кількість речовини.ІПІСН


Б

Р

СР


Ф

І


І-З

§2,

ст.12-15

ПС
3

Удосконалення знань і вмінь розв'язувати задачі.
Закріпити поняття про кількість речовини, число Авогадро, молярну масу. Удосконалити вміння обчислювати число атомів (молекул) і масу певної кількості рниречовини.ІІ


ПІ ЧП
СНП


Б

СР


Ф

І

І–2

І–З

І-2,3

І-3,2

повтор. §1-2,

ст.5-15

ПС
4

Молярний об'єм газів.

Удосконалення знань і вмінь розв'язувати задачі.

Молярний об'єм газів.

Учень:

1.називає молярний об'єм газів за н у;

2.встановлює взаємозв'язок між

об'ємом і кількісно речовини;

3.обчислює об'єм газу за н у.ІПІСН


Б

Р

СР


Ф

І


І-4

§3,

ст.16-21

ПС

5


Удосконалення знань і вмінь розв'язувати задачі.Удосконалити вміння обчислювати кількість атомів (молекул), масу і об'єм певної кількості речовини.
ІІ


ПІ ЧПСНП


Б СР


Ф

І

І-2

І-З

І-4

І-2,3 І-2,4 І-3,4

повтор. §1-3,

ст..5-21

ПС

6Відносна густина газів.

Відносна

густина газів.

Учень:

1.пояснює сутність поняття відносна

густина газів;

2.обчислює відносну густину газу.


І

ПІСН

Б СР


Ф

Г


І-5

§4,

ст.23-26

ПС

7


Розрахунки за

хімічними

формулами.Удосконалити вміння проводити розрахунки за хімічними формулами; розв'язувати комбіновані задачі.
ІІ


ПІ ЧПСНП

Б СР


Ф

І

І-2,3 І-3.2 І-3,4 І-4,3 І-5,3

повтор. §1-4,

ст.5-26

ПС


8


КР

ІІІ


КР

Планування теми №1. «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами».

Мета: освітня: 1) на основі вивчення теми сформулювати основні хімічні поняття:

  • кількість речовини,

  • моль,

  • число Авогадро,

  • молярна маса,

  • молярний об’єм,

  • відносна густина;

2) вміння розраховувати задачі за хімічними формулами, комбінуючи їх між собою;

3) встановлювати взаємозв’язок між фізичними величинами (масою, молекулярною масою, об’ємом, кількістю речовини).


розвиваюча:
1) розвиток пізнавального інтересу;

2) розвиток самостійності учнів при обчисленні розрахункових задач;

3) розвиток творчого мислення;

4) вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, абстрагувати і робити висновки.

виховна:
1) сприяти формуванню наукового світогляду;

2) практична підготовка учнів при розв’язанні задач;

3) виховання естетичних почуттів;

4) моральне виховання.