refik.in.ua   1 ... 4 5 6 7

Алфавітний покажчик термінів

Асоційована компанія 6

Валюта 36

Валюта СДР 41

Валютна система

національна 36

регіональна 37

світова 36

Динамічні ефекти інтеграції 26

Дирижизм 24

Дочірня компанія 6

Еклектизм 11

Еклектична парадигма Дайнінга 11

Економічна інтеграція 23

Ефект

відхилення торгівлі 28

доходу 27

захисту 27

перерозподілу 27

споживання 27

створення торгівлі 26

Зловживання трансфертними цінами 13

Зона вільної торгівлі 25

Імміграція 19

Інвестиції

портфельні 6

прямі 6

Інвестиційна позиція країни 6

Інжиніринг 34

Капітал

довгостроковий 5

короткостроковий 5

офіційний 5

підприємницький 5

позичковий 5

приватний 5

середньостроковий 5

Компанії

багатонаціональні 10

транснаціональні 10

Компанія

вертикально інтегрована 10

горизонтально інтегрована 10

диверсифікована 10

Компенсація

ефективна 15

нормальна 15

швидка 15

Конвертованість

внутрішня 37

зовнішня 37

Країна базування 9

Ліцензійна угода 34

самостійна 34

супутня 34

Ліцензія

безпатентна 34

виняткова 35

невиняткова 35

патентна 34

повна 35

Митний союз 25

Міграція робочої сили 19

Міжнародна корпорація 9

Міжнародні валютні відносини 36

Науково-технічні зв’язки 30

Ноу-хау 34

Патентна угода 34

Паушальний платіж 35

Повний економічний союз 26

Політичний союз 26

Преференційна торгова угода 25

Приймаюча країна 9

Прямий інвестор 6

Рееміграція 19

Роялті 35

Синергія 24

Спільний ринок 26

Статичні ефекти інтеграції 26

Теорія \«другого кращого\» 29

Теорія інтерналізації 11

Теорія розміщення 11

Технічний прогрес

капіталозберіаючий 32

нейтральний 31

працезберігаючий 32

Технологія 30

Торгівля науково-технічними знаннями 30

Трансфертні ціни 12

Участь у власності 35

Участь у прибутку 35

Філіал 61 Науково-Дослідницькі І Конструкторські Розробки.

2 На погляд ООН, мінімальна кількість країн діяльності корпорації для того, щоб її можна було віднести до міжнародної корпорації, становить 6 країн.

3 Лідером по цьому показнику є швейцарська фірма Nestle, яка 98% товарів реалізує за кордоном.

4 Відкритий ринок має певні недоліки: державне втручання, податки, зміни кон'юнктури тощо. І для того, щоб мінімізувати витрати і ризики, ТНК формують свій внутрішній ринок.

5 Еклектизм (від грецького “eklektikos” — той, що вибирає), механічне поєднання різнорідних, часто протилежних принципів, поглядів, теорій, художніх елементів і т.п. («Большой энциклопедический словарь»)


6 Компенсація вважається нормальною, якщо вона є достатньою, тобто виплачується ринкова вартість іноземних активів. Виплати також вважаються нормальними, якщо вони здійснюються ефективно, тобто виплачуються у тій валюті, яка задовольняє іноземного інвестора. Виплата вважається швидкою, якщо гроші переводяться чітко з погодженим графіком (у випадку затримки приймаюча країна виплачує відсотки).

7 Всяке перебування в країні терміном до 1 року відноситься до туризму.


8 В таких малих країнах, як Ємен, Лесото, така стаття надходжень коштів в країну є дуже важливою, і становить до 50% ВНП.

9 СИНЕРГІЯ - більша ефективність країни , що утворилася в результаті інтеграції, у порівнянні з її окремими частинами до об'єднання, що є метою будь-якої інтеграції.

10 ДИРИЖИЗМ - політика активного державного регулювання в післявоєнній Франції. Основою дирижизму став створений у 1944-1945 рр. у результаті націоналізації деяких банків і ряду галузей промисловості значний державний сектор. Теоретичним обгрунтуванням дирижизму стала ідея відомого французького економіста Ф.Перру, зокрема, розробка принципів індикативного (рекомендаційного) державного планування, принцип виборчої державної економічної політики, концепція «привілейованих точок» (галузей, корпорацій) підтримки.

11 НТР – науково-технічна революція.
<< предыдущая страница