refik.in.ua 1 2 ... 6 7

Зміст.


Тема 6. Міжнародний рух капіталу. 4

Форми міжнародного руху капіталу 5

Причини іноземного інвестування 7

Економічні ефекти прямих іноземних інвестицій 8

Роль ТНК в міжнародному русі капіталів 9

Правила міжнародного інвестування 15

Динаміка міжнародного руху капіталу 16

Географічний розподіл прямих закордонних інвестицій. 17

Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили. 19

Поняття міграції робочої сили 19

Економічний ефект міграції 19

Основні центри міграції робочої сили. 22

Тема 8. Міжнародна економічна інтеграція. 23

Основні концепції регіональної економічної інтеграції 23

Передумови, цілі та типи інтеграційних угрупувань 25

Передумови економічної інтеграції: 25

Цілі інтеграційного групування. 25

Типи інтеграційних об’єднань. 25

Статичні та динамічні ефекти економічної інтеграції 26

Ефект створення торгівлі. 26

Ефект відхилення торгівлі. 28

Теорія другого кращого 29

Тема 9. Міжнародні науково-технічні зв’язки. 30

Особливості міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями на сучасному етапі 30

Модель технічного прогресу Джона Хікса 31

Механізм міжнародної передачі технологій 34

Форми передачі технології 34

Торгівля ліцензіями 34

Види ліцензійних платежів 35

Тема 10. Валютні відносини і валютні системи. 36

Основні риси валютних відносин і валютної системи 36

Ступінь конвертованості валюти. 37

Етапи розвитку світової валютної системи 37

Кредити Міжнародного валютного фонду 40

Світова валюта СДР. 41

Алфавітний покажчик термінів 42


Тема 6.Міжнародний рух капіталу.

План

1. Форми міжнародного руху капіталу.

2. Причини іноземного інвестування.

3. Економічні ефекти прямих іноземних інвестицій.

4. Роль ТНК у міжнародному русі капіталу.

5. Правила міжнародного інвестування.

6. Динаміка міжнародного руху капіталу.
Міжнародна торгівля не є єдиним видом зовнішньоекономічної діяльності. Іншою формою міжнародних економічних відносин є міжнародний рух факторів виробництва (МРФВ). При цьому між МРФВ і МТ існують певні залежності:

1) Міжнародний рух факторів виробництва заміщає міжнародну торгівлю товарами у тому випадку коли її причиною є різниця в забезпеченості країн факторами виробництва. Припустимо, що капіталонасичена країна експортує капіталомісткий товар. При цьому вона вивозить і капітал, який розташовується в країнах, де процентна ставка вища, ніж в даній країна. Збільшення виробництва товару на експорт веде до збільшення попиту на капітал, а це в свою чергу призводить до зростання ціни капіталу. Якщо зросла ціна на капітал, то власники капіталу зменшують експорт капіталу, тому що ціна на капітал (процентна ставка) на внутрішньому ринку має тенденцію до зближення зі світовою ціною на капітал. Отже, можна зробити висновок, що експорт товарів заважає експорту капіталу.

2) Міжнародний рух факторів виробництва доповнює міжнародну торгівлю товарами в тому випадку, коли в основі МТ знаходяться інші причини, ніж відмінність у забезпеченні факторами виробництва. Якщо забезпеченість країн факторами виробництва і їх ціна однакові, то збільшення виробництва капіталомісткого (експортного) товару веде до зростання попиту на капітал, а це в свою чергу веде до збільшення його ціни. Якщо внутрішня ціна капіталу встановлюється вище світового рівня, то дана країна здійснюватиме імпорт капіталу. Таким чином, МТ веде до зміни ціни на фактори виробництва, а це в свою чергу веде до руху капіталу між країнами. Вданому випадку експорт товару стимулює імпорт капіталу.


3) Міжнародний рух капіталу заміщує міжгалузеву торгівлю та доповнює внутрішньогалузеву торгівлю в умовах великих відмінностей у забезпеченості країн факторами виробництва.

Коли рівень забезпеченості факторами між країнами дуже відрізняється, то кожна країна спеціалізується на виробництві певного товару, і міжнародний рух факторів виробництва відсутній. Між країнами можлива лише міжгалузева торгівля.

Коли ж розпочинається рух факторів виробництва, то обидві країни починають виробляти схожі товари, і між ними виникає внутрішньогалузева торгівля
Треба сказати, що коли має місце рух капіталів, то обсяг світового виробництва зростає значно швидше ніж за умов існування лише МТ.
Яка ж відмінність між МТ і МРФВ? При МТ країни обмінюються лише кінцевими товарами. При МРФВ має місце міжнародний рух тих факторів, які використовується для виробництва кінцевих товарів.
Треба сказати, що міжнародний рух капіталу контролюється урядом більш жорстко, ніж МТ.следующая страница >>