refik.in.ua 1

Семінарське заняття 3

Тема 3. Історія світової політичної думки

Мета: розглянути розвиток політичної думки в епоху античності, сеиедноьвіччя, Відродження та Нового часу. Розглянути основні напрямки західноєвропейської політичної думки XIX ст. З’ясувати основні віхи розвитку політичної думки у ХХ – на початку XXI ст. Розглянути розвиток політичної думки в України Розвивати вміння робити висновки та використовувати на практиці здобуті знання.
Забезпечення заняття: завдання для контролю та перевірки знань, завдання для самостійної та індивідуальної роботи
План

1. Політична думка Стародавнього світу та Середньовіччя

2. Політичні вчення кінця XVIII – XIX століття

3. Розвиток зарубіжної політології у XX ст.

4. Розвиток політичної думки в Україні

Теми рефератів та доповідей

1. Н. Макіавеллі – засновник світової політичної думки. Віщун

2. М. Драгоманов – основоположник політичної науки в Україні. Гонтаренко

3. Розвиток вітчизняних політичних концепцій ХІХ - ХХ ст.Григорова