refik.in.ua 1

Затверджено


на методичній нараді кафедри

пропедевтики внутрішньої медицини № 1

«29» січня 2013 р., протокол № 15ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ


з догляду за терапевтичними хворими

для студентiв 2 курсу

медико–психологічного факультету

на весняно–літній семестр 2012/2013 навчального року

(тривалість лекції – 2 академічні години)


з/п

Тема лекції

Дата

ЛекторРоль та місце догляду за хворими в лікувально-діагностичному процесі, поняття про його структуру та умови проведення. Основні принципи та організаційні засади догляду за терапевтичного хворими

14.02.2013

Доц. Дідківська Л.А.Роль розпитування та огляду у визначенні загального стану хворого і подальшої тактики його ведення

28.02.2013

Доц. Плєнова О.М.Особливості спілкування із хворим терапевтичного профілю з урахуванням психо-емоційного стану

14.03.2013

К.м.н. Потаскалова В.С.

Завідувач кафедри пропедевтики

внутрішньої медицини №1, професор В.З.Нетяженко