refik.in.ua 1

«Основи охорони праці»


тематика індивідуальних завдань (доповнена)


 1. Предмет і завдання дисципліни «Основи охорони праці»

 2. Виробниче середовище: сутність і основні чинники

 3. Умови праці як соціально-економічна категорія

 4. Класифікація факторів, які впливають на формування умов праці

 5. Санітарні норми та поліпшення умов праці

 6. Атестація робочих місць за умовами праці

 7. Оцінювання стану умов праці

 8. Визначення і класифікація виробничих шкідливостей

 9. Мікроклімат виробничих приміщень, його вплив на організм працівника і заходи щодо зниження його негативного впливу.

 10. Шум, його вплив на організм працівника та заходи щодо зниження шуму

 11. Вібрація, її вплив на працівника та методи захисту

 12. Випромінювання, його вплив на людину та засоби захисту

 13. Техніко-економічна оцінка впливу виробничих шкідливостей на ефективність праці

 14. Стан травматизму та профзахворюваності в Україні

 15. Виробничі травми та профзахворювання

 16. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків і профзахворювань на виробництві

 17. Методи аналізу травматизму

 18. Заходи щодо попередження травматизму та захворювання працівників на виробництві

 19. Державне соціальне страхування від нещасного випадку
  на виробництві та професійного захворювання

 20. Технічний прогрес та безпека праці

 21. Система стандартів безпеки праці

 22. Загальні умови безпеки будівель, споруд, виробничих процесів та обладнання

 23. Система протипожежних заходів на виробництві

 24. Пожежна безпека: загальні поняття

 25. Умови виникнення пожежі

 26. Небезпечні фактори пожежі та вибуху

 27. Навчання заходам пожежної безпеки
 28. Класифікація приміщень, будинків та зовнішніх установок за категоріями вибухопожежної та пожежної небезпеки


 29. Обов'язки та відповідальність персоналу в галузі пожежної безпеки.

 30. Евакуація людей при пожежі

 31. Засоби оповіщення про пожежу

 32. Засоби пожежно-технічного захисту та засоби гасіння пожеж

 33. Забезпечення безпеки працівників в аварійних ситуаціях

 34. Основні види аварійних ситуацій: дії працівників в аварійних ситуаціях

 35. Страхування відповідальності за заподіяння шкоди в разі аварії