refik.in.ua 1

Практична робота № 8


Тема: Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області. Створення бази даних в середовищі СКБД.

Мета: Навчитись створювати бази даних в MS ACCESS. Ознайомитись з конструктором таблиць СКБД. Навчитись створювати таблиці, наповнювати їх даними та створювати зв'язки між об'єктами бази даних.

Обладнання: Персональний комп'ютер IBM PC, ОС Windows, MS Power Point.

Порядок виконання практичної роботи


 1. Вивчити теоретичні відомості.

 2. Ввімкнути ПК.

 3. ЗАДАЧА: створити БД "Бібліотека", яка буде містити інформацію про книжковий фонд, читачів та проводити видачу книжок.

 4. Завантажити СУБД Access.

 5. Створити порожню базу даних, зберегти її у власній папці з ім’ям Бібліотека_Ваше прізвище.

 6. У режимі конструктора створити наступні таблиці, з такою структурою та вказати ключові поля:

Таблиця "Книги"

Назва поля

Тип поля

Код_Книги

Лічильник

Назва

Текстовий

Код_Вида книги

Числовий

Код_ Розділу книги

Числовий

Код_Автора

Числовий

Рік видання

Числовий

Видавництво


Текстовий

Ціна покупки

Грошовий

Тип обкладинки

Текстовий

Дата покупки

Дата/Час

Кількість сторінок

Числовий

Номер полиці

Числовий

Примітка

Поле MEMO

Таблиця "Автори"


Назва поля

Тип поля

Код_Автора

Лічильник

Прізвище

Текстовий

Ім’я

Текстовий

По батькові

Текстовий

Примітка

Поле MEMO

Таблиця "Розділи книг"

Назва поля

Тип поля

Код_Розділу

Лічильник

Назва розділу

Текстовий

Код_Вида книги


Числовий

Таблиця "Види книг"

Назва поля

Тип поля

Код_Вида книги

Лічильник

Вид книг

Текстовий

Таблиця "Читачі"

Назва поля

Тип поля

Код_Читача

Лічильник

ПІП

Текстовий

Адреса

Текстовий

Примітка

Поле MEMO

Таблиця "Видача книг"

Назва поля

Тип поля

Код_Видачі

Лічильник

Код_Книги

Числовий

Код_Читача

Числовий

Дата_Видачі

Дата/Час

Дата_Повернення

Дата/Час


Примітка

Поле MEMO

 1. Встановити зв’язки між таблицями бази даних за допомогою ключових полів. 1. Заповнити даними таблиці (не менше 10 – ти записів).

Контрольні запитання

 1. Як створити «порожню» базу даних?

 2. Які елементи має таблиця бази даних?

 3. Що таке «первинний ключ» таблиці? Для чого він служить?

 4. Коли і для чого використовується тип даних «Лічильник»?

 5. Як встановити тип даних поля таблиці?

 6. Яке призначення програми Access?

 7. Наведіть приклади баз даних.

 8. Які є способи створення таблиці в базі даних?

 9. Як упорядкувати записи в таблиці?

 10. Як вилучити поле зі структури таблиці?

 11. Які види сортування вам відомі?

 12. Яким чином виконується зв’язування таблиць бази даних?

 13. Як виконується додавання таблиці у вікно «Схема даннях»?

 14. Які види фільтрів застосовуються?