refik.in.ua 1

Практична робота № 10


Тема: Робота з комп’ютероною публікацією. Створення інформаційного бюлетеня та буклета.

Мета: Навчитись основам роботи та основним принципам створення публікацій. Забезпечити оволодння навичками та вміннями створення публікацій за допомогою програми MS Publisher. Розвивати загальні вміння роботи з програмою Publisher, самостійне критичне мислення під час роботи в програмі.Виховувати естетичний смак, інформаційну культуру та компетентність, формувати культуру роботи на ПК, створення та збереження результатів роботи на ПК.

Обладнання: інструкція, ілюстративний матеріал, програма MS Publisher.

Порядок виконання роботи:


 1. Повторити основні правила техніки безпеки роботи на ПК.

 2. Увімкнути ПК. Завантажити програму MS Publisher.

 3. Створити буклет на основі довільного макету.

 4. Застосувати до макету шрифтову та кольорову схему (за власним вибором).

 5. Розробити на аркуші паперу структуру буклету згідно наступних параметрів:

1 аркуш

  1. Передня панель має містити інформацію:

   • Назва «Польща: країна в серці Європи»;

   • Вказати автора роботи, групу;

   • Встановити довільне зображення з краєвидом Польщі;

  2. Задня панель має містити:

   • Адреса та логотип навчального закладу;

   • Фото країни;

  3. Перша панель має містити інформацію «Видатні поляки»;

2 аркуш

Інформацію можна скопіювати з текстового документу «Польща.doc», при чому скопійована інформація не обов’язково має поміститись в одну панель, вона «перетіче» до іншої колонки.

Бажано, щоб інформація розташувалась наступним чином:

Перша панель:
   • Географічні особливості: площа, географічне положення, прапор, герб, валюта, релігія, столиця (додати зображення);


Друга панель:

   • Адміністративний поділ: воєводства, повіти, ґміни;

   • Найбільші міста (додати зображення);

Третя панель:

   • Визначні пам’ятки або інформація на Ваш розсуд.

 1. Зберегти буклет за вказаним шляхом D:\група\буклет.pub.

 2. На основі довільного макету створити бюлетень «Вісник коледжу» тема бюлетеня «Дні Польщі в Бердичеві». Наповнення вісника - інформація довільного виду (на основі папки «Польща»).

 3. Зберегти бюлетень за шляхом D:\група\бюлетень.pub.

 4. Зробити висновок по роботі.

Контрольні питання (дати письмово відповіді в робочому зошиті):

 1. Які види друкарської продукції Ви знаєте?

 2. Що називається макетом? Навести приклади макетів.

 3. Як змінити кількість панелей в буклеті?

 4. Які ділові дані можна додати в публікацію? Як це виконати?

Робота на парі:

 1. Повторити основні правила техніки безпеки роботи на ПК.

 2. Увімкнути ПК. Завантажити програму MS Publisher.

 3. Створити буклет на основі довільного макету.

 4. Застосувати до макету шрифтову та кольорову схему (за власним вибором).

 5. Розробити на аркуші паперу структуру буклету згідно наступних параметрів:

1 аркуш

  1. Передня панель має містити інформацію:

   • Назва «Програмне забезпечення ПК»;

   • Вказати автора роботи, групу;

   • Встановити довільне зображення з вікном вказаної викладачем програми;

  1. Задня панель має містити:
   • Адреса та логотип навчального закладу;


   • Зображення піктограми програми;

  1. Перша панель має містити інформацію «Основні функції та можливості програми»;

2 аркуш

Перша панель:

   • Описати основні елементи інтерфейсу програми, перелік основних команд та операцій, додати ілюстрації

Друга панель:

   • Описати загальні правила роботи з файлами документів даної програми;

   • Зазначити загальні правила роботи з об’єктами у вікні програми;

Третя панель:

   • Додаткові можливості програми.

 1. Зберегти буклет за вказаним шляхом D:\група\буклет.pub.

 2. На основі довільного макету створити бюлетень «Вісник коледжу» тема бюлетеня «Святкування Новогоо 2013 року». Наповнення вісника - інформація довільного виду.

 3. Зберегти бюлетень за шляхом D:\група\бюлетень.pub.

 4. Зробити висновок по роботі.