refik.in.ua 1

Практична робота № 10-11


Тема: Робота в середовищі розробки програм.

Мета: Навчитись працювати в інтегрованому середовищі розробки програм VBA. Ознайомитись з основними елементами керування, методами, властивостями та подіями.

Обладнання: Windows, MS Excel, Visual Basic for Applications.
Порядок виконання роботи:


 1. Запустити редактор VBA. (Сервис – Макрос – Редактор VBA)

 2. Створити екранну форму.(Insert - UserForm)

 3. Розглянути будову вікна VBA.(View – звернути увагу на панелі Project Explorer, Properties Window)

 4. Змінити назву форми на ваше прізвище.(Caption - ввести назву)

 5. Розглянути складові панелі ToolBox.(View - ToolBox)

 6. Розробити форму наступного виду: 1. Двічі клацнути по кнопці Перевірка та ввести наступний текст програми:

Dim a, b, c As Double

a = CDbl(TextBox1.Text)

b = CDbl(TextBox2.Text)

c = CDbl(TextBox3.Text)

CommandButton2.Visible = True

If (a + b + c = 180) Then CommandButton2.Caption="Так" Else CommandButton2.Caption= "Ні"

 1. Запустіть вашу програму: Run → Run Sub\UserForm.

 2. Cтворіть нову форму, приєднайте до неї кнопку. Використовуючи MsgBox і InputBox для введення і виведення значень, підрахуйте площу круга, якщо відомий його радіус.

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim S As Single, R As Single

R = InputBox("Введіть радіус круга", "Площу круга")

S = {створіть формулу!!!!!!!}

MsgBox "Площа круга = "& S & "квадратних сантиметрів"

End Sub
 1. Створити нову екранну форму наступного виду: → →


 2. Для кнопки Розрахунок швидкості ввести код:

S = Val(TextBox1)

T = Val(TextBox2)

V = S / T

TextBox3 = Str(V)

 1. Для кнопки Вихід ввести код: UserFormХ.Hide, Х – номер форми.

 2. Створити программу (використовуючи форму або модуль) за допомогою якої обрахувати вираз: .

 3. Створити програму для розв’язання квадратного рівняння.

 4. Розробити програму, призначену переводити відстань у кілометрах, яку ввів користувач, в інші одиниці вимірювання відстані. 1. Під час великої перерви Андрій, Сергій і Микита завітали до їдальні. Кожен з хлопців купив для всіх на сніданок певний вид продуктів. Андрій придбав х1 пляшечок йогурту вартістю с1 гривень кожна. Сергій обрав х2 булочок вартістю c2 гривень кожна. А Микита придбав для спільного сніданку х3 кави вартістю с3. Постійні відвідувачі буфету обслуговуються зі знижкою, яка становить у%. Розробіть проект, щоб визначити:

  • S вартість кожного виду продуктів

  • S загальну суму коштів, витрачених друзями на сніданок

  • •S грошовий внесок кожного, якщо всю витрачену суму хлопці домовились поділити порівну.

Зразок оформлення програми: 1. Скласти програму визначення назви року за китайським календарем, використовуючи наведений нажче фрагмент:Dim Year As Integer

Year = InputBox ("Введіть рік", "Організація введення")

Select Case

Case 0


MsgBox "Рік Мавпи", , "Результат"

Case 1

MsgBox "Рік Півня", , "Результат"

Case 2

MsgBox "Рік Собаки", , "Результат"

Case 3

MsgBox "Рік Свині, , "Результат"

Case 4

MsgBox "Рік Криси", , "Результат"

Case 5

MsgBox "Рік Бика", , "Результат"

Case 6

MsgBox "Рік Тигра", , "Результат"

Case 7

MsgBox "Рік Зайця", , "Результат"

Case 8

MsgBox "Рік Дракона", , "Результат"

Case 9

MsgBox "Рік Змії", , "Результат"

Case 10

MsgBox "Рік Коня", , "Результат"

Case 11

MsgBox "Рік Барана", , "Результат"

Case 12Теоретична частина:


 1. Назвіть базові алгоритмічні структури. Зобразіть їх графічно та на мові програмування VBA.

 2. Записати у вигляді блок-схеми алгоритм розв'язання задачі: знаючи довжини катетів прямокутного трикутника, визначити довжину гіпотенузи.

 3. Опишіть послідовність дій для змінювання рядка заголовка форми.

 4. Яку функцію виконує оператор присвоювання?

 5. Назвіть об'єкт, що містить текст, який можна прочитати під час роботи програми.

 6. Яка властивість форми дозволяє змінювати її колір?

 7. Записати графічно алгоритм розв'язання задачі № 6-7 практичної частини.

 8. Записати графічно алгоритм розв'язання задачі № 16 практичної частини.

 9. Записати властивість форми, за допомогою якої на формі можна розташувати малюнок.

Контрольні запитання:

 1. Що таке алгоритм? Назвіть основні властивості алгоритмів.
 2. Назвіть відомі вам форми подання алгоритмів та охарактеризуйте кожну з них. Які недоліки та

переваги кожної з них?

 1. Назвіть основні блоки, що використовують у графічній формі подання алгоритмів.

 2. Як запустити редактор VBA?

 3. Як в редакторі VBA створити нову екранну форму?

 4. Які види діалогових вікон ви знаєте, за допомогою яких опрераторів їх можна використати?