refik.in.ua 1

Лабораторна робота №13


ТЕМА: Аналіз кореляційних звьязків

МЕТА: проаналізувати зарплати працівників промислового підприємства.

Хід роботи

1. За допомогою Microsoft Excel побудувати таблицю, яка повинна мати наступний вигляд:2. За наведеними даними розрахувати необхідні показники.

Дисперсія = ΣF×E/Σni

Сер. кв. відх. = Дисперсія^(1/2)

Коеф. варіації = Сер. кв. відх./Хср×100

3. Зробити висновки.