refik.in.ua 1

Домашнее задание


Тема: «Облік касових операцій»

Вправа 6 (стор. 34)


  1. Складіть бухгалтерські проводки за операціями.

  2. Проведіть необхідні розрахунки.


Зміст операцій

Сума

Дт

Кт

1

До каси банку здано клієнтом (торговельним АТ) його виручку, яку належить зарахувати на його поточний рахунок

30 0002

Згідно з депозитним договором фізичною особою здійснено внесок на депозит строком 6 місяців під 24% річних

5 0003

Готівкою до каси клієнтом сплачено на користь банку комісійну винагороду за розрахунково-касове обслуговування його рахунка

1 2004

До каси банку оприбутковано готівку обмінних пунктів

8 0005

Нараховано відсотки за депозитним вкладом, оформленим за умовою операції 2

?
6

Інкасовану грошову виручку після перерахунку зараховано на рахунок клієнта (торговельне АТ) з інкасаторських сумок

30 0007

В процесі перерахунку готівки торговельного АТ виявлено надлишок готівки

1008

Готівкою до каси банку погашено фізичною особою заборгованість:

а) за короткостроковою позичкою на поточні потреби

б) за відсотками. нарахованими за цим кредитом6 000

1 000Вправа 7 (стор. 35)

  1. Складіть бухгалтерські проводки за операціями.

  2. Проведіть необхідні розрахунки.


Зміст операцій

Сума

Дт

Кт

1

Банк перерахував кошти - банкам кореспондентам з метою придбання в них готівки:

а) сплативши кошти з коррахунку в НБУ на користь банку

продавцю (А)


б) зарахувавши кошти на рахунок «лоро» банку-кореспонденту (Б), відкритого в даному банку50 000
30 0002

Оприбуткована готівка до каси банку, яка надійшла від банків-кореспондентів:

а) А

б) Б?

?3

Маючи надлишки готівки, банк продає її банкам-кореспондентам:

а) банку В, який попередньо зарахував кошти на рахунок «ностро», відкритий у нього банком-продавцем

б) банку Г, який перерахував кошти на коррахунок в НБУ


40 000

15 0004

Відправлена готівка банкам-одержувачам:

а) В

б) Г


?

?5

Після надходження підтвердження від банків-покупців про одержування готівки списується кредиторська заборгованість банку-продавця:

а) перед банком В

б) перед банком Г


?

?

Вправа 8 (стор. 36)


Залишок у касі на початок дня 267 500 грн.,

Комерційним банком здійснено такі операції 22.09. (грн.):


    1. видана готівка на виплату заробітної плати:

-АТ «Побут» - 17 500

- фабриці № 7 - 8 000

    1. видана готівка автобазі № 12 на відрядження -2 500

    2. надійшла невиплачена зарплата від об'єднання „Азот" - 16 000

4) трикотажною фабрикою здано виторг від реалізації - 7 000

5) аванс касиру видаткової каси - 200 000 грн.

Складіть бухгалтерські проводки і визначить касовий залишок на кінець дня.


Вправа 9 (стор. 36)

Комерційним банком зараховано на рахунки кафе «Вікторія» і ЦУМу інкасовий виторг відповідно в сумі 8 500 грн. і 19 000 грн. на підставі накладних до сумок із грошовим виторгом до її фактичного перерахунку. Результати перерахунку підтвердили зазначені суми.

Складіть бухгалтерські проводки.


Тема: «Облік безготівкових розрахунків»
Вправа 1 (стор. 18)

УКБ «Аркада» 06.07 за поточними рахунками ТОВ «Роксолана» проведені наступні операції (у грн.):

- за платіжним дорученням іногороднього платника зараховано виторг від реалізації – 3 600;

- за грошовим чеком видані кошти на заробітну плату – 12 000;

- за платіжним дорученням перераховані кошти за роботи з капітального ремонту приміщення – 45 000;

- на поточний рахунок зарахований короткостроковий кредит, наданий банком – 50 000;

- згідно платіжного доручення перераховані платежі у державний бюджет – 900

Відобразіть приведені операції на поточному рахунку ТОВ «Роксолана».


Вправа 2 (стор. 18)

Від МП «Сигма» надійшло в банк платіжне доручення на перерахування ПДВ у сумі 800 000 грн. Кошти, що надійшли в Державний бюджет, перераховуються в регіональне управління НБУ.

Зробіть необхідні проводки.

Вправа 3 (стор. 19)

Приватна фірма «Гамма», що обслуговується у відділенні банку «Приват-банк» м. Донецька (п\р 260013015), надала в банк платіжне доручення на суму 2 000 грн. на перерахування за електроенергію Донецькому підприємству електромереж, що обслуговується в тому ж банку (п\р 20011006), платіжне доручення на суму 1 600 грн. для перерахування коштів за матеріали ТОВ «Арго», що обслуговується в Донецьком відділенні банку «ПУМБ». Зробіть необхідні проводки.

Вправа 6 (стор. 19)

За дорученнями вкладника С.В. Романенко з його рахунка №27581, що відкритий у філії № 43 відділення Ощадбанку Кіровського району м. Донецька, списані кошти як оплата за квартиру в сумі 720 грн. за призначенням ЖЕКу № 7. Відділенням Ощадбанку сума перерахована одержувачу платежу.

Складіть господарські операції та відобразіть їх в обліку.