refik.in.ua 1


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

з дисципліни

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


 1. Сутність та завдання інвестиційного менеджменту

 2. Основні функції інвестиційного менеджменту.

 3. Поняття, економічна сутність та класифікація інвестицій.

 4. Основні положення Закону України «Про інвестиційну діяльність».

 5. Планування, аналіз і контроль інвестиційної діяльності підприємства

 6. Інвестиційна політика підприємства.

 7. Стратегія і тактика інвестиційної діяльності підприємства.

 8. Сутність управління інвестиційною діяльністю підприємства.

 9. Організація управління інвестиційною діяльністю підприємства

 10. Система управління інвестиційною діяльністю підприємства.

 11. Інформаційне забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства.

 12. Визначення вартості грошей у часі та її виростання у фінансових розрахунках

 13. Особливості управління фінансовими інвестиціями.

 14. Поняття та види цінних паперів, які функціонують на фондовому ринку.

 15. Групування цінних паперів за порядком переваги щодо досягнення інвестиційних цілей

 16. Фундаментальний аналіз акцій.

 17. Технічний аналіз акцій.

 18. Поняття та принципи формування інвестиційного портфеля.

 19. Типи портфелів цінних паперів за метою їх формування.

 20. Класифікація портфелів цінних паперів за способом управління.

 21. Поділ портфелів цінних паперів за рівнем ліквідності.

 22. Класифікація портфелів цінних паперів за відношенням до інвестиційних ризиків.

 23. Портфельний ризик: поняття, види та методи його зниження.

 24. Сучасна портфельна теорія. Теорія вибору портфеля Г.Марковіца.

 25. Стратегія управління портфелем цінних паперів у періоди циклічних змін ставки процента на фінансовому ринку.
 26. Управління портфелем цінних паперів. Активна та пасивна тактики управління портфелем цінних паперів.


 27. Визначення вартості цінних паперів і аналіз ефективності фінансових інвестицій

 28. Особливості управління реальними інвестиціями

 29. Реальні інвестиції та показники їх аналізу, що використовуються у міжнародній практиці.

 30. Обґрунтування доцільності інвестування. Види оцінки ефективності інвестицій.

 31. Методи оцінки ефективності інвестицій.

 32. Система показників оцінки ефективності інвестицій.

 33. Управління інвестиційними проектами.

 34. Аналіз інвестиційних проектів.

 35. Особливості управління інноваційними проектами.

 36. Основні положення Закону України “Про інноваційну діяльність”.

 37. Венчурне підприємництво та його організаційні форми. Переваги та недоліки венчурних фірм.

 38. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу.

 39. Методи фінансування інвестиційних проектів.

 40. Класифікація джерел фінансування інвестиційної діяльності.

 41. Повне самофінансування інвестиційної діяльності підприємства.

 42. Акціонування як метод фінансування інвестиційної діяльності.

 43. Позикове фінансування, його переваги та недоліки.

 44. Змішане фінансування інвестиційної діяльності.

 45. Проектне фінансування.

 46. Управління ризиками при реалізації інвестиційних проектів

 47. Поняття інвестиційного ризику та фактори його виникнення.

 48. Форми інвестиційного ризику.

 49. Управління ризиками та їх аналіз.

 50. Методи зниження інвестиційних ризиків.

 51. Інвестиційна привабливість та методичні підходи до її визначення.

 52. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств.

 53. Основні джерела інформації для визначення інвестиційної привабливості.

 54. Етапи оцінки фінансового стану підприємства.
 55. Алгоритм розрахунку фінансових показників та їх нормативні значення.

 56. Рейтингова оцінка підприємства.

 57. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

 58. Правове регулювання інвестиційного процесу в Україні.

 59. Інвестиційний клімат держави та фактори, що його формують.

 60. Створення сприятливих умов інвестиційної діяльності на Україні.