refik.in.ua 1

Семінарське заняття №6


«Україна у 1964-1991 роках»

План


 1. Спроба запровадження господарських реформ у др.. пол. 60-х рр. у першій пол. 70х рр. 20 століття та її невдачі

 2. . Згортання демократії. Наростання соціальних проблем

 3. Процес «перебудови». Проведення економічних реформ і їх наслідки.

 4. Суспільно-політичне життя в Україні наприкінці 80-х рр.. на початку 90-х рр.. 20 століття. . Формування багатопартійної системи.

 5. Декларація про державний суверенітет України. Зміст та її значення.


Рекомендована література:

 1. Борисенко В. Курс Української історії. К. 1997 рік

 2. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси історії українського державотворення. К. 1995 рік

 3. Історія України: навчальний посібник 1997 рік

 4. Коваль М. Історія України. К 2002 рік

 5. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. К. 1996 рік

 6. Лановик Б. Д., Лазарович М.В. Історія України Навчальний посібник. К.2001

 7. Лановик Б. Д. Історія України К., 1998

 8. Світлична В. В. Історія України К. 2008р

 9. Бойко О. Д. Історія України (посібник). К. 2001 рік.

Семінарське заняття №7

«Україна на шляху незалежності»

План

 1. Акт проголошення незалежності України. Розбудова української державності.

 2. Економічна ситуація в Україні після проголошення незалежності.

 3. Конституційний процес. Основні положення конституції України.

 4. Україна в періоди президенства Л. Кучми, В. Ющенко, В. Януковича .

 5. Україна на міжнародній арені.

Рекомендована література:

 1. Борисенко В. Курс Української історії. К. 1997 рік

 2. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси історії українського державотворення. К. 1995 рік
 3. Історія України: навчальний посібник 1997 рік


 4. Коваль М. Історія України. К 2002 рік

 5. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. К. 1996 рік

 6. Лановик Б. Д., Лазарович М.В. Історія України Навчальний посібник. К.2001

 7. Лановик Б. Д. Історія України К., 1998

 8. Світлична В. В. Історія України К. 2008р

 9. Бойко О. Д. Історія України (посібник). К. 2001 рік.