refik.in.ua 1

20 березня 2012, 12-20, ауд. 435

Секція : Молодь і суспільство : розуміння свободи і відповідальності


Студенти ІІІ курсу економіко-правового факультету

Керівники : доц. Г.Г. Січкаренко

Є.Є. Іщук, студ. 303а гр. 1. Січкаренко Г.Г., доц. Вступне слово. Молодь і проблеми сучасного українського суспільства.

 2. Попелянська Н.І., студ. 303а гр. Основні проблеми сучасної української молоді.

 3. Аркуша О.П., Боровських І.С., Забродська О.О., студ. 304а гр. Соціалізація молоді : між індивідуалізацією та девіацією.

 4. Калько К.А., Сайченко А.В., Попок А.М., студ. 304а гр. Студентство як специфічна соціальна верства населення.

 5. Стрижевська П.М., студ. 303а гр. Студенти як соціальна група.

 6. Черевко І.С., студ. 304б гр. Концепт життєвого світу у вимірі молодіжної культури.

 7. Карплюк О.Ю., студ. 303а гр. Роль субкультур у становленні ціннісних орієнтирів української молоді.

 8. Лопотуха В.О., студ. 304а гр. Неформальні культури в молодіжному русі.

 9. Веретеннікова Є.М., студ. 303а гр. Проблеми використання символів східних традицій у молодіжній комунікації.

 10. Ружицька Г.П., Сторож Г.М., студ. 303а гр. Культура танцю.

 11. Смірнова І.Ю., Великодна Б.О., студ. 304б гр. Молода культура Англії та Іспанії сьогодні. 1. Якушова Т.В., студ. 304а гр. Сім’я та гендерні проблеми у сприйнятті українського студентства.

 2. Бровко І.І., Іваночко А.С., Козаченко О.О., Феденко Ю.В., студ. 303б гр. Ранні браки: за і проти.

 3. Баранова К.С., Точена Ж. В., студ. 303б гр. Насильство в сім’ї.

 4. Соболь А.В., Андрусенко К.В., студ. 303б гр. Проблеми сирітства в Україні.
 1. Рибінський А.О., Нікіфоров І.Є., студ. 304а гр. Соціологія середнього класу.

 2. Микитенко Ю.В., Степанова Г., студ. 304а гр. Проблеми безпритульних.

 3. Бережна А.С., студ. 304б гр. Соціологія самогубств.

 4. Пастушкова В.М., студ. 303а гр. Соціологія масових комунікацій.

 5. Зінович А. В., Іщук Є.Є., Жежерун В.Г., студ. 303а гр. Networking. Будь зіркою.